Ktl-icon-tai-lieu

Bài viết về: TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP, Ngành Giáo dục tiểu học

Được đăng lên bởi konheopandame
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 6104 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LH: buivanhieunghia@gmail.com hoặc yahoo: tinhyeumongmanh_01695964395

Lời Mở Đầu
Trong thời đại ngày nay không một ai có thể nghi ngờ về vai trò
quan trọng của toán học trong đời sống xã hội cũng như trong sự
phát triển của khoa học ,kinh tế,kĩ thuật…chính sự thâm nhập ngày
càng sâu rộng của toán học vào hầu hết các lĩnh vực của khoa học
hiện đại là bằng chứng sinh động nhất để khẳng định điều đó .Đặc
biệt,khi loài người bước sang thế kỉ 21,thì nền kinh tế tri thức bắt
đầu phát triển và có ảnh hưởng mạnh mẽ trong phạm vi quốc
tế.Đặc điểm nỗi bật của nền kinh tế tri thức là vai trò ngày càng
lớn của những đổi mới liên tục về công nghệ trong sản xuất và vị
trí chủ đạo của thông tin và tri thức với tư cách là nguồn lực cơ bản
tạo nên sự tăng trưởng và năng lực cạnh tranh cua nền kinh tế.Ở
đây .để toán học phát huy được sức mạnh của mình trong việc giải
quyết các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.
Thực trạng đã chứng tỏ rằng vai trò của toán học ngày càng lớn,nó
khẳng định trí tuệ của con người ,giúp con người giải quyết công
việc một cách nhanh chóng.Đối với nền giáo dục,toán học chính là
sự phát triển vượt bật.Trong nền giáo dục tiểu học,vai trò toán học
đã quan trọng lại càng quan trọng hơn.Để giáo dục được các em
nhỏ hiểu , vận dụng toán học một cách tối đa đòi hỏi người giáo
viên phải biết vận dụng các cách giảng giải hợp lí .Trong toán tiểu
học,tập hợp chính là cách dễ hiểu nhất.Tập hợp các ví dụ dể hinh
thành,xây dựng nên trong đầu học sinh những ý tưởng về bài
học,đồng thời thông qua các bài tập cụ thể hay tập hợp các bài tập
cụ thể sẽ giúp các em hiểu rõ hơn.Và “tập hợp ” cũng chính là vấn
đề chính trong bài tiểu luận này.Thông qua bài tiểu luận này, sẽ
giúp hiểu rõ hơn về “tập hợp và các phép toán trên tập hợp”.
Tuy nhiên ,trong bài tiểu luận này sẽ không ít những thiếu xót về
kiến thức và hình thức nên em rất mong sự đóng góp của quý
giảng viên.
I. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP
1.1 Khái niệm tập hợp

LH: buivanhieunghia@gmail.com hoặc yahoo: tinhyeumongmanh_01695964395

Khái niệm tập hợp được dùng để chỉ một sưu tập hay một nhóm
các đối tượng nào đó mà ta đang quan tâm xem xét, và sưu tập này
phải được xác định tốt. Các đối tượng trong sưu tập hay trong
nhóm nầy sẽ được gọi là các phần tử hay các thành viên của tập
hợp.
Để thuận tiện cho việc đề cập đến tập hợp về sau, mỗi tập hợp
thường được đặt cho một tên, chẳng hạn như A, B, C D. Ta cũng
dùng ký hiệu ∈ để diễn đạt quan hệ "thuộc về" của một phần tử
đối với một tập hợp.
Khi x là một phần tử thu...
LH: buivanhieunghia@gmail.com hoặc yahoo: tinhyeumongmanh_01695964395
Lời Mở Đầu
Trong thời đại ngày nay không một ai có thể nghi ngờ về vai trò
quan trọng của toán học trong đời sống xã hội cũng như trong sự
phát triển của khoa học ,kinh tế,kĩ thuật…chính sự thâm nhập ngày
càng sâu rộng của toán học vào hầu hết các lĩnh vực của khoa học
hiện đại là bằng chứng sinh động nhất để khẳng định điều đó .Đặc
biệt,khi loài người bước sang thế kỉ 21,thì nền kinh tế tri thức bắt
đầu phát triển và có ảnh hưởng mạnh mẽ trong phạm vi quốc
tế.Đặc điểm nỗi bật của nền kinh tế tri thức là vai trò ngày càng
lớn của những đổi mới liên tục về công nghệ trong sản xuất và vị
trí chủ đạo của thông tin và tri thức với tư cách là nguồn lực cơ bản
tạo nên sự tăng trưởng và năng lực cạnh tranh cua nền kinh tế.Ở
đây .để toán học phát huy được sức mạnh của mình trong việc giải
quyết các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.
Thực trạng đã chứng tỏ rằng vai trò của toán học ngày càng lớn,nó
khẳng định trí tuệ của con người ,giúp con người giải quyết công
việc một cách nhanh chóng.Đối với nền giáo dục,toán học chính là
sự phát triển vượt bật.Trong nền giáo dục tiểu học,vai trò toán học
đã quan trọng lại càng quan trọng hơn.Để giáo dục được các em
nhỏ hiểu , vận dụng toán học một cách tối đa đòi hỏi người giáo
viên phải biết vận dụng các cách giảng giải hợp lí .Trong toán tiểu
học,tập hợp chính là cách dễ hiểu nhất.Tập hợp các ví dụ dể hinh
thành,xây dựng nên trong đầu học sinh những ý tưởng về bài
học,đồng thời thông qua các bài tập cụ thể hay tập hợp các bài tập
cụ thể sẽ giúp các em hiểu rõ hơn.Và “tập hợp ” cũng chính là vấn
đề chính trong bài tiểu luận này.Thông qua bài tiểu luận này, sẽ
giúp hiểu rõ hơn về “tập hợp và các phép toán trên tập hợp”.
Tuy nhiên ,trong bài tiểu luận này sẽ không ít những thiếu xót về
kiến thức và hình thức nên em rất mong sự đóng góp của quý
giảng viên.
I. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP
1.1 Khái niệm tập hợp
Bài viết về: TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP, Ngành Giáo dục tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài viết về: TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP, Ngành Giáo dục tiểu học - Người đăng: konheopandame
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài viết về: TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP, Ngành Giáo dục tiểu học 9 10 143