Ktl-icon-tai-lieu

Bài viết về Công đoàn

Được đăng lên bởi Thu Hiền Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3995 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Họ và tên: Nguyễn Thái Bình
Công đoàn Trường Tiểu học Kim Đồng
Công tác kiêm nghiệm: Giáo viên Thể dục
Bài viết tự luận:
Câu 1: Anh (chị) có cảm nghĩ gì về tổ chức Công đoàn Hậu Giang từ ngày thành
lập đến nay? Hướng tới anh (chị) có những đề xuất, giải pháp, kiến nghị gì để
Công đoàn Hậu Giang ngày càng vững mạnh?
Trong những năm qua, được quán triệt học tập về truyền thống Đoàn, Đoàn
là một cánh tay đắt lực của Đảng; luôn học tập và thông suốt sâu sắc các đường lối,
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà Nước. Luôn tổ chức các hoạt
động vui chơi, giải trí bổ ích qua đó rèn luyện kỹ năng sống, sinh hoạt cộng đồng
nâng cao tính đoàn kết trong cộng đồng xã hội. Qua đó tôi được phát biểu ý kiến
của mình để góp phần xây dựng Công đoàn vững mạnh hơn, hoạt động có hiệu quả
hơn. Công Đoàn chọn lọc lại ý kiến các Đoàn viên đưa lên cấp cao để góp phần xây
dựng chăm lo đời sống tinh thần lẫn vật chất cho đoàn viên ngày càng tốt hơn. Đó
là niềm động viên lớn đối với riêng bản thân tôi và cho tất cả Đoàn viên được nhận
sự giúp đỡ, quan tâm nhiệt tình của các cấp.
Để ngày càng vững mạnh, theo tôi nghĩ Công đoàn cấp trên cần quan tâm,
hơn nữa về hoàn cảnh sống lẫn tinh thần của Đoàn viên. Cần tổ chức nhiều hoạt
động có ý nghĩa hơn nữa để Đoàn viên có cơ hội tham gia, thể hiện được bản thân
là một Đoàn viên có ích. Bên cạnh đó cần có những khen thưởng biểu dương cụ thể
để thu hút nhiều Đoàn viên tham gia.
Câu 2: Anh (chị?) suy nghĩ như thế nào về ý thức và trách nhiệm của mình trong
việc tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp nước CHXHCNVN?
Luôn có ý thức chấp hành tốt về nội quy, chính sách của Nhà nước và của
Công đoàn; luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn chấp
hành sự phân công của Công đoàn và của cấp trên. Không gây mâu thuẩn, mất đoàn
kết chia rẽ trong nội bộ. Thương yêu, quan tâm đồng nhiệp, cố gắng giúp đỡ đồng
nghiệp vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Luôn có trách nhiệm trong công việc
được cấp trên phân công và trong hoạt động của Công đoàn, phải biết giữ gìn uy tín
cho Công đoàn, không xúc phạm đến danh dự Công đoàn cũng như Đoàn viên
trong Công đoàn. Luôn tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp pháp luật của
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

...
Họ và tên: Nguyễn Thái Bình
Công đoàn Trường Tiểu học Kim Đồng
Công tác kiêm nghiệm: Giáo viên Thể dục
Bài viết tự luận:
Câu 1: Anh (chị) cảm nghĩ về tổ chức Công đoàn Hậu Giang từ ngày thành
lập đến nay? Hướng tới anh (chị) những đề xuất, giải pháp, kiến nghị để
Công đoàn Hậu Giang ngày càng vững mạnh?
Trong những năm qua, được quán triệt học tập về truyền thống Đoàn, Đoàn
là một cánh tay đắt lực của Đảng; luôn học tập và thông suốt sâu sắc các đường lối,
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà Nước. Luôn tổ chức các hoạt
động vui chơi, giải trí bổ ích qua đó rèn luyện kỹ năng sống, sinh hoạt cộng đồng
nâng cao tính đoàn kết trong cộng đồng xã hội. Qua đó tôi được phát biểu ý kiến
của nh để góp phần xây dựng Công đoàn vững mạnh hơn, hoạt động có hiệu quả
hơn. Công Đoàn chọn lọc lại ý kiến các Đoàn viên đưa lên cấp cao để góp phần xây
dựng chăm lo đời sống tinh thần lẫn vật chất cho đoàn viên ngày càng tốt hơn. Đó
là niềm động viên lớn đối với riêng bản thân tôi và cho tất cả Đoàn viên được nhận
sự giúp đỡ, quan tâm nhiệt tình của các cấp.
Để ngày càng vững mạnh, theo tôi nghĩ Công đoàn cấp trên cần quan tâm,
hơn nữa về hoàn cảnh sống lẫn tinh thần của Đoàn viên. Cần tổ chức nhiều hoạt
động ý nghĩa hơn nữa để Đoàn viên hội tham gia, thể hiện được bản thân
là một Đoàn viên có ích. Bên cạnh đó cần có những khen thưởng biểu dương cụ thể
để thu hút nhiều Đoàn viên tham gia.
Câu 2: Anh (chị?) suy nghĩ như thế nào về ý thức trách nhiệm của mình trong
việc tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp nước CHXHCNVN?
Luôn ý thức chấp hành tốt về nội quy, chính sách của Nhà nước của
Công đoàn; luôn học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn chấp
hành sự phân công của Công đoàn và của cấp trên. Không gây mâu thuẩn, mất đoàn
kết chia rẽ trong nội bộ. Thương yêu, quan tâm đồng nhiệp, cố gắng giúp đỡ đồng
nghiệp vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Luôn trách nhiệm trong công việc
được cấp trên phân công và trong hoạt động của Công đoàn, phải biết giữ gìn uy tín
cho Công đoàn, không xúc phạm đến danh dự Công đoàn cũng như Đoàn viên
trong Công đoàn. Luôn tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp pháp luật của
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Bài viết về Công đoàn - Người đăng: Thu Hiền Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài viết về Công đoàn 9 10 70