Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo ngành dệt may 2013

Được đăng lên bởi minhthanh128
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO CẬP NHẬT NGÀNH DỆT MAY
Bán Mạnh

17 tháng 07 năm 2013

Bán

Trung lập

Mua

Mua Mạnh

CỔ PHIẾU DỆT MAY - CƠ HỘI TỪ TPP
ĐỒ THỊ NGÀNH DỆT MAY



VNINDEX Index
HNX INDEX Index
Nganh Det may

160%
150%
140%
130%



120%
110%
100%
T12 T01 T02 T03 T04 T05 T06



THỰC HIỆN BÁO CÁO

Nguyễn Thanh Hoa
Bùi Nguyên Khoa
Trần Anh Tuấn
Nguyễn Tuấn Anh



Trần Thăng Long

Chỉ số ngành dệt may đánh bại Vnindex. Trong báo cáo “Triển vọng
ngành 2013” (link) BSC đã nhận định ngành Dệt may trong năm 2013
sẽ thuộc nhóm ngành theo sau, tức là sẽ tăng mạnh vào giữa chu kỳ
tăng trưởng của thị trường. Tuy nhiên trong 7 tháng từ 12/2012 đến
06/2013, Ngành dệt may là một trong số những ngành có tăng trưởng
mạnh nhất, đánh bại VNindex. Các cổ phiếu TCM, TNG (chiếm phần
lớn thanh khoản của ngành) đã được đề cập trong báo cáo triển vọng
đầu năm 2013 đều có mức tăng rất mạnh so với đầu năm.
Xuất khẩu dệt may tăng trƣởng rất mạnh 20.3% trong 4 tháng đầu
năm. Trong khi nhu cầu dệt may toàn thế giới năm 2013 dự kiến sẽ
tăng 2,32%, trị giá 713 tỷ USD, thì kim ngạch xuất khẩu dệt may 4
tháng đầu năm của Việt Nam đạt 5,087 tỷ USD, tăng 20,3% so với
cùng kỳ năm trước.
Kỳ vọng dệt may hƣởng lợi từ TPP. Khi tham gia vào TPP (The
Trans - Pacific Partnership ) - Đối tác chiến lược về Kinh tế Xuyên Thái
Bình Dương, hàng hóa Việt Nam được tiếp cận các thị trường trong
khối với mức thuế quan thấp hoặc bằng 0. Do đó ngành dệt may lại có
lợi thế vượt trội khi hiện tại thuế suất dệt may vào Hoa kỳ trung bình
17%. Biên lợi nhuận của ngành Dệt may khá mỏng, nên thuế suất
giảm sẽ cải thiện rất mạnh đối với biên lợi nhuận và doanh thu của
ngành (nhất là các công ty đã đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của TPP).
Khả năng hoàn thành đàm phán TPP năm 2013. Theo nhận định
của chúng tôi, Việt Nam khó hoàn thành đàm phán và gia nhập TPP
trong năm 2013, nhưng khả năng gia nhập TPP của Việt Nam là khá
cao, do ngành dệt may đang là mũi nhọn của kinh tế Việt Nam nói
chung và xuất khẩu Việt Nam nói riêng.

Quan điểm chung về ngành dệt may trên sàn niêm yết. TPP dù không
được ký trong năm 2013, thì vẫn sẽ là cú hích quan trọng đối với toàn bộ
ngành dệt may Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá tiềm năng chung của ngành
dệt may, các thông tin về khả năng đàm phán ra nhập TPP và tình hình tài
chính, kinh doanh của các mã trong ngành trên sàn niêm yết. Chúng tôi cho
rằng NĐT có thể bắt đầu lựa chọn các mã dệt may thỏa mãn các tiêu chí về
sức khỏe tài chính và tiềm năng xuất khẩu, cũng như thanh khoản cho mục
tiêu trung hạn. ...
BÁO CÁO CP NHT NGÀNH DT MAY
17 tháng 07 năm 2013
Bán Mnh
Bán
Trung lp
Mua
Mua Mnh
Email: R&D_bsc@bsc.com.vn 1 of 6
ĐỒ TH NGÀNH DT MAY
THC HIN BÁO CÁO
Nguyn Thanh Hoa
Bùi Nguyên Khoa
Trn Anh Tun
Nguyn Tun Anh
Trần Thăng Long
CK
Giá
7
ngày
30
ngày
KLGD
BQ 10N
Doanh
thu (t đ)
Vn hóa
TT (t đ)
P/B
MRQ
P/E
TTM
ROE
TTM
ROA
TTM
ROS
TTM
Asset
turnover
Đòn
by
TC
EVE
23.3
17%
19%
88,744
681.2
643.7
0.91
7.7
11.7%
9.6%
12.2%
0.8
1.2
GMC
20.9
1%
3%
3,506
1,081.4
213.8
1.15
3.9
32.2%
11.1%
4.9%
2.3
2.9
NPS
17
-1%
48%
790
46.8
31.0
0.77
5.3
14.9%
7.5%
12.5%
0.6
2.0
TCM
12.9
15%
54%
576,428
2,291.1
571.4
1.02
34.5
2.6%
0.9%
0.8%
1.1
3.2
TET
15.1
-10%
-17%
100
48.6
78.7
1.10
8.1
12.2%
10.5%
20.1%
0.5
1.2
TNG
9.2
19%
29%
102,740
1,193.2
133.3
0.69
5.5
11.8%
2.5%
2.0%
1.2
4.8
Bình quân ngành dt may
890.4
278.6
0.94
10.9
14.2%
7.0%
8.7%
1.1
2.6
Ngun: BSC tông hp
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
T12
T01
T02
T03
T04
T05
T06
VNINDEX Index
HNX INDEX Index
Nganh Det may
Báo cáo ngành dệt may 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo ngành dệt may 2013 - Người đăng: minhthanh128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Báo cáo ngành dệt may 2013 9 10 942