Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo hành vi lớp học

Được đăng lên bởi thanhvan280396
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc





BẢN GHI CHÉP HÀNH VI VÀ
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HÀNH VI CỦA HỌC SINH TRÊN LỚP
(Từ ngày 02/11/2015-28/11/2015)

Họ và tên sinh viên:Phạm Thị Thanh Vân

Mã số sinh viên:645301081

Ngày tháng năm sinh:28/03/1996
Khoa:Sinh học
Khóa đào tạo: 64
Lớp chủ nhiệm: 11 Văn
Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội
Tiết dự giờ: Môn Ngữ Văn
Giáo viên dạy: Cô Nguyễn Bích Thảo
Ngày dạy: 9/11/2015

I. Quan sát hành vi lớp học:
Bố trí không gian lớp học:
Lớp học có 2 cửa ra vào và 4 cửa sổ.
WC: mỗi tầng đều có WC, WC cách lớp học 5m, có đầy đủ cưa ra vào
giúp tránh mùi hôi từ WC ảnh hưởng đến giáo viên và học sinh trong lớp.
Nhưng lại không qua xa để cho học sinh nhanh chóng ra ngoài giải quyết.
Các thiết bị dạy và học:
Lớp học có 1 bảng xanh trên bục giảng, cách vị trí cuối lớp khoảng 6m.
Phía bên phải bảng là màn hình máy chiếu có thể kéo lên xuống dễ dàng
phù hợp cho từng bài giảng.
1.

‒
‒

‒

Đèn, quạt, điều hoà: hoạt động bình thường.

‒
‒
‒
‒

Tầm nhìn: trước cửa lớp có 1 cầu thang nên rất thuận tiện trong việc đi
lại.
Lớp có sự phân bổ chỗ ngồi cho học sinh phù hợp, dàn đều từ đầu lớp đến
cuối lớp, mỗi bàn có 4 học sinh.
Sĩ số của lớp là 45 học sinh, trong đó học sinh nam là 3, học sinh nữ là
42.
Lớp được chia ra làm 2 dãy, có lối đi bao quanh lớp học thuận tiện cho
giáo viên đi lại và bao quát lớp.

2.Trạng thái hành vi trong lớp học
‒
‒
‒
‒

Thể hiện hành vi chuẩn mực như tích cực xây dựng bài, giúp đỡ bạn học.
Đa số các em ngồi trật tự và chú ý nghe giảng, tuy nhiên có lúc lớp chưa
trật tự lúc đầu giờ.
Học sinh chép bài, mang vở đầy đủ.
Khi cô giáo đặt ra những câu hỏi, học sinh học sinh chú ý lắng nghe và
phát biểu.

3.Trạng thái hành vi ngoài lớp học
‒

‒

Vào giờ ra chơi, hầu hết các học sinh trong lớp đều vui vẻ, sôi nổi, hăng
hái. Các học sinh thường ra khỏi chỗ ngỗi quy định ra ngoài chơi cùng
bạn bè.
Vào giờ chào cờ, những em học sinh được phân công phải xếp ghế xuống
sớm. Trong giờ chào cờ, các em còn nói chuyện riêng nhiều đặc biệt là
các bạn ngồi phía cuối hàng.

4. Thái độ của học sinh trong giờ học
‒
‒

Các em chăm chú ghi chép bài đầy đủ, các em tích cực đưa ra những câu
trả lời hay.
Đa số học sinh tập trung ghi chép bài đầy đủ, cẩn thận.

II. HÀNH VI HỌC SINH VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HÀNH VI HỌC
SINH TRÊN LỚP HỌC

STT

1

Họ và tên
Biểu hiện hành vi
học sinh

Nguyễn
Việt Anh

2

Đinh
Thanh
Trà

3

Nguyễn
Trà My

4

Lê Anh
Tú

5

N...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢN GHI CHÉP HÀNH VI VÀ
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HÀNH VI CỦA HỌC SINH TRÊN LỚP
(Từ ngày 02/11/2015-28/11/2015)
Họ và tên sinh viên:Phạm Thị Thanh Vân Mã số sinh viên:645301081
Ngày tháng năm sinh:28/03/1996
Khoa:Sinh học
Khóa đào tạo: 64
Lớp chủ nhiệm: 11 Văn
Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội
Tiết dự giờ: Môn Ngữ Văn
Giáo viên dạy: Cô Nguyễn Bích Thảo
Ngày dạy: 9/11/2015
I. Quan sát hành vi lớp học:
1. Bố trí không gian lớp học:
Lớp học có 2 cửa ra vào và 4 cửa sổ.
WC: mỗi tầng đều WC, WC cách lớp học 5m, đầy đủ cưa ra vào
giúp tránh mùi hôi từ WC ảnh hưởng đến giáo viên và học sinh trong lớp.
Nhưng lại không qua xa để cho học sinh nhanh chóng ra ngoài giải quyết.
Các thiết bị dạy và học:
Lớp học 1 bảng xanh trên bục giảng, cách v t cuối lớp khoảng 6m.
Phía bên phải bảng màn nh máy chiếu thể kéo lên xuống dễ dàng
phù hợp cho từng bài giảng.
Đèn, quạt, điều hoà: hoạt động bình thường.
báo cáo hành vi lớp học - Trang 2
báo cáo hành vi lớp học - Người đăng: thanhvan280396
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
báo cáo hành vi lớp học 9 10 68