Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận vị trí của bản đồ học trong mqh với các môn khoa học

Được đăng lên bởi thoa-nguyen1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2374 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Họ Và Tên: Nguyễn Việt Thắng
Lớp: K2 Địa Lý
BÀI TIỂU LUẬN: VỊ TRÍ CỦA BẢN ĐỒ HỌC TRONG MỐI QUAN
HỆ VỚI CÁC MÔN KHOA HỌC
I. KHÁI QUÁT CHUNG
- Bản đồ học là khoa học nghiên cứu và phản ánh sự phân bố không
gian, sự phối hợp và liên kết giữa các sự vật và hiện tượng, đối tượng tự
nhiên và kinh tế xã hội bằng các mô hình tượng trưng đặc biệt đó là biểu
hiện bản đồ.
Bản đồ học không chỉ nghiên cứu và phản ánh cấu trúc không gian cảu các
đối tượng địa lý, mà còn nghiên cứu sự thành lập và sử dụng bản đồ.Bản đồ
học là một nghành khoa học độc lập, có đối tượng nghiên cứu rõ ràng và
nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể, có phương pháp luận và phương pháp nghiên
cứu cụ thế.
- Tuy nhiên bản đồ học có quan hệ chặt chẽ với nhiều môn khoa học kĩ thuật và nghệ thuật. Bản đồ học đã có quan hệ chặt chẽ với Toán học,
Trắc địa học, Địa lí học, Thiên văn học và Nghệ thuật, với nhiều ngành kĩ
thuật liên quan như kĩ thuật sản xuất giấy, kĩ thuật in, với nhiều lĩnh vực
khoa học - kĩ thuật mới ra đời như Lí thuyết thông tin, Lí thuyết hệ thống,
GIS, Geomatics, Điện tử - tin học, Tự động hoá v.v, ... Bản đồ học như được
chắp thêm đôi cánh nhờ ứng dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật mới
đó. Bản đồ học không thể giải quyết đúng đắn các vấn đề phương pháp luận
của mình mà không dựa vào các cơ sở triết học, vào lí luận nhận thức biện
chứng để nghiên cứu và nhận thức đúng đắn thực tế khách quan, để xây
dựng lí luận về tổng quát hóa bản đồ, về ngôn ngữ bản đồ và phương pháp
nhận thức bản đồ.
II. MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC MÔN KHOA HỌC KHÁC
1. Bản đồ học – Nghệ thuật:
- Bản đồ không phải là một tác phẩm nghệ thuật đơn thuần mà là một
tác phẩm khoa học mang tính nghệ thuật cao. Các tác phẩm bản đồ phải đảm
bảo tính mĩ thuật. Từ phương pháp biểu hiện đến sự thể hiện và phối hợp các
đường nét , màu sắc, hình vẽ, chữ viết, trình bày bố cục bản đồ đều phải đảm
bảo tính mĩ thuật. Chính vì thế, trong Bản đồ học đã xuất hiện bộ môn trình
bày bản đồ nhằm nghiên cứu các phương pháp và phương tiện trình bày bản

đồ.
2. Bản đồ học – Toán học:
- Ngay từ đầu và trong suốt lịc sử phát triển của mình, Bản đồ học đã gắn
liền với toán học , có thể xem toán bản đồ là một môn học
Eratosphen đã ứng dụng toán học để đo và tính toán kích thước Trái Đất.
+ Grippor đã dùng Toán học và Thiên văn học để xác định toạ độ địa lí
các điểm trên mặt đất và vẽ các đường kinh tuyến, vĩ tuyến.
+ Cở sở lí luận chuyển mặt elipxoit Trái Đất sang mặt phẳng và xây
dựng các phép chiếu bản đồ đều do các nhà toán học, như K.Ptôlêmê,
Mercator...
Họ Và Tên: Nguyễn Việt Thắng
Lớp: K2 Địa Lý
BÀI TIỂU LUẬN: VỊ TRÍ CỦA BẢN ĐỒ HỌC TRONG MỐI QUAN
HỆ VỚI CÁC MÔN KHOA HỌC
I. KHÁI QUÁT CHUNG
- Bản đồ học là khoa học nghiên cứu và phản ánh sự phân bố không
gian, sự phối hợp và liên kết giữa các sự vật và hiện tượng, đối tượng tự
nhiên và kinh tế xã hội bằng các mô hình tượng trưng đặc biệt đó là biểu
hiện bản đồ.
Bản đồ học không chỉ nghiên cứu và phản ánh cấu trúc không gian cảu các
đối tượng địa lý, mà còn nghiên cứu sự thành lập và sử dụng bản đồ.Bản đồ
học là một nghành khoa học độc lập, có đối tượng nghiên cứu rõ ràng và
nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể, có phương pháp luận và phương pháp nghiên
cứu cụ thế.
- Tuy nhiên bản đồ học có quan hệ chặt chẽ với nhiều môn khoa học -
kĩ thuật và nghệ thuật. Bản đồ học đã có quan hệ chặt chẽ với Toán học,
Trắc địa học, Địa lí học, Thiên văn học và Nghệ thuật, với nhiều ngành kĩ
thuật liên quan như kĩ thuật sản xuất giấy, kĩ thuật in, với nhiều lĩnh vực
khoa học - kĩ thuật mới ra đời như Lí thuyết thông tin, Lí thuyết hệ thống,
GIS, Geomatics, Điện tử - tin học, Tự động hoá v.v, ... Bản đồ học như được
chắp thêm đôi cánh nhờ ứng dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật mới
đó. Bản đồ học không thể giải quyết đúng đắn các vấn đề phương pháp luận
của mình mà không dựa vào các cơ sở triết học, vào lí luận nhận thức biện
chứng để nghiên cứu và nhận thức đúng đắn thực tế khách quan, để xây
dựng lí luận về tổng quát hóa bản đồ, về ngôn ngữ bản đồ và phương pháp
nhận thức bản đồ.
II. MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC MÔN KHOA HỌC KHÁC
1. Bản đồ học – Nghệ thuật:
- Bản đồ không phải là một tác phẩm nghệ thuật đơn thuần mà là một
tác phẩm khoa học mang tính nghệ thuật cao. Các tác phẩm bản đồ phải đảm
bảo tính mĩ thuật. Từ phương pháp biểu hiện đến sự thể hiện và phối hợp các
đường nét , màu sắc, hình vẽ, chữ viết, trình bày bố cục bản đồ đều phải đảm
bảo tính mĩ thuật. Chính vì thế, trong Bản đồ học đã xuất hiện bộ môn trình
bày bản đồ nhằm nghiên cứu các phương pháp và phương tiện trình bày bản
Bài tiểu luận vị trí của bản đồ học trong mqh với các môn khoa học - Trang 2
Bài tiểu luận vị trí của bản đồ học trong mqh với các môn khoa học - Người đăng: thoa-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tiểu luận vị trí của bản đồ học trong mqh với các môn khoa học 9 10 141