Ktl-icon-tai-lieu

Bảng báo cáo thành tích

Được đăng lên bởi quynhonpho
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 16941 lần   |   Lượt tải: 34 lần
PHÒNG GD- ĐT QUY NHƠN
Trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Tôi tên : Nguyễn Thị Lệ Khánh
Giáo viên chủ nhiệm : Lớp 3B
Đơn vị công tác : Trường Tiểu học số Nhơn Bình
I> Đặc điểm tình hình lớp
- Tổng số học sinh : 46
- Nữ : 20
Nam : 26
- Cán bộ lớp : Lớp trưởng :
Đào Thị Mỹ Duyên
Lớp phó học tập : Phạm Ngô Bích Trâm
Lớp phó lao động: Lê Nguyễn Khánh Linh
1/ Thuận lợi :
- Đa số học sinh nhà ở gần trường , tỉ lệ học sinh đúng độ tuổi vào lớp 3 chiếm đa số .
Nhìn chung học sinh đều nhanh nhẹn , hiền ,ngoan , lễ phép . Phụ huynh học sinh đa số
quan tâm đến học sinh , đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập , quần áo đồng phục theo
qui định của nhà trường .
2/ Khó khăn :
- Phần lớn phụ huynh làm nghề nông , thợ hồ công nhân làm theo ca , nên việc tự học
ở nhà còn hạn chế .
- Lớp có sĩ số đông ,trình độ học sinh không đồng đều , 01 học sinh lưu ban .
- Một số học sinh chưa tập trung làm bài nhanh , thường xuyên bỏ quên vở ở nhà , đi
học trễ , nói chuyện riêng trong giờ học .
3/ Những thành tích đạt được
3.1 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm , các thành tích đạt được và sự
tiến bộ của lớp .
a/ Tôi chủ nhiệm lớp 3B từ đầu năm đến giờ đã đạt được những thành tích sau :
1. Tham gia hội thi “ Truyền thông giáo dục và NCSK trường học “ :
2. Tham gia phong trào : “ Trang trí lớp học “ :
Giải ba .

3. Tham gia phong trào “ Quyên góp ủng hộ GV –HS vùng khó khăn + mua tăm
ủng hộ người mù “
4. Tham gia thi “ Viết chữ đẹp cấp trường “ :
Giải nhất
5. Tham gia hội thi “ Rung chuông vàng “ :
6. Tham gia thi “ Vở sạch chữ đẹp “ :
Giải nhất
7. Tham gia thi : “ Kể chuyện theo sách “ :
Giải nhì
8. Tham gia thi “ Sao giỏi - sao chăm ngoan “ :
Giải sao ngoan
9. Tham gia giải toán qua mạng Internet :
+ Cấp trường : 10 em .
+ Cấp thành phố : 05 em

+ Cấp tỉnh : chưa có kết quả .
b/ Về mặt chất lượng hai mặt giáo dục đến GK2 đạt :
Môn
Toán
T. Việt

Giữa kì 1
G
K
32
13
68.1% 27.7
%
25
17
53.2% 36.2%

TB
2
4.2%

Y

3
6.4%

2
4.2%

Cuối kì 1
G
K
15
22
32.6
47.8
%
%
30
13
65.2
28.3
%
%

TB
8
17.4
%
3
6.5%

Y
1
2.2%

Giữa kì 2
G
K
15
25
32.6
54.4
%
%
20
20
43.5
43.5
%
%

TB
6
13%

Y

5
10.8
%

1
2.1%

Tuy nhiên học sinh yếu vẫn còn tồn tại : 01 em , so với học kì 1 chưa tiến bộ .
3.2 / Sáng kiến kinh nghiệm
Đề tài : “ Để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp “ ( có văn bản kèm theo )
3.3 / Thành tích trong công tác chống bỏ học , giáo dục đạo đức học sinh nói
chung và học sinh cá biệt bỏ học nói riêng :
- Sĩ số lớp ...
PHÒNG GD- ĐT QUY NHƠN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Tôi tên : Nguyễn Thị Lệ Khánh
Giáo viên chủ nhiệm : Lớp 3B
Đơn vị công tác : Trường Tiểu học số Nhơn Bình
I> Đặc điểm tình hình lớp
- Tổng số học sinh : 46
- Nữ : 20 Nam : 26
- Cán bộ lớp : Lớp trưởng : Đào Thị Mỹ Duyên
Lớp phó học tập : Phạm Ngô Bích Trâm
Lớp phó lao động: Lê Nguyễn Khánh Linh
1/ Thuận lợi :
- Đa số học sinh nhà ở gần trường , tỉ lệ học sinh đúng độ tuổi vào lớp 3 chiếm đa số .
Nhìn chung học sinh đều nhanh nhẹn , hiền ,ngoan , lễ phép . Phụ huynh học sinh đa số
quan tâm đến học sinh , đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập , quần áo đồng phục theo
qui định của nhà trường .
2/ Khó khăn :
- Phần lớn phụ huynh làm nghề nông , thợ hồ công nhân làm theo ca , nên việc tự học
ở nhà còn hạn chế .
- Lớp có sĩ số đông ,trình độ học sinh không đồng đều , 01 học sinh lưu ban .
- Một số học sinh chưa tập trung làm bài nhanh , thường xuyên bỏ quên vở ở nhà , đi
học trễ , nói chuyện riêng trong giờ học .
3/ Những thành tích đạt được
3.1 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm , các thành tích đạt được và sự
tiến bộ của lớp .
a/ Tôi chủ nhiệm lớp 3B từ đầu năm đến giờ đã đạt được những thành tích sau :
1. Tham gia hội thi “ Truyền thông giáo dục và NCSK trường học “ :
2. Tham gia phong trào : “ Trang trí lớp học “ : Giải ba .
3. Tham gia phong trào “ Quyên góp ủng hộ GV –HS vùng khó khăn + mua tăm
ủng hộ người mù “
4. Tham gia thi “ Viết chữ đẹp cấp trường “ : Giải nhất
5. Tham gia hội thi “ Rung chuông vàng “ :
6. Tham gia thi “ Vở sạch chữ đẹp “ : Giải nhất
7. Tham gia thi : “ Kể chuyện theo sách “ : Giải nhì
8. Tham gia thi “ Sao giỏi - sao chăm ngoan “ : Giải sao ngoan
9. Tham gia giải toán qua mạng Internet :
+ Cấp trường : 10 em .
+ Cấp thành phố : 05 em
Bảng báo cáo thành tích - Trang 2
Bảng báo cáo thành tích - Người đăng: quynhonpho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng báo cáo thành tích 9 10 420