Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch thể dục thể chất

Được đăng lên bởi mushroom2304
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MÔN:THỂ DỤC
KHOA: TOÁN HỌC
LỚP:14TTH1
NĂM HỌC:2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Họ và tên: Chương Nguyệt Hoa
MSSV:1411094
Lớp:14TTH1
Nhóm: Cầu lông
Câu hỏi:
THỂ DỤC, THỂ THAO XUẤT PHÁT TỪ LAO
ĐỘNG. THEO EM, LAO ĐỘNG CÓ THỂ THAY THẾ
VIỆC TẬP LUYỆN THỂ DỤC, THỂ THAO KHÔNG?

Người xưa có câu: “Có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không có
gì”. Đúng vậy, một cơ thể khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần là tài sản quý báu
nhất của mỗi người. Thường xuyên luyện tập thể dục- thể thao giúp con người duy
trì và phát triển tài sản ấy.
Thể dục-thể thao là gì?
Thể dục-thể thao là môn huấn luyện thân thể bằng phương pháp vận động
thể chất, để giúp cho thân thể con người được khỏe mạnh. Về phương diện thể
chất, vận động thân thể được hiểu như một hình thái hoạt động của bắp thịt, để
vượt qua một đối lực đang tác động lên nó. Qua sự vận động thân thể, cấu trúc cơ
thể sẽ được lành mạnh hơn.
Nguồn gốc của Thể dục-thể thao
Thể dục-thể thao ra đời và phát triển theo sự phát triển của xã hội loài người
(đều trải qua năm giai đoạn: công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư
bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa). Lao động sản xuất là nguồn gốc cơ bản của
Thể dục-thể thao. Nói cách khác, đó là cơ sở sinh tồn của tất cả mọi hoạt động, là
hoạt động thực tiễn cơ bản nhất. Trong quá trình tiến hoá từ vượn thành người, lao
động là nhân tố quyết định. Cơ thể từ loài vượn thành người, bàn tay dùng để lao
động, vỏ đại não để tư duy và ngôn ngữ để giao tiếp... đều từ lao động mà phát
triển thành như ngày nay.
Thật đúng như Ănghen đã nói trong tác phẩm "Tác dụng của lao động trong
quá trình chuyển biến từ vượn thành người": "Lao động là điều kiện thứ nhất của
toàn bộ đời sống con người, thậm chí đến mức, trên một số ý nghĩa nào đó, không
thể không nói rằng: Lao động sáng tạo ra bản thân con người".
Trong quá trình sản xuất lâu dài, loài người thời nguyên thuỷ đã chế tạo và
sử dụng các công cụ lao động. Ngay trong quá trình giải quyết những vấn đề thiết
thực về ăn, ở, mặc, con người đã đồng thời nâng cao trí lực và thể lực của mình.

Thời đó, điều kiện lao động rất gian khổ, nguy hiểm, hoàn cảnh khắc nghiệt,
công cụ rất thô sơ, lao động thể lực cực kỳ nặng nhọc. Do đó, muốn kiếm ăn và
sống an toàn, họ phải luôn đấu tranh với thiên tai
và dã thú. Thực tế, đấu tr...



 

 !" !#
Bài thu hoạch thể dục thể chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch thể dục thể chất - Người đăng: mushroom2304
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài thu hoạch thể dục thể chất 9 10 767