Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4”

Được đăng lên bởi hungtb-nguyenbinh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1037 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG
“ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC
PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4”
PHẦN I: NHẬN THỨC – THỰC TRẠNG
Dân tộc Việt Nam ta có một nền văn hóa, một bề dày lịch sử lâu đời .Đó là
những ngày đầu của vua Hùng dựng nước cho đến những năm tháng đấu tranh giữ
nước và xây dựng Tổ quốc. Từng chặng đường, từng giai đoạn đã ghi lại những
mốc son chói lọi, là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam. Ai đã đi qua những
chặng đường ấy luôn cảm thấy yêu quê hương và con người Việt Nam biết chừng
nào. Thế hệ trẻ hôm nay sẽ viết tiếp những trang sử vàng cho dân tộc bằng tài
năng, trí tuệ và nhiệt huyết của mình. Để làm được điều đó, trước hết các em phải
yêu thích lịch sử quê hương, bởi vì “ Yêu Sử chính là làm cho tâm hồn ta luôn
hướng về đất nước”.
Ngay từ bậc tiểu học ở lớp 4 các em đã được học lịch sử qua một phân môn
rõ rệt mà không lồng ghép chung với bất cứ phân môn nào. Trong chương trình
Lịch sử lớp 4 giúp các em có những kiến thức cơ bản, thiết thực về những sự kiện,
nhân vật lịch sử tiêu biểu, phản ánh những vấn đế về sự phát triển các giai đoạn
lịch sử, những thành tự trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta
khoảng 700 năm trước Công Nguyên đến buổi đầu thời Nguyễn năm 1858.
Nội dung chương trình Lịch sử lớp 4 gồm 8 giai đoạn:
1. Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179). Gồm 2
bài.
2. Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm
938). Gồm 4 bài, trong đó có 1 bài ôn tập.
3. Buổi đầu đọc lập. (Từ năm 938 đến năm 1009). Gồm 2 bài.
4. Nước Đại Việt thời Lý. (Từ năm 1009 đến năm 1226). Gồm 3 bài.
5. Nước Đại Việt thời Trần. (Từ năm 1226 đến năm 1400). Gồm 4 bài.
6. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV). Gồm 5 bài, trong đó có 1 bài
ôn tập.
7. Nước Đại Việt thế kỉ XVI – XVII. Gồm 6 bài.

8. Buổi đầu thời Nguyễn. (Từ năm 1802 đến năm 1858). Gồm 3 bài, trong đó có
1 bài tổng kết.
Về nội dung chương trình Lich sử lớp 4, mỗi bài học là một sự kiện, hiện
tượng hay nhân vật lịch sử tiêu biểu của một giai đoạn lịch sử nhất định. Sự chọn
lọc như vậy nhằm đảm bảo mục tiêu phù hợp với thời lượng dành cho môn học
cũng như trình độ nhận thức của học sinh. Nhưng thực tế cho thấy ở đơn vị tôi các
em học môn Tiếng Việt còn yếu, nên việc tiếp thu môn này còn hạn chế. Thời gian
đầu tư vào môn lịch sử của giáo viên còn thụ động, những hạn chế khó khăn đó cụ
thể như sau:
PHẦN II. NHỮNG VIỆC LÀM CỤ THỂ.
Từ những hạn chế nêu trên, tôi đã tiến hành nghiên cứu “Một số
phương pháp dạy Lịch sử lớp 4 theo hướng: T...
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG
“ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC
PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4”
PHẦN I: NHẬN THỨC – THỰC TRẠNG
Dân tộc Việt Nam ta có một nền văn hóa, một bề dày lịch sử lâu đời .Đó là
những ngày đầu của vua Hùng dựng nước cho đến những năm tháng đấu tranh giữ
nước xây dựng Tổ quốc. Từng chặng đường, từng giai đoạn đã ghi lại những
mốc son chói lọi, niềm t hào của cả dân tộc Việt Nam. Ai đã đi qua những
chặng đường ấy luôn cảm thấy yêu qhương con người Việt Nam biết chừng
nào. Thế hệ tr hôm nay sẽ viết tiếp những trang sử vàng cho dân tộc bằng tài
năng, trí tuệ nhiệt huyết của mình. Để làm được điều đó, trước hết các em phải
yêu thích lịch s quê hương, bởi vì Yêu Sử chính làm cho tâm hồn ta luôn
hướng về đất nước”.
Ngay từ bậc tiểu học ở lớp 4 các em đã được học lịch sử qua một phân môn
rệt không lồng ghép chung với bất cứ phân môn nào. Trong chương trình
Lịch sử lớp 4 giúp các emnhững kiến thứcbản, thiết thực về những sự kiện,
nhân vật lịch sử tiêu biểu, phản ánh những vấn đế về sự phát triển các giai đoạn
lịch sử, những thành tự trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta
khoảng 700 năm trước Công Nguyên đến buổi đầu thời Nguyễn năm 1858.
Nội dung chương trình Lịch sử lớp 4 gồm 8 giai đoạn:
1. Buổi đầu dựng nước giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179). Gồm 2
bài.
2. Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm
938). Gồm 4 bài, trong đó có 1 bài ôn tập.
3. Buổi đầu đọc lập. (Từ năm 938 đến năm 1009). Gồm 2 bài.
4. Nước Đại Việt thời Lý. (Từ năm 1009 đến năm 1226). Gồm 3 bài.
5. Nước Đại Việt thời Trần. (Từ năm 1226 đến năm 1400). Gồm 4 bài.
6. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu (Thế kỉ XV). Gồm 5 bài, trong đó 1 bài
ôn tập.
7. Nước Đại Việt thế kỉ XVI – XVII. Gồm 6 bài.
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4” - Người đăng: hungtb-nguyenbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4” 9 10 694