Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo Thiết Kế WEBSITE Cho Khách Sạn DEAWOO

Được đăng lên bởi Tôi Là Ai
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2238 lần   |   Lượt tải: 4 lần
WORKSHOP
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin
INF2012

Xây Dựng Website Quản Lý Và Giới
Thiệu Khách Sạn DEAWOO
Tên nhóm :

Nhóm 08

Tên Lớp :

PT08304

Thành viên:

Ngô Đức Trình – PH02316
Phạm Thế Anh – PH02289
Dương Văn Tuấn – PH02147
Nguyễn Hồng Đức –
PH02141

HTTT:

Quản Lý Khách Sạn DEAWOO

Hà nội, 25-02-2014

2

Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Khách Sạn Deawoo

Mục Lục

1 LỰA CHỌN &LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN
1.1 Xác định và lựa chọn dự án
1.1.1 Xác định dự án
1.1.1.1Xâydựngwebsitehọctậptrựctuyến(e-Learning)
- Mô tả :Xây dựng một website học tập trực tuyến, tận dụng phương tiện điện tử ,

internet để truyền tải các kiến thức và kỹ năng đến những người học là cá nhân
và tổ chức ở bất kỳ nơi nào trên thế giới tại bất kỳ thời điểm nào.
1.1.1.2Xâydựng websitecủacôngtymáytính
-

Mô tả : Xây dựng website nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm máy
tính. Nhằm đưa sản phẩm của họ lan rộng trên thị trường

1.1.1.3Xâydựng website chokháchsạnDaewoo HàNội
-

Mô tả : Xây dựng website cho khách sạn Daewoo Hà Nội nhằm quảng bá
khách sạn trong nước cũng như giới thiệu ra thế giới về khách sạn cho các
khách du lịch hay nhưng người muốn 1 nơi nghỉ dưỡng . Website có thể
cho khách hàng kiểm tra và đặt phòng trực tuyến, tham khảo thông tin
cũng như dịch vụ của khách sạn. Admin có quyển thêm,sửa,xóa. Nhận và
trả lời các phản hồi của khách hàng trên website.

1.1.2 Phân loại và xếp hạng dự án
STT

Dự án

Giá trị
mang

Chiến
lược

Lợi
ích

Tài
nguyên

Thời
gian

Rủi
ro

Xếp
hạng

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin – Nhóm 08 – PT08304 -WEB

3

Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Khách Sạn Deawoo
lại
1

Xây dựng website học
tập trực tuyến(eLearning)

9

9

tiềm
năng
10

2

6
Xâydựng
websitecủacôngtymáytín
h
7
Xây dựng website cho
khách sạn Daewoo HàNội

4

5

5

-2

-1

17

6

7

5

-1

-1

23

3

3

-10

-6

15

1.1.3 Lựa chọn dự án
1.1.3.1Xây dựng website học tập trực tuyến(e-Learning)
- Giá trị đựa lại: Giúp truyển tải kiến thức rộng rãi trên mọi nơi mà không tốn thời gian và
công sức của người học. Người học dễ dàng tiếp cận và sử dụng.
-

Chiến lược : Có chiến lược phát triển lâu dài, vì đây là phương pháp học tập trực tuyến.
Mọi lúc mọi nơi có thể học tập.

-

Lợi ích tiềm nặng :


Tăng doanh thu cho công ty



Mở rộng phạm vi

-

Tài nguyên có sẵn :Cơ sở vật chất và nhân lực.

-

Quy mô và thời gian : Dự án có tầm quy mộ rộng , cần 10 người để thực hiện dự án
trong vòng 1 tháng.

-

Khó khăn và rủi ro :


Nhân viên chưa có kinh nghiệm khi xây dựng dự án học tập trực tuyến



Tiêu t...
WORKSHOP
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin
INF2012
Xây Dựng Website Quản Lý Và Giới
Thiệu Khách Sạn DEAWOO
Tên nhóm :
Tên Lớp :
Nhóm 08
PT08304
Thành viên: Ngô Đức Trình – PH02316
Phạm Thế Anh – PH02289
Dương Văn Tuấn – PH02147
Nguyễn Hồng Đức –
PH02141
HTTT: Quản Lý Khách Sạn DEAWOO
Hà nội, 25-02-2014
Báo Cáo Thiết Kế WEBSITE Cho Khách Sạn DEAWOO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo Thiết Kế WEBSITE Cho Khách Sạn DEAWOO - Người đăng: Tôi Là Ai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Báo Cáo Thiết Kế WEBSITE Cho Khách Sạn DEAWOO 9 10 600