Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi Trinh Hoang An
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THCS THỦY PHÙ

Tổ: Toán - Lí - Tin - KTCN
Bộ môn: Vật lí
Người báo cáo: Ngô Hoàng Giang

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 1: DẠY HỌC THEO CHUẨN
KIỂN THỨC, KỸ NĂNG VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỀ
KIỂM TRA

Phần 1. Nhận thức về dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng
Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng là dạy theo một tiêu chí qui định phù hợp
với phương pháp dạy học trong một giai đoạn nhất định góp phần nâng cao chất lượng
học tập cho học sinh theo tiêu chuẩn tối thiểu qui định, góp phần chống quá tải cho
học sinh.
Dạy học theo chuẩn kiến thức hạn chế việc học thêm, dạy thêm, giúp cho học
sinh có niềm tin trong học tập, tránh gây áp lực trong học tập và kiểm tra, thi cử, phát
huy được tính tích cực của học sinh khá giỏi đảm bảo được chất lượng cho học sinh
yếu.
* Phân loại mức độ cần đạt được về kiến thức kĩ năng
-Sáng tạo: Là khả năng tổng hợp, sắp xếp, thiết kế lại thông tin khai thác, bổ
sung thông tin từ các nguồn tư liệu khác để sáng lập hình mẫu mới
- Đánh giá: Là khả năng xác định giá trị của thông tin: Bình xét, nhận định, xác
định được giá trị của một tư tưởng, một nội dung kiến thức…
- Phân tích: Là khả năng nhận biết chi tiết, phát hiện và phân biệt được các bộ
phận cấu thành của thông tin hay tình huống
- Vận dụng: Là khả năng sử dụng thông tin từ một sự việc này sang một sự việc
khác. (Sử dụng những hiểu biết trong hoàn cảnh mới)
- Thông hiểu: là khả năng diễn dịch, diễn giải, giải thích hoặc suy diễn. (dự
đoán được kết quả và ảnh hưởng)
- Nhận biết: Là khả năng ghi nhớ, nhận diện thông tin
Việc biên soạn đề kiểm tra theo ma trận giúp cho giáo viên định lượng được đơn vị
thời gian, đơn vị kiến thức cơ bản, trọng tâm, cấp độ tư duy phát huy được tính tích
cực cho HS.
* Một số điểm cần lưu ý trong việc dạy học và kiểm tra đánh giá theo
chuẩn kiến thức và kỹ năng
Dạy học theo chuẩn kiến thức trên cơ sở của dạy học tích cực có ứng dụng các
phương pháp dạy học hiện đại kích thích óc sáng tạo cho học sinh là sự kết tinh sản
phẩm từ sự lao động cần mẫn sáng tạo của người thầy và sự rèn luyện kĩ năng của trò.
Dạy học bám sát chuẩn tối thiểu không có nghĩa là cắt xén, lược bỏ kiến thức
trong chương trình. Giữa các đối tượng học sinh khác nhau chỉ áp dụng nội dung dạy
học khác nhau về mức độ không có nghĩa là hoàn toàn dạy theo SGK mà đòi hỏi người
thầy phải gia công nghiên cứu kĩ lưỡng những tiêu chí cụ thể về KTKN của từng tiết
học mà lựa chọn những KT và bài tập hợp lí phù hợp với chuẩn tối thiểu đồng thời
khai thác được chiề...
TRƯỜNG THCS THỦY PHÙ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Tổ: Toán - Lí - Tin - KTCN
Bộ môn: Vật lí
Người báo cáo: Ngô Hoàng Giang
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 1: DẠY HỌC THEO CHUẨN
KIỂN THỨC, KỸ NĂNG VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỀ
KIỂM TRA
Phần 1. Nhận thức về dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng
Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng là dạy theo một tiêu chí qui định phù hợp
với phương pháp dạy học trong một giai đoạn nhất định góp phần nâng cao chất lượng
học tập cho học sinh theo tiêu chuẩn tối thiểu qui định, góp phần chống quá tải cho
học sinh.
Dạy học theo chuẩn kiến thức hạn chế việc học thêm, dạy thêm, giúp cho học
sinh niềm tin trong học tập, tránh gây áp lực trong học tập kiểm tra, thi cử, phát
huy được tính tích cực của học sinh khá giỏi đảm bảo được chất lượng cho học sinh
yếu.
* Phân loại mức độ cần đạt được về kiến thức kĩ năng
-Sáng tạo: khả năng tổng hợp, sắp xếp, thiết kế lại thông tin khai thác, bổ
sung thông tin từ các nguồn tư liệu khác để sáng lập hình mẫu mới
- Đánh giá: khả năng xác định giá trị của thông tin: Bình xét, nhận định, xác
định được giá trị của một tư tưởng, một nội dung kiến thức…
- Phân tích: khả năng nhận biết chi tiết, phát hiện phân biệt được các bộ
phận cấu thành của thông tin hay tình huống
- Vận dụng: Là khả năng sử dụng thông tin từ một sự việc này sang một sự việc
khác. (Sử dụng những hiểu biết trong hoàn cảnh mới)
- Thông hiểu: khả năng diễn dịch, diễn giải, giải thích hoặc suy diễn. (dự
đoán được kết quả và ảnh hưởng)
- Nhận biết: Là khả năng ghi nhớ, nhận diện thông tin
Việc biên soạn đề kiểm tra theo ma trận giúp cho giáo viên định lượng được đơn vị
thời gian, đơn vị kiến thức bản, trọng tâm, cấp độ duy phát huy được tính tích
cực cho HS.
* Một số điểm cần lưu ý trong việc dạy học kiểm tra đánh giá theo
chuẩn kiến thức và kỹ năng
Dạy học theo chuẩn kiến thức trên sở của dạy học tích cực ứng dụngc
phương pháp dạy học hiện đại kích thích óc sáng tạo cho học sinh sự kết tinh sản
phẩm từ sự lao động cần mẫn sáng tạo của người thầy và sự rèn luyện kĩ năng của trò.
Dạy học bám sát chuẩn tối thiểu không nghĩa cắt xén, lược bỏ kiến thức
trong chương trình. Giữa các đối tượng học sinh khác nhau ch áp dụng nội dung dạy
học khác nhau về mức độ không có nghĩa là hoàn toàn dạy theo SGK mà đòi hỏi người
thầy phải gia công nghiên cứu lưỡng những tiêu chí cụ thể về KTKN của từng tiết
học lựa chọn những KT bài tập hợp phù hợp với chuẩn tối thiểu đồng thời
khai thác được chiều sâu, rộng của SGK một cách tự nhiên sao cho phù hợp với các
đối tượng HS từ đó từng bước rèn luyện kĩ năng cho HS theo các cấp độ tư duy.
Xác định các đơn vị kiến thức cơ bản và kiến thức trọng tâm trong từng tiết dạy
từng chương. Lựa chọn những i tập trong sách giáo khoa phân loại theo các cấp độ
của tư duy. Chú ý các bài tập đạt chuẩn ở từng bài trong sách giáo khoa ở phần bài tập
phần luyện tập. Tập dượt soạn đề kiểm tra 45 phút theo ma trận phù hợp với các
cấp độ của duy theo chuẩn kiến thức, năng. Nhóm, tổ dự giờ của GV chỉ ra được
những hoạt động của GV HS theo các tiêu chí của chuẩn. Tập dượt khai thác kiến
thức cơ bản của SGK một cách hợp lí phù hợp với các tính chất của chuẩn Thống nhất
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: Trinh Hoang An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 681