Ktl-icon-tai-lieu

Bản chất của Marketing

Được đăng lên bởi Thành Nguyễn
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 3794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1

BẢN CHẤT CỦA MARKETING

Le Quang Truc’s Copyright

2

Nội dung chương 1 bao gồm:
1.1. Sự ra đời và phát triển của marketing
1.2. Những thuật ngữ liên quan đến marketing
1.3. Khái niệm marketing
1.4. Vai trò của hoạt động marketing
1.5. Một số quan điểm (triết lí) về marketing

3

Nội dung chương 1 bao gồm:
1.1. Sự ra đời và phát triển của marketing
1.2. Những thuật ngữ liên quan đến marketing
1.3. Khái niệm marketing
1.4. Vai trò của hoạt động marketing
1.5. Một số quan điểm (triết lí) về marketing

4

1.1. Sự ra đời và phát triển của marketing
ƒ

Thế kỉ 17, nhà kinh doanh Mitsui (Nhật Bản) có quan điểm:
o

cho khách hàng đổi hoặc trả sản phẩm khi khách hàng
không thích;

o

sản xuất ra sản phẩm mà khách hàng thích;…

ƒ

1902: Thuật ngữ Marketing được sử dụng lần đầu tại Mĩ.

ƒ

Sau giai đoạn 1929-1933: marketing xuất hiện khá rộng rãi
và được ứng dụng phổ biến ở Bắc Mỹ, Tây âu, Nhật Bản.

5

1.1. Sự ra đời và phát triển của marketing
ƒ

1950- 1960, marketing được truyền bá mạnh mẽ sang các
nước thuộc thế giới thứ ba.

ƒ

1960s: Mc.Donald đưa ra triết lí:
Điều 1: Khách hàng luôn luôn đúng.
Điều 2: Nếu khách hàng sai, xem lại điều 1.

ƒ

Sau đó, marketing không ngừng được hoàn thiện về lí luận
lẫn thực tiễn.

ƒ

Ngày nay, marketing đã trở thành thuật ngữ phổ biến.
6

1.1. Sự ra đời và phát triển của marketing
Marketing ra đời trong nền sản xuất hàng hóa
ƒ

Mục đích của sản xuất hàng hóa?

ƒ

Mâu thuẫn: bên bán - bên bán, bên bán – bên mua.

ƒ

Việc bán được hàng hóa ngày càng khó khăn. Vì sao?

ƒ

Marketing xuất hiện để giải quyết các mâu thuẫn trên.

7

1.1. Sự ra đời và phát triển của marketing
Hai giai đoạn phát triển của marketing
Marketing truyền thống

Marketing hiện đại

1902- trước Thế chiến thứ II

Sau Thế chiến thứ II đến nay

Bán cái sẵn có

Bán cái thị trường cần

Tập trung vào sản phẩm và việc bán
hàng

Tập trung vào nhu cầu khách hàng
và sử dụng các biện pháp kích thích
tổng hợp

Sản xuất – tiêu thụ

Nhu cầu khách hàng – sản xuất –
tiêu thụ - hậu mãi

8

1.1. Sự ra đời và phát triển của marketing

ƒ

Vì sao việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng là rất quan trọng
đối với doanh nghiệp?

ƒ

Hãy cho biết những triết lí (câu nói) về khách hàng mà bạn
biết?

9

Nội dung chương 1 bao gồm:
1.1. Sự ra đời và phát triển của marketing
1.2. Những thuật ngữ liên quan đến marketing
1.3. Khái niệm marketing
1.4. Vai trò của hoạt động marketing
1.5. Một số quan điểm (triết lí) về marketing

10

1.2. Những thuật ngữ liên quan

Nhu cầu

Lượng cầu
...
2
Chương 1
BN CHT CA MARKETING
Le Quang Truc’s Copyright
Bản chất của Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản chất của Marketing - Người đăng: Thành Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Bản chất của Marketing 9 10 779