Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo hoạt động xã hôi

Được đăng lên bởi Euro ViNa
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LDAO3_1

DỰ ÁN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ KÌ THỊ NGƯỜI LGBT
(đồng tính, song tính và chuyển giới)

a. Viễn cảnh
Xây dựng 1 cộng đồng xã hội bình đẳng về quyền lợi đối với tất cả mọi người,
kể cả những người thuộc nhóm LGBT.
b. Bối cảnh:
Hiện Việt Nam có từ 1,2 đến 1,6 triệu người đồng tính, song tính và chuyển
giới. Trong đó, có 61% ở độ tuổi kết hôn, nhưng luật pháp chưa cho phép
người đồng tính kết hôn và nhận con nuôi, do luật cấm nhận con nuôi của hai
người cùng một lúc (trừ khi là vợ chồng).
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, chủ tịch Hội phòng chống HIV/AIDS cho biết:
“Sự kì thị đồng tính đã làm cho người đồng tính phải che giấu bản thân, và bị
áp lực để phải kết hôn với người khác giới. Sự kì thị đồng tính ảnh hưởng đến
giá trị và thái độ của từng cá nhân, làm cho mọi người không học được cách
tôn trọng sự đa dạng của cuộc sống, sẽ khó hòa nhập được vào những môi
trường mà họ sẽ gặp và tương tác trong cuộc đời”.
Thái độ phân biệt, sự kì thị người đồng tính hiện nay vẫn còn, nó ảnh
hưởng trực tiếp đến tâm lí của họ rất nhiều. Chính sự kì thị này đã khiến cho
một bộ phận trong xã hội thiếu một cái nhìn về sự bao dung và cởi mở. Chính
vì thế nhóm LOVE4LIFE quyết xây dựng dự án này thay đổi tối đa suy nghĩ
của bộ phận sinh viên và người xung quanh về LGBT, nhằm tạo ra 1 xã hội
công bằng hơn.
c. Mục tiêu:
Xoá bỏ hay giảm thiểu tối đa những kỳ thị, ghét bỏ hay có thái độ k tốt của
1 số sinh viên và những người xung quanh đối với vấn đề đồng tính, lưỡng
tính, chuyển giới nói chung và những người thuộc LGBT (đồng tính nữ
(Lesbian), đồng tính nam (Gay), song tính hay lưỡng tính (Bisexual) và
chuyển giới tính (Transgender)).
Thời gian thực hiện: 9/2013 đến 11/2013
d. Kế hoạch công việc:
Xây dựng fanpage – LOVE4LIFE.TK
LOVE4LIFE
1

LDAO3_1

e. Chuẩn bị nội dung cho Fanpage:
•

Lập mục đích, nội dung và ý nghĩa của trang fanpage.

Thu thập và tổng hợp các hình ảnh, clip, bài viết; cũng như các
thông tin kêu gọi chống kì thị người đồng tính, lưỡng tính và chuyển
giới
•

f. Quảng bá và lan truyền mục đích, ý nghĩa của Fanpage đến cộng
đồng:
•

Thông qua kết bạn trên facebook, Truyền thông lời kêu gọi tới những
nơi mà nhóm không thể thực hiện bằng cách truyền miệng, đăng video
lên mạng Facebook…

•

Chiếu video liên quan tới LGBT tại các quán café gần trường (nơi có
nhiều sinh viên tới).

•

Cùng rủ 1 số bạn đến quán café có nhiều người LGBT để có thể trải
nghiệm và thay đổi cách nghĩ.

g. Tạo lập nguồn vốn, nguồn lực.
Nhóm đã liên hệ được với nhóm cộng đồng LGBT ở HCM, họ đã
...
DỰ ÁN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ KÌ THỊ NGƯỜI LGBT
(đồng tính, song tính và chuyển giới)
a. Viễn cảnh
Xây dựng 1 cộng đồng xã hội bình đẳng về quyền lợi đối với tất cả mọi người,
kể cả những người thuộc nhóm LGBT.
b. Bối cảnh:
Hiện Việt Nam có từ 1,2 đến 1,6 triệu người đồng tính, song tính và chuyển
giới. Trong đó, 61% độ tuổi kết hôn, nhưng luật pháp chưa cho phép
người đồng tính kết hôn nhận con nuôi, do luật cấm nhận con nuôi của hai
người cùng một lúc (trừ khi là vợ chồng).
Nguyễn Thị Hoài Thu, chủ tịch Hội phòng chống HIV/AIDS cho biết:
“Sự thị đồng tính đã làm cho người đồng tính phải che giấu bản thân, bị
áp lực để phải kết hôn với người khác giới. Sự thị đồng tính ảnh hưởng đến
giá trị thái độ của từng nhân, làm cho mọi người không học được cách
tôn trọng s đa dạng của cuộc sống, sẽ k hòa nhập được vào những môi
trường mà họ sẽ gặp và tương tác trong cuộc đời”.
Thái độ phân biệt, sự thị người đồng tính hiện nay vẫn còn, ảnh
hưởng trực tiếp đến tâm của họ rất nhiều. Chính sự thị này đã khiến cho
một bộ phận trong hội thiếu một cái nhìn về sự bao dung cởi mở. Chính
thế nhóm LOVE4LIFE quyết xây dựng dự án này thay đổi tối đa suy nghĩ
của b phận sinh viên người xung quanh về LGBT, nhằm tạo ra 1 hội
công bằng hơn.
c. Mục tiêu:
Xoá bỏ hay giảm thiểu tối đa những kỳ thị, ghét bỏ hay có thái độ k tốt của
1 số sinh viên và những người xung quanh đối với vấn đề đồng tính, lưỡng
tính, chuyển giới nói chung những người thuộc LGBT (đồng tính nữ
(Lesbian), đồng tính nam (Gay), song tính hay lưỡng tính (Bisexual)
chuyển giới tính (Transgender)).
Thời gian thực hiện: 9/2013 đến 11/2013
d. Kế hoạch công việc:
Xây dựng fanpage – LOVE4LIFE.TK
LOVE4LIFE
1
LDAO3_1
Báo cáo hoạt động xã hôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo hoạt động xã hôi - Người đăng: Euro ViNa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo hoạt động xã hôi 9 10 141