Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1070 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN
CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC
CỦA DÂN , DO DÂN , VÌ DÂN

a. Dân chủ là gì?
Dân chủ “là chính
phủ được thành lập
bởi nhân dân trong đó
quyền lực tối cao
được trao cho nhân
dân và được thực
hiện bởi nhân dân
hoặc bởi các đại diện
được bầu ra từ một
hệ thống bầu cử tự
do”. Theo Abrham
Lincoln, dân chủ là
một chính phủ “của
dân, do dân và vì
dân”.

kỳ họp Quốc hội khóa I của nước
Việt Nam dân chủ Cộng hòa được
khai mạc tại Nhà Hát lớn

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài thuyết trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân 9 10 525