Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm luyện từ và câu lớp 3

Được đăng lên bởi truongan-kg-umt-ty
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Yên, ngày 09 tháng 05 năm 2014
BÁO CÁO
ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN
- Họ và tên: Nguyễn Văn Đội
- Chức danh: Giáo viên dạy lớp 3/1
- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thạnh Yên 1.
1. Tên sáng kiến kinh nghiệm.
“Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát
trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3”
2. Cơ sở lý luận.
Trong giai đoạn hiện nay vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy là vấn đề
cần thiết, mỗi thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy cần biết lựa chọn phương pháp dạy
học nào phù hợp với mục tiêu của từng bài dạy để học sinh lĩnh hội kiến thức một
cách tự nhiên không gò bó. Đó là điều rất quan trọng, nó góp phần tích cực để
nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
Tự nhiên và Xã hội không chỉ đơn thuần cung cấp cho học sinh một khối
lượng tri thức cần thiết, mà còn tập cho học sinh làm quen với cách tư duy khoa
học rèn luyện kỹ năng liên hệ kiến thức với thực tế với cuộc sống xung quanh các
em, giúp các em nắm được những kiến thức sơ giản về con người, về mối quan
hệ xã hội về tự nhiên như cây cối, động vật cũng như các hiện tượng tự nhiên
được thể hiện rõ qua từng bài.
Quan sát là nguồn gốc và phương tiện nhận thức và trí lực của con người.
Cho nên, khi sử dụng phương pháp này giáo viên hướng dẫn học sinh biết cách
quan sát để tìm tòi và phát hiện ra kiến thức mới. Khi tổ chức cho học sinh quan
sát, giáo viên cần xây dựng cho học sinh trình tự quan sát như sau: Mục đích
quan sát, lựa chọn đối tượng quan sát, hình thức quan sát, trình tự quan sát.
Đối với môn Tự nhiên và Xã hội đối tượng quan sát của học sinh không chỉ
là tranh ảnh, mẫu vật, mô hình mà còn là khung cảnh gia đình, lớp học, cây cối,
con người và một số sự vật, hiện tượng diễn ra hằng ngày trong tự nhiên và xã
hội ... Vì vậy giáo viên có thể tổ chức cho học sinh quan sát ở trong lớp học hay
ngoài lớp ( sân trường, vườn trường, các địa điểm xung quanh trường ...).
Do đó, trong quá trình dạy học nói chung và trong môn Tự nhiên và Xã hội
nói riêng, đối với mỗi tiết học, giáo viên phải nắm chắc về yêu cầu cơ bản kiến
thức, kĩ năng của bài học cho phù hợp, để tổ chức các hoạt động trong một tiết
học theo một qui trình hợp lí, nhằm đảm bảo cho giờ học diễn ra nhẹ nhàng, thoả
Trang 1

mái. Làm thế nào để sau mỗi giờ học, học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức của
bài học. Do vậy tôi chọn đề tài:
“Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát
trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3”.
3. Thực trạng yêu cầu.
Tỷ lệ học sinh ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Yên, ngày 09 tháng 05 năm 2014
BÁO CÁO
ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN
- Họ và tên: Nguyễn Văn Đội
- Chức danh: Giáo viên dạy lớp 3/1
- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thạnh Yên 1.
1. Tên sáng kiến kinh nghiệm.
“Một số biện pháp nâng cao hiệu quả s dụng phương pháp quan sát
trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3”
2. Cơ sở lý luận.
Trong giai đoạn hiện nay vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy vấn đề
cần thiết, mỗi thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy cần biết lựa chọn phương pháp dạy
học nào phù hợp với mục tiêu của từng bài dạy để học sinh lĩnh hội kiến thức một
cách tự nhiên không bó. Đó điều rất quan trọng, góp phần tích cực để
nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
Tự nhiên Xã hội không chỉ đơn thuần cung cấp cho học sinh một khối
lượng tri thức cần thiết, còn tập cho học sinh làm quen với cách duy khoa
học rèn luyện kỹ năng liên hệ kiến thức với thực tế với cuộc sống xung quanh các
em, giúp các em nắm được những kiến thức giản về con người, v mối quan
hệ xã hội về tự nhiên như cây cối, động vật cũng như các hiện tượng tự nhiên
được thể hiện rõ qua từng bài.
Quan sát nguồn gốc phương tiện nhận thức trí lực của con người.
Cho nên, khi sdụng phương pháp này giáo viên hướng dẫn học sinh biết cách
quan sát để tìm tòi phát hiện ra kiến thức mới. Khi tổ chức cho học sinh quan
sát, giáo viên cần xây dựng cho học sinh trình tự quan sát như sau: Mục đích
quan sát, lựa chọn đối tượng quan sát, hình thức quan sát, trình tự quan sát.
Đối với môn Tự nhiên hội đối tượng quan sát của học sinh không chỉ
tranh ảnh, mẫu vật, hình còn là khung cảnh gia đình, lớp học, cây cối,
con người và một số s vật, hiện tượng diễn ra hằng ngày trong tự nhiên
hội ... vậy giáo viên thể tổ chức cho học sinh quan sát trong lớp học hay
ngoài lớp ( sân trường, vườn trường, các địa điểm xung quanh trường ...).
Do đó, trong quá trình dạy học nói chung trong môn Tự nhiên hội
nói riêng, đối với mỗi tiết học, giáo viên phải nắm chắc về yêu cầu bản kiến
thức, kĩ năng của bài học cho phù hợp, để tổ chức các hoạt động trong một tiết
học theo một qui trình hợp lí, nhằm đảm bảo cho giờ học diễn ra nhẹ nhàng, thoả
Trang 1
Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm luyện từ và câu lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm luyện từ và câu lớp 3 - Người đăng: truongan-kg-umt-ty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm luyện từ và câu lớp 3 9 10 103