Ktl-icon-tai-lieu

bản thuyết minh thiết bị dậy học tự làm môn toán

Được đăng lên bởi HungBa4Phuong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN THUYẾT MINH
THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM MÔN TOÁN

Tên thiết bị dạy học tự làm: Mô hình ba mặt phẳng giao nhau theo ba giao
tuyến phân biệt
Tên tác giả: Bùi Thị Mai Hằng
Đơn vị: Trung Tâm GDTX Cao Phong
I/ Thông tin chung
(Nêu lý do tự làm và nói rõ TBDH này chưa có ai làm hoặc có nhưng phải cải tiến
ra sao)
- Chưa có ai làm
- Tình trạng thiết bị: (Làm mới/Cải tiến): Được làm mới
- Thời gian làm đồ dùng: ngày 10 tháng 10 năm 2011
II/ Công dụng (chức năng) của TBDH tự làm:
(Dạy bài nào trong chương trình môn học, lớp học hoặc ngoại khóa)
- Bài dạy: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
- Hình học lớp 11
III/ Quy trình thiết kế TBDH tự làm
1. Nguyên vật liệu
TBDH được làm bằng meka

2. Lắp ráp và bố trí TBDH tự làm
TBDH là mô hình ba mặt phẳng giao nhau theo ba giao tuyến phân biệt đã
được gắn ba mặt phẳng cố định
IV/ Hướng dẫn khai thác và sử dụng
(Nêu các bước tiến hành, cách khai thác và sử dụng)
Sử dụng dạy định lý 2 ( Về giao tuyến của ba mặt phẳng). Giúp học viên để
hình dung nội dung của định lý trong thực tế.
V/ Những điểm cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản
Lưu tại phòng thiết bị
Người viết thuyết minh

Bùi Thị Mai Hằng

...
BẢN THUYẾT MINH
THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM MÔN TOÁN
Tên thiết bị dạy học tự làm: Mô hình ba mặt phẳng giao nhau theo ba giao
tuyến phân biệt
Tên tác giả: Bùi Thị Mai Hằng
Đơn vị: Trung Tâm GDTX Cao Phong
I/ Thông tin chung
(Nêu lý do tự làm và nói rõ TBDH này chưa có ai làm hoặc có nhưng phải cải tiến
ra sao)
- Chưa có ai làm
- Tình trạng thiết bị: (Làm mới/Cải tiến): Được làm mới
- Thời gian làm đồ dùng: ngày 10 tháng 10 năm 2011
II/ Công dụng (chức năng) của TBDH tự làm:
(Dạy bài nào trong chương trình môn học, lớp học hoặc ngoại khóa)
- Bài dạy: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
- Hình học lớp 11
III/ Quy trình thiết kế TBDH tự làm
1. Nguyên vật liệu
TBDH được làm bằng meka
bản thuyết minh thiết bị dậy học tự làm môn toán - Trang 2
bản thuyết minh thiết bị dậy học tự làm môn toán - Người đăng: HungBa4Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bản thuyết minh thiết bị dậy học tự làm môn toán 9 10 388