Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TÌM HIỂU VỀ QUỸ HỌC BỔNG YAMADA, NHẬT BẢN VÀ HỌC BỔNG YAMADA

Được đăng lên bởi phuonguyen09
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1033 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI TÌM HIỂU
VỀ QUỸ HỌC BỔNG YAMADA, NHẬT BẢN
VÀ HỌC BỔNG YAMADA
Quỹ học bổng Yamada Osamitsu (YOSF – Yamada Osamitsu Scholarship
Foundation) được thành lập tháng 10 năm 1989 với mục đích nâng cao nguồn
nhân lực, phục vụ cho một thế giới hòa bình. Học bổng Yamada được sáng lập
bởi Chủ tịch Osamitsu Yamada, Giám đốc Công ty Thuế - Kế toán Osamitsu
Yamada, Chủ tịch Hiệp hội khoa học Kanagawa, Nhật Bản. YOSF bắt đầu tài trợ
cấp học bổng cho sinh viên của Đại học Quốc Gia Hà Nội từ năm 1999. Đến nay,
tổng số hơn 500 học sinh, sinh viên ĐHQGHN đã được nhận học bổng này với
tổng trị giá lên đến gần 3,5 tỉ đồng. Đây là những học sinh, sinh viên có thành
tích học tập xuất sắc (thủ khoa tuyển sinh đại học, đạt giải cao trong các kỳ thi
quốc gia, quốc tế), tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã
hội, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
9/9/2014, Phó Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) Nguyễn Kim Sơn
và Chủ tịch YOSF Yamada Osamitsu đã ký kết văn bản hợp tác. Theo đó, trong
vòng 5 năm, YOSF sẽ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên của ĐHQGHN, tổng
giá trị học bổng là 10.000 USD/năm. Trong năm học này, ĐHQGHN và YOSF đã
tổ chức trao học bổng cho 30 học sinh, sinh viên xuất sắc trong đó có 17 sinh
viên là thủ khoa trong kỳ thi đại học năm 2014 và 13 học sinh, sinh viên đạt giải
cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế.
Phó Giám đốc ĐHQGHN và Chủ tịch YOSF đều cho rằng buổi lễ ký kết này đánh
dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa ĐHQGHN
và YOSF nói riêng, giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản nói chung. Đồng thời,
lãnh đạo hai bên mong rằng các em học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục nỗ lực phấn
đấu, thông qua học tập và nghiên cứu đóng góp nhiều hơn cho xã hội, cho đất
nước.
Ngoài ra, YOSF cũng tổ chức tài trợ đối với Đại học Quốc Gia Lào.
“If seeds are not planted, a bud doesn’t come out and a flower doesn’t bloom,
neither does fruits!!”
Tạm dịch: “Nếu hạt giống không được gieo, nếu nụ không nảy nở và bông hoa
không nở rộ thì cũng sẽ chẳng có trái ngọt nào!!”

...
BÀI TÌM HIỂU
VỀ QUỸ HỌC BỔNG YAMADA, NHẬT BẢN
VÀ HỌC BỔNG YAMADA
Quỹ học bổng Yamada Osamitsu (YOSF – Yamada Osamitsu Scholarship
Foundation) được thành lập tháng 10 năm 1989 với mục đích nâng cao nguồn
nhân lực, phục vụ cho một thế giới hòa bình. Học bổng Yamada được sáng lập
bởi Chủ tịch Osamitsu Yamada, Giám đốc Công ty Thuế - Kế toán Osamitsu
Yamada, Chủ tịch Hiệp hội khoa học Kanagawa, Nhật Bản. YOSF bắt đầu tài trợ
cấp học bổng cho sinh viên của Đại học Quốc Gia Hà Nội từ năm 1999. Đến nay,
tổng số hơn 500 học sinh, sinh viên ĐHQGHN đã được nhận học bổng này với
tổng trị giá lên đến gần 3,5 tỉ đồng. Đây là những học sinh, sinh viên có thành
tích học tập xuất sắc (thủ khoa tuyển sinh đại học, đạt giải cao trong các kỳ thi
quốc gia, quốc tế), tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã
hội, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
9/9/2014, Phó Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) Nguyễn Kim Sơn
và Chủ tịch YOSF Yamada Osamitsu đã ký kết văn bản hợp tác. Theo đó, trong
vòng 5 năm, YOSF sẽ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên của ĐHQGHN, tổng
giá trị học bổng là 10.000 USD/năm. Trong năm học này, ĐHQGHN và YOSF đã
tổ chức trao học bổng cho 30 học sinh, sinh viên xuất sắc trong đó có 17 sinh
viên là thủ khoa trong kỳ thi đại học năm 2014 và 13 học sinh, sinh viên đạt giải
cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế.
Phó Giám đốc ĐHQGHN và Chủ tịch YOSF đều cho rằng buổi lễ ký kết này đánh
dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa ĐHQGHN
và YOSF nói riêng, giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản nói chung. Đồng thời,
lãnh đạo hai bên mong rằng các em học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục nỗ lực phấn
đấu, thông qua học tập và nghiên cứu đóng góp nhiều hơn cho xã hội, cho đất
nước.
Ngoài ra, YOSF cũng tổ chức tài trợ đối với Đại học Quốc Gia Lào.
“If seeds are not planted, a bud doesn’t come out and a flower doesn’t bloom,
neither does fruits!!”
Tạm dịch: “Nếu hạt giống không được gieo, nếu nụ không nảy nở và bông hoa
không nở rộ thì cũng sẽ chẳng có trái ngọt nào!!”
BÀI TÌM HIỂU VỀ QUỸ HỌC BỔNG YAMADA, NHẬT BẢN VÀ HỌC BỔNG YAMADA - Người đăng: phuonguyen09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÀI TÌM HIỂU VỀ QUỸ HỌC BỔNG YAMADA, NHẬT BẢN VÀ HỌC BỔNG YAMADA 9 10 679