Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tiểu luận môn Phương pháp dạy học toán 1

Được đăng lên bởi konheopandame
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 11452 lần   |   Lượt tải: 6 lần
A. Lời mở đầu

Môn toán ở bậc tiểu học có một vị trí đặc biệt quan trọng vì kiến thức, kỹ
năng của môn toán được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống của con người, nó rất cần
thiết cho người lao động, rất cần thiết trong học tập để học các môn học khác ở bậc tiểu
học, là cơ sở để học toán ở các lớp bậc học trên.
Môn toán ở bậc tiểu học góp phần giáo dục học sinh phát triển trở thành con
người toàn diện. Đồng thời xuất phát từ quan điểm giáo dục con người theo mục tiêu đào
tạo mới là: Đào tạo con người tự chủ, năng động, có năng lực tự học và thói quen học tập
suốt đời, có năng lực để đi vào thực tiễn theo quan điểm khoa học duy vật biện chứng,
“Đến một lúc nào đó, bạn làm toán vì bạn thích chứ không phải để chứng tỏ một cái gì
nữa” – câu nói nỗi tiếng của vị Giáo sư Toán học nổi tiếng: Ngô Bảo Châu. Không những
thế môn toán tiểu học còn bồi dưỡng cho các em có tính trung thực, tính cẩn thận, tinh
thần hăng say lao động góp phần vào việc hình thành các phẩm chất cần thiết của con
người lao động mới.
Vì vậy nội dung và chuẩn kiến thức kỹ năng môn toán tiều học một là một
vấn đề rất quan trọng nó là nền móng , là cơ sở để học lên các lớp trên và phát triển
những thành tựu về nền Toán học việt Nam, nhằm giáo dục học sinh học tập tích cực,
linh hoạt, sáng tạo theo năng lực của từng cái nhân. Nhằm để cho Giáo Viên có những
thuận lợi, cơ sở khoa học thật chuẩn và động lực vững chắc nên cá nhân em viết nên tiểu
luận với đề tài: “Nội dung và chuẩn kiến thức kỷ năng môn Toán ở tiểu học”.
Do những hạn chế về mặt chủ quan và khách quan nên nội dung lẫn hình
thức sẽ không tránh khỏi những khuyết điểm và thiếu xót nên cá nhân em rất mong nhận
được những đóng góp ý kiến chân tình từ phía quý Giảng Viên và các bạn đọc giả.
Trân trọng.!
Ngày 18 tháng 11 năm 2012
Tác giả
Bùi Văn Hiếu Nghĩa.

§.Tài Liệu tham khảo:
1. Phương pháp dạy học toán ở tiểu học – Vũ Quốc Chung (chủ biên).
2. Chuẩn kiến thức kĩ năng theo QĐ16 – Bộ giáo dục và đào tạo.
3. Chương trình tiểu học – Bộ giáo dục và đào tạo.
4. Sách giáo khoa Toán 1, 2, 3, 4, 5.
5. Các nguồn từ Internet.(violet.vn; hongminh1975.violet.vn; tailieu.vn; ….).
1

6. v.v…

B. Nội dung
I. Nội dung của môn Toán ở Tiểu học:



Lớp 1

1. Số học:
1.1. Các số đến 10. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10.
- Nhận biết quan hệ số lượng (nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau).
- Đọc, đếm, viết, so sánh các số đến 10.
- Sử dụng các dấu = (bằng), < (bé hơn), > (lớn hơn).
- Bước đầu giới thiệu khái niệm về phép cộng.
- Bước đầu giới thiệu khái niệm ...
A. Lời mở đầu
Môn toán ở bậc tiểu học có một vị trí đặc biệt quan trọng vì kiến thức, kỹ
năng của môn toán được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống của con người, nó rất cần
thiết cho người lao động, rất cần thiết trong học tập để học các môn học khác ở bậc tiểu
học, là cơ sở để học toán ở các lớp bậc học trên.
Môn toán ở bậc tiểu học góp phần giáo dục học sinh phát triển trở thành con
người toàn diện. Đồng thời xuất phát từ quan điểm giáo dục con người theo mục tiêu đào
tạo mới là: Đào tạo con người tự chủ, năng động, có năng lực tự học và thói quen học tập
suốt đời, có năng lực để đi vào thực tiễn theo quan điểm khoa học duy vật biện chứng,
Đến một lúc nào đó, bạn làm toán vì bạn thích chứ không phải để chứng tỏ một cái gì
nữa” – câu nói nỗi tiếng của vị Giáo sư Toán học nổi tiếng: Ngô Bảo Châu. Không những
thế môn toán tiểu học còn bồi dưỡng cho các em có tính trung thực, tính cẩn thận, tinh
thần hăng say lao động góp phần vào việc hình thành các phẩm chất cần thiết của con
người lao động mới.
Vì vậy nội dung và chuẩn kiến thức kỹ năng môn toán tiều học một là một
vấn đề rất quan trọng nó là nền móng , là cơ sở để học lên các lớp trên và phát triển
những thành tựu về nền Toán học việt Nam, nhằm giáo dục học sinh học tập tích cực,
linh hoạt, sáng tạo theo năng lực của từng cái nhân. Nhằm để cho Giáo Viên có những
thuận lợi, cơ sở khoa học thật chuẩn và động lực vững chắc nên cá nhân em viết nên tiểu
luận với đề tài: “Nội dung và chuẩn kiến thức kỷ năng môn Toán ở tiểu học”.
Do những hạn chế về mặt chủ quan và khách quan nên nội dung lẫn hình
thức sẽ không tránh khỏi những khuyết điểm và thiếu xót nên cá nhân em rất mong nhận
được những đóng góp ý kiến chân tình từ phía quý Giảng Viên và các bạn đọc giả.
Trân trọng.!
Ngày 18 tháng 11 năm 2012
Tác giả
Bùi Văn Hiếu Nghĩa.
§.Tài Liệu tham khảo:
1. Phương pháp dạy học toán ở tiểu học – Vũ Quốc Chung (chủ biên).
2. Chuẩn kiến thức kĩ năng theo QĐ16 – Bộ giáo dục và đào tạo.
3. Chương trình tiểu học – Bộ giáo dục và đào tạo.
4. Sách giáo khoa Toán 1, 2, 3, 4, 5.
5. Các nguồn từ Internet.(violet.vn; hongminh1975.violet.vn; tailieu.vn; ….).
1
Bài Tiểu luận môn Phương pháp dạy học toán 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tiểu luận môn Phương pháp dạy học toán 1 - Người đăng: konheopandame
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài Tiểu luận môn Phương pháp dạy học toán 1 9 10 572