Ktl-icon-tai-lieu

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Được đăng lên bởi tan-mai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN 11
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Ngày

Người chuẩn bị

Tên công việc

Đơn vị

22.8.2013

Mai Thế Tân

- Tổ Phó bộ môn
Toán.

- Trường BDGD

- Hỗ trợ công tác
KĐCLGD

- Sinh hoạt Tổ
THCS – Phòng
GD&ĐT

- Hỗ trợ công tác
HSSV

Mô tả công việc
Tên công việc : giáo viên
Tóm tắt công việc
Tổ Phó bộ môn Toán.
Hỗ trợ công tác KĐCLGD
Hỗ trợ công tác HSSV

Các nhiệm vụ chính
1. Tổ Phó bộ môn Toán

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Báo cáo cho: BLĐ PGD

Các công việc phụ
1. Hỗ trợ công tác KĐCLGD
2. Hỗ trợ công tác HSSV
3. Phụ trách trường NCL
4. Cộng tác viên thanh tra bộ môn Toán
5. Điều động CB,GV,CNV tham gia các Hội đồng thi

6.
7.
8.
9.
10.

Các mối quan hệ
Báo cáo cho: Phòng Giáo dục Trung học, Phòng KT&KĐCLGD, Phòng HSSV
Giám sát những việc:

...
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN 11
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Ngày Người chuẩn bị Tên công việc Đơn vị
22.8.2013 Mai Thế Tân - Tổ Phó bộ môn
Toán.
- Hỗ trợ công tác
KĐCLGD
- Hỗ trợ công tác
HSSV
- Trường BDGD
- Sinh hoạt Tổ
THCS – Phòng
GD&ĐT
Mô tả công việc
Tên công việc : giáo viên Báo cáo cho: BLĐ PGD
Tóm tắt công việc
Tổ Phó bộ môn Toán.
Hỗ trợ công tác KĐCLGD
Hỗ trợ công tác HSSV
Các nhiệm vụ chính
1. Tổ Phó bộ môn Toán
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Trang 2
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Người đăng: tan-mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 9 10 751