Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đồ án tốt nghiệp reynold

Được đăng lên bởi nguyenkim4855-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1827 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM
KHOA CN SINH HỌC & KT MÔI TRƯỜNG
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: Chế tạo mô hình Reynolds phục vụ mô học thí nghiệm các quá trình thiết
bị và cơ học trong kỹ thuật môi trường
Hướng dẫn
ThS. TRẦN ĐỨC THẢO

Sinh viên thực hiện
LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

3009110392

NGUYỄN THỊ KIM

3009110461

LÊ TIẾN QUỲNH

3009110
Lớp: 11CDMT

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6/2014

1

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................................................
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM
KHOA CN SINH HỌC & KT MÔI TRƯỜNG
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: Chế tạo mô hình Reynolds phục vụ mô học thí nghiệm các quá trình thiết
bị và cơ học trong kỹ thuật môi trường
Hướng dẫn Sinh viên thực hiện
ThS. TRẦN ĐỨC THẢO LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 3009110392
NGUYỄN THỊ KIM 3009110461
LÊ TIẾN QUỲNH 3009110
Lớp: 11CDMT
TP. Hồ Chí Minh, tháng 6/2014
1
Báo cáo đồ án tốt nghiệp reynold - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đồ án tốt nghiệp reynold - Người đăng: nguyenkim4855-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Báo cáo đồ án tốt nghiệp reynold 9 10 123