Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi thamgialoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LỘC
TRƯỜNG TH TOÀN THẮNG

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC: 2015-2016
Họ và tên
: PHẠM THỊ THẮM
Nhiệm vụ được giao: Dạy + chủ nhiệm lớp 2C
MODULE TH 3: ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA HỌC SINH YẾU KÉM, HỌC SINH CÁ
BIỆT, HỌC SINH GIỎI VÀ HỌC SINH NĂNG KHIẾU
Thời gian báo cáo: 24 – 12 - 2015
Làm sao dạy học sinh cá biệt nên người luôn là câu hỏi khó tìm lời giải. Nhưng
có những giáo viên vẫn chịu khó, sáng tạo để tìm ra “thuốc đặc trị”.
Giáo dục học sinh cá biệt nói chung và học sinh yếu kém nói riêng phải đặt trong
môi trường cụ thể. Môi trường tập thể lớp là môi trường các em hình thành và phát
triển tự nhiên của các em. Thông qua tập thể bằng các hình thức: nêu gương, giúp
đỡ,...
Hiện nay, sự phát triển kinh tế thị trường cùng với xu hướng toàn cầu hoá đã
"buộc" các bậc cha mẹ "phải làm việc quên mình" và dường như "quên luôn cả
những đặc điểm tâm sinh lý của con em mình". Đặc biệt khi trẻ bắt đầu vào lớp 1,
trước mắt trẻ là một môi trường hoàn toàn mới. Vì thế mà không ít trường hợp các
gia đình hiện nay lâm vào cảnh "tiến thoái lưỡng nam" vì con cái.
Biết được những điều này thì cha mẹ và thầy cô phải tạo điều kiện giúp đỡ trẻ
phát huy những khả năng tích cực của các em trong công việc gia đình, quan hệ xã
hội và đặc biệt là trong học tập.
Nhận thấy điều này chúng ta cần phải thu hút trẻ bằng các hoạt động mới, mang
màu sắc, tích chất đặc biệt khác lạ so với bình thường, khi đó sẽ kích thích trẻ cảm
nhận, tri giác tích cực và chính xác.
Song song đó. Tài năng là vốn quí của nước nhà. Tài năng sẽ có và đến nhờ
năng khiếu song có năng khiếu cũng không trở thành tài năng được nếu không có
quá trình giáo dục, bồi dưỡng một cách khoa học .
Vì vậy để thực hiện mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam trở thành con người
Việt Nam có tài có đức kế tục sự nghiệp cách mạng thì nhiệm vụ của các thầy cô
giáo phải kịp thời phát hiện và có kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
Đồng chí Lê Khả Phiêu nguyên Bí thư trung ương Đảng đã từng nói: "Về nhân
tài một mặt phải tìm được những cách thích hợp để phát hiện và bồi dưỡng nhân
tài, đồng thời cũng cần lưu ý là nhân tài sẽ có điều kiện xuất hiện trên một nền dân
trí rộng và trên cơ sở việc tổ chức đào tạo nhân lực tốt và nhân tài là người có trí
tuệ sắc bén và những người có bàn tay vàng có những kỹ năng đặc biệt" .

Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn đã nói: "Không có nền có gốc thì không có cây cao
bóng cả" .
A. Học sinh yếu kém, học sinh cá biệt:
1 Hoạt động của học sinh tiểu học
- Nếu như ở bậc mầm n...
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LỘC
TRƯỜNG TH TOÀN THẮNG
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC: 2015-2016
Họ và tên : PHẠM THỊ THẮM
Nhiệm vụ được giao: Dạy + chủ nhiệm lớp 2C
MODULE TH 3: ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA HỌC SINH YẾU KÉM, HỌC SINH CÁ
BIỆT, HỌC SINH GIỎI VÀ HỌC SINH NĂNG KHIẾU
Thời gian báo cáo: 24 – 12 - 2015
Làm sao dạy học sinh cá biệt nên người luôn là câu hỏi khó tìm lời giải. Nhưng
có những giáo viên vẫn chịu khó, sáng tạo để tìm ra “thuốc đặc trị”.
Giáo dục học sinh cá biệt nói chung và học sinh yếu kém nói riêng phải đặt trong
môi trường cụ thể. Môi trường tập thể lớp là môi trường các em hình thành và phát
triển tự nhiên của các em. Thông qua tập thể bằng các hình thức: nêu gương, giúp
đỡ,...
Hiện nay, sự phát triển kinh tế thị trường cùng với xu hướng toàn cầu hoá đã
"buộc" các bậc cha mẹ "phải làm việc quên mình" và dường như "quên luôn cả
những đặc điểm tâm sinh lý của con em mình". Đặc biệt khi trẻ bắt đầu vào lớp 1,
trước mắt trẻ là một môi trường hoàn toàn mới. Vì thế mà không ít trường hợp các
gia đình hiện nay lâm vào cảnh "tiến thoái lưỡng nam" vì con cái.
Biết được những điều này thì cha mẹ và thầy cô phải tạo điều kiện giúp đỡ trẻ
phát huy những khả năng tích cực của các em trong công việc gia đình, quan hệ xã
hội và đặc biệt là trong học tập.
Nhận thấy điều này chúng ta cần phải thu hút trẻ bằng các hoạt động mới, mang
màu sắc, tích chất đặc biệt khác lạ so với bình thường, khi đó sẽ kích thích trẻ cảm
nhận, tri giác tích cực và chính xác.
Song song đó. Tài năng là vốn quí của nước nhà. Tài năng sẽ có và đến nhờ
năng khiếu song có năng khiếu cũng không trở thành tài năng được nếu không có
quá trình giáo dục, bồi dưỡng một cách khoa học .
Vì vậy để thực hiện mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam trở thành con người
Việt Nam có tài có đức kế tục sự nghiệp cách mạng thì nhiệm vụ của các thầy cô
giáo phải kịp thời phát hiện và có kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
Đồng chí Lê Khả Phiêu nguyên Bí thư trung ương Đảng đã từng nói: "Về nhân
tài một mặt phải tìm được những cách thích hợp để phát hiện và bồi dưỡng nhân
tài, đồng thời cũng cần lưu ý là nhân tài sẽ có điều kiện xuất hiện trên một nền dân
trí rộng và trên cơ sở việc tổ chức đào tạo nhân lực tốt và nhân tài là người có trí
tuệ sắc bén và những người có bàn tay vàng có những kỹ năng đặc biệt" .
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: thamgialoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 184