Ktl-icon-tai-lieu

Bài tường trình thí nghiệm về hidro

Được đăng lên bởi chien-vu-xuan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4915 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TƯỜNG TRÌNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC 8
BÀI : ĐIỀU CHẾ, THU KHÍ HIDRO VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA HIDRO
Lớp :--------------------Nhóm :-----------------Ngày :
/
/

Kỹ năng thực hành

Kết quả thực hành

Tường trình thí nghiệm

Điểm bài thực hành

Họ và tên:
---------------------------

NỘI DUNG :
STT

1

Tên thí nghiệm – Cách tiến hành thí nghiệm
Thí nghiệm 1 : Điều chế H2 - Thu khí hidro
bằng cách đẩy không khí. Đốt H 2 trong không
khí.
Bước 1: Dùng một ống nghiệm, lấy nút cao su có ống
dẫn khí đậy vào và kiểm tra độ kín của nút.
Mở nút cao su, cho vào ống nghiệm 3 viên kẽm, dùng
ống nhỏ giọt cho vào khoảng 2ml dd HCl.
Bước 2 : Lấy một ống nghiệm úp lên đầu ống dẫn khí
có khí H2 sinh ra.Sau 15s giữ cho ống này đứng thẳng
và miệng chúc xuống dưới rồi đưa miệng ống nghiệm
này vào gần ngọn lửa đèn cồn, quan sát ghi nhận xét.
Bước 3 : Chờ khoảng 30s, đưa que đóm đang cháy
vào đầu ống dẫn khí có dòng khí H2 bay ra. Quan sát,
ghi nhận xét.

Thí nghiệm 2 : Hidro khử đồng oxit.

2

Bước 1: Lấy một ống nghiệm khác, tiến hành lắp ráp
như TN1
Bước 2 : lấy một ống thùy tinh L, dùng thìa lấy một
ít bột CuO( hạt gạo) cho vào phần cong.
Bước 3 : Lắp hệ thống thực hiện thí nghiệm (theo
mẫu Gv đã lắp sẵn trên bàn Gv )
Dùng đèn cồn, hơ nóng đều ống nghiệm L, sau đó
đun nóng mạnh chỗ có CuO. Quan sát thí nghiệm,
ghi nhận xét màu sắc chất tạo thành. Khi thực hiện
xong thí nghiệm tắt đèn cồn.

Hiện tượng quan sát được

Giải thích- Viết PTHH

Kết luận

Điểm

...
BÀI TƯỜNG TRÌNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC 8
BÀI : ĐIỀU CHẾ, THU KHÍ HIDRO VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA HIDRO
Lớp :---------------------
Nhóm :------------------
Ngày : / /
Họ và tên:
---------------------------
Kỹ năng thực hành Kết quả thực hành Tường trình thí nghiệm Điểm bài thực hành
NỘI DUNG :
STT Tên thí nghiệm – Cách tiến hành thí nghiệm Hiện tượng quan sát được Giải thích- Viết PTHH Kết luận Điểm
1
Thí nghiệm 1 : Điều chế H
2
- Thu khí hidro
bằng cách đẩy không khí. Đốt H
2
trong không
khí.
Bước 1: Dùng một ống nghiệm, lấy nút cao su có ống
dẫn khí đậy vào và kiểm tra độ kín của nút.
Mở nút cao su, cho vào ống nghiệm 3 viên kẽm, dùng
ống nhỏ giọt cho vào khoảng 2ml dd HCl.
Bước 2 : Lấy một ống nghiệm úp lên đầu ống dẫn khí
có khí H
2
sinh ra.Sau 15s giữ cho ống này đứng thẳng
và miệng chúc xuống dưới rồi đưa miệng ống nghiệm
này vào gần ngọn lửa đèn cồn, quan sát ghi nhận xét.
Bước 3 : Chờ khoảng 30s, đưa que đóm đang cháy
vào đầu ống dẫn khí có dòng khí H
2
bay ra. Quan sát,
ghi nhận xét.
2
Thí nghiệm 2 : Hidro khử đồng oxit.
Bước 1: Lấy một ống nghiệm khác, tiến hành lắp ráp
như TN1
Bước 2 : lấy một ống thùy tinh L, dùng thìa lấy một
ít bột CuO( hạt gạo) cho vào phần cong.
Bước 3 : Lắp hệ thống thực hiện thí nghiệm (theo
mẫu Gv đã lắp sẵn trên bàn Gv )
Dùng đèn cồn, nóng đều ống nghiệm L, sau đó
đun nóng mạnh chỗ CuO. Quan sát thí nghiệm,
ghi nhận xét màu sắc chất tạo thành. Khi thực hiện
xong thí nghiệm tắt đèn cồn.
Bài tường trình thí nghiệm về hidro - Người đăng: chien-vu-xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tường trình thí nghiệm về hidro 9 10 295