Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THU HOẠCH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Được đăng lên bởi Thành Trung
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 6488 lần   |   Lượt tải: 19 lần
‘

BÔ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH


BÀI THU HOẠCH
MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
GVHD :

Lê Minh Triệu

Họ và tên :

Võ Thanh Sang

MSSV :

14048651

Lớp :

DHCDT10B

TP Hồ Chí Minh ,Ngày 22 tháng 3 năm 2015
Câu 1: Phân tích kĩ thuật nhảy cao kiểu úp bụng, Trong nhảy cao kiểu úp bụng giai đoạn nào là
quan trọng nhất,tại sao?
I:Kĩ thuật nhảy cao kiểu “úp bụng” gồm bốn kĩ năng cơ bản là:
I.1 -Chạy đà :
I.1.1 -Chạy đả từ 7 đến 11 bước . Chạy đà theo đường xiên góc độ từ 25 – 40 độ cùng bên phía chân

giậm nhảy . Tốc độ tăng dần , tuy tốc độ không cần đạt tới mức tối đa ở cuối đà . Ở VĐV ưu tú tốc
độ chỉ đạt tới 7,5 m/s (nam) và 6,3 m/s (nữ)
I.1.2 -Bước chạy phải có đàn tính những bước cuối hơi dài hơn trọng tâm hạ thấp để chuẩn bị giậm
nhảy.
I.2-Giậm nhảy :
I.2.1- Chân giậm đặt bằng gót . gối chân giậm hơi co tạo góc khoảng 130 độ rồi thực hiện động tác
nhờ duổi thẳng các khớp cổ chân , gối và hông để đưa trọng tâm cơ thể lên cao về trước ( lúc này
chân giậm từ gót đã lăn sang mũi chân ). Ngay sau khi chân giậm chạm đất , chân lăn nhanh chóng
đá lên cao , cẳng chân trước lên cao , hai khủy tay bằng vai thì dừng đột xuất để kéo trọng tâm cơ
thể lên cao .
I.2.2- Lực giậm nhảy trong nhảy cao có thể đạt tới 650kg , thời gian giậm nhảy kéo dài khoảng 0.18
– 0.22 giây .
I.2.3-Tốc độ ban đầu của cơ thể theo phương thẳng đứng 4.1 m/s . Góc bay của cơ thể dao động
trong khoảng 60 – 75 độ.
I.3-Bay trên không :
I.3.1-Khi mũi chân giậm rời khỏi mặt đất thì bắt đầu giai đoạn bay lên không , khi trọng tâm lên cao
nhất muic chân lăng xoay vào xà , ngực cũng xoay vào xà tạo cho than người tư thế nằm trên xà .
I.3.2-Nhảy cao úp bụng có hai kiểu kĩ thuật qua xà :
I.3.2.1- Kiểu "bằng" : Khi trọng tâm đã lên cao hơn xà thi thân nằm dọc theo xà ; tay bên chân lăn
để dọc theo chân , tay bên chân giậm co tự nhiên chân giậm co lại ở gối và bàn chân thu lên gần gối
chân lăn. Khi qua xà tay bên chân lăn thả xuống dưới , vai bên chân lăn chủ động ép xuống xoay
quanh xà ngang . Chân lăn duỗi tương đối thẳng mũi chân ép xuống. Bộ phận qua xà cuối cùng là
chân giậm ; chân giậm qua xà cần thực hiện được động tác mở hông , duỗi thẳng chân giậm qua
xà .
I.3.2.2- Kiểu "lặn" :Khi thân đã cao hơn xà thì vai cùng với tay bên chân lăn chủ động chúi xuông
dưới kia bên xà . Khi chân lăn cao hơn xà cũng lập tức xoay mũi chân xuống dưới và tích cực chủ
động hạ xuống nệm nhờ chân lăn xoay , lặn thân trên xuống dưới mà chân giậm được nâng lên cao
và qua xà thuận lợi hơn.
I.4- Rơi x...
BÔ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
BÀI THU HOẠCH
MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
GVHD : Lê Minh Triệu
Họ và tên : Võ Thanh Sang
MSSV : 14048651
Lớp : DHCDT10B
TP Hồ Chí Minh ,Ngày 22 tháng 3 năm 2015
Câu 1 : Phân tích kĩ thuật nhảy cao kiểu úp bụng, Trong nhảy cao kiểu úp bụng giai đoạn nào là
quan trọng nhất,tại sao?
I : Kĩ thuật nhảy cao kiểu “úp bụng” gồm bốn kĩ năng cơ bản là :
I.1 -Chạy đà :
I.1.1 -Chạy đả từ 7 đến 11 bước . Chạy đà theo đường xiên góc độ từ 25 – 40 độ cùng bên phía chân
BÀI THU HOẠCH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THU HOẠCH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT - Người đăng: Thành Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
BÀI THU HOẠCH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 9 10 382