Ktl-icon-tai-lieu

Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân giáo viên HKI

Được đăng lên bởi Hoàng Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO huyÖn sãc s¬n

Trêng MÇn Non hiÒn Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN GIÁO VIÊN HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2015- 2016
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hoa
Đơn vị công tác: Trường mầm non Hiền Ninh.
Nhiệm vụ được phân công: GV chủ nhiệm lớp B2, Kiêm tổ trưởng chuyªn m«n
khối mẫu giáo nhì .
Qua học kì I năm học 2015 - 2016 . Bản thân tự nhận xét kết quả rèn luyện trong
công tác như sau:
I. Ưu điểm:
1. Nhiệm vụ được giao:
*Công tác phát triển số lượng:
- Đã vận động đủ số lượng trẻ trong khu vực được giao là 78 trẻ, đạt 100%
- Đã vận động trẻ đi học đều dưới mọi hình thức đạt tỷ lệ chuyên cần 80% bé
ngoan 90%.
*Chất lượng giáo dục:
- Thực hiện đầy đủ kế hoạch hoạt động hàng ngày theo chương trình, theo chủ đề.
- Soạn bài đầy đủ 1 tuần trước khi đến lớp.
- Luôn chuẩn bị đầy đủ đồ dùng các tiết dạy và các hoạt động
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách của cô và trẻ theo quy định.
- Nghiên cứu, học hỏi bạn bè đồng nghiệp để nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn theo tổ, nhóm, tham gia đầy đủ các buổi
chuyên đề, hội giảng của lớp, của trường.
- Xây dựng môi trường lớp học theo chủ đề, đã tạo góc mở cho trẻ hoạt động.
-Đã tham gia hội thi làm đồ dùng đồ chơi áp dụng các môn học và các hoạt động
- Công tác kiêm nhiệm.
- Duyệt giáo án đầy đủ thường xuyên theo kế hoạch mà nhà trường quy định.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tháng cho các tổ viên trong tổ, đánh giá xếp
loại các tổ viên hàng tháng báo cáo ban giám hiệu
- Thường xuyên đôn đóc các tổ viên vệ sinh môi trường , lớp học , khu vườn tổ
được phân công sạch sẽ gọn gàng.
*Chăm sóc nuôi dưỡng:
- Đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc, mọi nơi.
-Cô đã động viên khuyến khích ăn hết xuất, luôn quan tâm tới trẻ ăn châm, ăn kém
- Đã phối kết hợp với phụ huynh chăm sóc giáo dục trẻ tốt đặc biệt là trẻ SDD.
- Phối kết hợp y tế nhà trường cân đo so biểu đồ tăng trưởng cho trẻ theo định kì.
- Rèn tốt một số kĩ năng tự phục vụ cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi,
2. Phẩm chất đạo đức lối sống:
- Phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị.

- Với cấp trên: luôn tôn trọng, lễ phép
- Với đồng nghiệp: Luôn đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
- Với phụ huynh: Luôn tôn trọng, cởi mở, thân thiện.
- Với học sinh: Cô luôn gần gũi tạo niềm tin cho trẻ hứng thú khi đến lớp, đến
trường.
3. Ý thức tổ chức kỉ luật:
- Luôn chấp hành tốt mọi nội qui, qui chế của Đảng, nhà nước, của nghành, của
trường , lớp đề ra.
II: Khuyết điểm:
- Trong phong trào ...
Phßng GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO huyÖn sãc s¬n
Trêng MÇn Non hiÒn Ninh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN GIÁO VIÊN HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2015- 2016
Họ và tên: Nguyễn Th Minh Hoa
Đơn vị công tác: Trường mầm non Hiền Ninh.
Nhiệm vụ được phân công: GV chủ nhiệm lớp B2, Kiêm tổ trưởng chuyªn m«n
khối mẫu giáo nhì .
Qua học kì I năm học 2015 - 2016 . Bản thân tự nhận xét kết quả rèn luyện trong
công tác như sau:
I. Ưu điểm:
1. Nhiệm vụ được giao:
*Công tác phát triển số lượng:
- Đã vận động đủ số lượng trẻ trong khu vực được giao là 78 trẻ, đạt 100%
- Đã vận động trẻ đi học đều dưới mọi hình thức đạt tỷ lệ chuyên cần 80% bé
ngoan 90%.
*Chất lượng giáo dục:
- Thực hiện đầy đủ kế hoạch hoạt động hàng ngày theo chương trình, theo chủ đề.
- Soạn bài đầy đủ 1 tuần trước khi đến lớp.
- Luôn chuẩn bị đầy đủ đồ dùng các tiết dạy và các hoạt động
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách của cô và trẻ theo quy định.
- Nghiên cứu, học hỏi bạn bè đồng nghiệp để nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn theo tổ, nhóm, tham gia đầy đủ các buổi
chuyên đề, hội giảng của lớp, của trường.
- Xây dựng môi trường lớp học theo chủ đề, đã tạo góc mở cho trẻ hoạt động.
-Đã tham gia hội thi làm đồ dùng đồ chơi áp dụng các môn học và các hoạt động
- Công tác kiêm nhiệm.
- Duyệt giáo án đầy đủ thường xuyên theo kế hoạch mà nhà trường quy định.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tháng cho các tổ viên trong tổ, đánh giá xếp
loại các tổ viên hàng tháng báo cáo ban giám hiệu
- Thường xuyên đôn đóc các tổ viên vệ sinh môi trường , lớp học , khu vườn tổ
được phân công sạch sẽ gọn gàng.
*Chăm sóc nuôi dưỡng:
- Đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc, mọi nơi.
-Cô đã động viên khuyến khích ăn hết xuất, luôn quan tâm tới trẻ ăn châm, ăn kém
- Đã phối kết hợp với phụ huynh chăm sóc giáo dục trẻ tốt đặc biệt là trẻ SDD.
- Phối kết hợp y tế nhà trường cân đo so biểu đồ tăng trưởng cho trẻ theo định kì.
- Rèn tốt một số kĩ năng tự phục vụ cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi,
2. Phẩm chất đạo đức lối sống:
- Phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị.
Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân giáo viên HKI - Trang 2
Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân giáo viên HKI - Người đăng: Hoàng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân giáo viên HKI 9 10 325