Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thành tích giáo viên chủ nhiệm

Được đăng lên bởi thcsngoclap
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH VĨNH TUY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tuy, ngày …. tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO THÀNH TÍCH VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
Năm học: 2014 - 2015
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH.
Họ tên: ……………
Sinh ngày ….. tháng … năm …….
Giới tính: …………..
Quê quán: ………………………………………………..
Trú quán: ……………………………………………….
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Chức vụ: Giáo viên.
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………….
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC.
1. Chính trị tư tưởng.
- Bản thân có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; trung thành với lý tưởng
cách mạng của Đảng.
- Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của
Nhà nước.
2. Phẩm chất, đạo đức lối sống.
- Luôn giữ gìn uy tín phẩm chất danh dự của nhà giáo, công bằng với học sinh,
luôn bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh.
- Sống mẫu mực trong sáng, có uy tín cao với đồng nghiệp, học sinh và phụ
huynh học sinh.
- Luôn đoàn kết, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.
3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác được giao.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ
được giao.
- Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh học sinh và cán bộ GV trong tổ thực hiện
tốt cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung; cuộc vận động “học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương
đạo đức, tự học và sáng tạo; cuộc vận động của ngành về khắc phục tình trạng
nói ngọng (L/N) trong giáo viên, học sinh.
1

- Có năng lực chuyên môn vững vàng, luôn nhiệt tình trong công tác, hoàn thành
tốt các nhiệm vụ được giao.
- Có đầy đủ các loại hồ sơ chuyên môn theo quy định, chất lượng hồ sơ sau các
đợt kiểm tra luôn đạt loại tốt.
- Tích cực tham dự các chuyên đề do trường, cụm và Phòng Giáo dục tổ chức.
- Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học. Từ năm học 2008 - 2009 đã soạn bài bằng
máy vi tính, thường xuyên sử dụng các phương tiện hiện đại trong quá trình
giảng dạy.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra của nhà trường, của Phòng Giáo dục.
Kết quả đạt loại: Tốt.
- Tích cực tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Tích cực tham gia hội giảng cấp trường; hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp
huyện.
* Kết quả : + Đạt giải ………… hội thi giáo viên giỏi cấp trường.
+ Cấp huyện: ……………..
- Tích cực tham gia viết và áp dụng SK trong quá trình giảng dạy. Năm học
2014 - 2015 có SK xếp loại …….. cấp trường.
4....
PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH VĨNH TUY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tuy, ngày …. tháng 3 năm 2015
BÁO CÁO THÀNH TÍCH VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
Năm học: 2014 - 2015
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH.
Họ tên: ……………
Sinh ngày ….. tháng … năm ……. Giới tính: …………..
Quê quán: ………………………………………………..
Trú quán: ……………………………………………….
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Vĩnh Tuy.
Chức vụ: Giáo viên.
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………….
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC.
1. Chính trị tư tưởng.
- Bản thân lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; trung thành vớitưởng
cách mạng của Đảng.
- Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của
Nhà nước.
2. Phẩm chất, đạo đức lối sống.
- Luôn giữ gìn uy tín phẩm chất danh dự của nhà giáo, công bằng với học sinh,
luôn bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh.
- Sống mẫu mực trong sáng, uy tín cao với đồng nghiệp, học sinh phụ
huynh học sinh.
- Luôn đoàn kết, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.
3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác được giao.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ
được giao.
- Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh học sinh và cán bộ GV trong tổ thực hiện
tốt cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung; cuộc vận động “học tập làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực, cuộc vận động mỗi thầy giáo một tấm gương
đạo đức, tự học sáng tạo; cuộc vận động của ngành về khắc phục tình trạng
nói ngọng (L/N) trong giáo viên, học sinh.
1
báo cáo thành tích giáo viên chủ nhiệm - Trang 2
báo cáo thành tích giáo viên chủ nhiệm - Người đăng: thcsngoclap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
báo cáo thành tích giáo viên chủ nhiệm 9 10 775