Ktl-icon-tai-lieu

Bài thực hành tin học đại cương trong lập trình C

Được đăng lên bởi xuanchien82kt
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thực hành Tin học đại cương

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1
HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS,WORD, EXCEL,INTERNET
Bài 1: Tạo thư mục trong Windows
Yêu cầu:
- Giả sử máy tính của bạn có 3 ổ đĩa C, D, E. Bạn muốn tạo 1 thư mục trong ổ đĩa
D có tên là Baithi. Trong thư mục này, bạn muốn tạo thêm 2 thư mục con là:
Lythuyet và Thuchanh. Trong thư mục Lythuyet, bạn muốn tạo thêm 2 thư mục
nữa là: Word và Excel. Trong thư mục Thuchanh bạn muốn tạo thêm 2 thư mục
con nữa là: BaiTH-01 và BaiTH-02.
Hãy tạo các thư mục theo yêu cầu trên.

D:\

DHBK

- Hãy tạo các thư mục theo cây thư mục sau:

CNTT
Dien
Cokhi
KINHTE
Ketoan
Thongke
DHSP

Hướng dẫn:
- Mở vào My Computer hoặc Windows Explore
- Chọn ổ đĩa, thư mục cần tạo thư mục
- Right click vào vùng trống, chọn New

Folder

- Gõ tên cần đặt cho thư mục và nhấn ENTER

–1–

TTTH
Bomon

Bài thực hành Tin học đại cương

Chú ý: khi đặt tên không nên bỏ dấu tiếng Việt, tên phải gợi nhớ, ngắn
gọn, không có các ký tự đặc biệt…
Bài 2: Sử dụng Google và tạo tài khoản GMail
Sử dụng Google
Để sử dụng Google, máy tính chỉ cần một trình duyệt web (Internet Explorer,
Chrome…) và một kết nối Internet.
Khởi
động
trình
duyệt
(Address): 

và

gõ

vào

thanh

địa

chỉ

Nhập từ khóa cần tìm, nhấn Enter hoặc nút Tìm kiếm, sẽ thấy rất nhiều kết
quả tìm được (có thể lên đến hàng triệu kết quả) trong thời gian rất ngắn.
Muốn có kết quả chính xác, ta dùng dấu “ “ quanh từ khóa, cách này có thể
“khống chế” được độ chính xác của kết quả trả về.
Ngoài ra, ta có thể lựa chọn các chức năng tìm kiếm: hình ảnh, video, tin tức,
… hoặc tìm trên các trang web bằng tiếng Việt, các trang web từ Việt Nam… hoặc
các chức năng tìm kiếm nâng cao như theo kiểu tập tin (.doc, .ppt, .pdf…)…
Tạo tài khoản GMail
Truy cập vào trang web Google Việt Nam:  chọn GMail
hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ: 
Nhấn vào nút Tạo tài khoản:

–2–

Bài thực hành Tin học đại cương
- Nhập vào Tên, Họ của bạn
- Nhập Tên đăng nhập mong muốn: là tài khoản (account) của bạn. Kiểm tra tính
khả dụng! để biết chắc chắn tên này chưa có. TênĐăngNhập không được chứa dấu
cách và các ký tự đặc biệt. Ví dụ: khoacnttbkdn
- Nhập mật khẩu: mật khẩu này sẽ được dùng khi bạn đăng nhập vào tài khoản đã
tạo trên. Ví dụ: 123456
- Nhập lại mật khẩu đã chọn. (123456)
- Chọn 1 câu hỏi bảo mật và trả lời: cần
ghi nhớ câu hỏi và câu trả lời để GMail
kiểm tra khi bạn quên mật khẩu.
- Xác minh từ: bạn phải gõ vào các chữ
được nhìn thấy để GMail kiểm tra, khẳng
định bạn là mộ...
Bài thc hành Tin hc đại cương
– 1 –
BÀI THC HÀNH S 1
H ĐIU HÀNH WINDOWS,WORD, EXCEL,INTERNET
Bài 1: To thư mc trong Windows
Yêu cu:
- Gi s máy tính ca bn 3 đĩa C, D, E. Bn mun to 1 thư mc trong đĩa
D tên Baithi. Trong thư mc này, bn mun to thêm 2 thư mc con là:
Lythuyet Thuchanh. Trong thư mc Lythuyet, bn mun to thêm 2 thư mc
na là: Word Excel. Trong thư mc Thuchanh bn mun to thêm 2 thư mc
con na là: BaiTH-01BaiTH-02.
Hãy to các thư mc theo yêu cu trên.
- Hãy to các thư mc theo cây thư mc sau:
Hướng dn:
- M vào My Computer hoc Windows Explore
- Chn đĩa, thư mc cn to thư mc
- Right click vào vùng trng, chn New Folder
- Gõ tên cn đặt cho thư mc và nhn ENTER
D
:
\
DHBK
KINHTE
DHSP
CNTT
Ketoan
Thongke
Cokhi
TTTH
Bomon
Bài thực hành tin học đại cương trong lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thực hành tin học đại cương trong lập trình C - Người đăng: xuanchien82kt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài thực hành tin học đại cương trong lập trình C 9 10 686