Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi An Yên
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Em xem lại cách trình bày, font, size chữ, dãn cách dòng cho phù hợp. Phần mở đầu này của em sơ sài quá.
Lý do chọn đề tài chưa thuyết phục
1.Lý do chọn đề tài
Kết quả hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nó liên quan chặt
chẽ đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận đem lại không nên diễn đạt bằng ngôn ngữ nói. Do đó việc xác dịnh kết quả hoạt
động kinh doanh là vấn đề vô cùng quan trọng (như thế nào??), nó góp phần cho sự phát triễn bền vững của doanh
nghiệp (rộng quá), giúp cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra những biện
pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận, đấy cũng là nhiệm vụ của công tác kêt toán, đặc biệt là trong doanh nghiệp
thương mại dịch vụ như công ty TNHH Xây Dựng TM Trang trí Nội Thất TÂN LỘC PHÁT  nếu vậy thì vì sao chọn
đề tài này??? Em chưa đi tới vấn đề? Rốt cuộc lý do chọn đề tài là gì??
2.Mục tiêu nghiên cứu:
Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị Em cần nêu Kết quả của đề tài là gì
chứ ko phải kết quả này mang lại điều gì
trường tiêu thụ của DN,đánh giá được hiệu quả hoạt động KD của DN, xem xét việc
thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán XĐKQ KD nói riêng ở DN như thế
nào,chung quá việc hạch toán đó có khác so với những gì đã học được ở trường đại học hay
không? Qua đó có thể rút ra được những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán
đó,đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán về
XĐKQ KD để hoạt động KD của D N ngày càng có hiệu quả .
- Tìm hiểu công tác kế toán XĐKQKD quý? Tháng? …của công ty…, xác định được kết quả kd của quý…
- Phân tích kết quả kinh doanh đó có đạt được mục tiêu đề ra hay không và tốc độ tăng/ giảm doanh thu, chi phí, lợi
nhuận trong năm như thế nào
- Trên cơ sở đó nhận xét 1 số ưu điểm và hạn chế của…nhằm đưa ra 1 số giải pháp, kiến nghị…….
3.Phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Xây Dựng TM Trang trí Nội Thất
TÂN LỘC PHÁT
- Nội dung nghiên cứu thuộc kế toán tài chính ???
- Đề tài được thực hiện tại công ty TNHH Xây Dựng TM Trang trí Nội Thất TÂN LỘC PHÁT
- Số liệu được lấy từ kết quả kinh doanh năm 2013,2014.
4. Phương pháp nghiên cứu
Tập chung vào phân tích bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả họat động kinh doanh của công ty trong quý 4 năm
2013 và quý 1 năm 2014 bằng cách tìm hiểu, thu thập và phân tích, so sánh số liệu của công ty theo chiều dọc ( phân
tích, so sánh cơ cấu...
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Em xem lại cách trình bày, font, size chữ, dãn cách dòng cho phù hợp. Phần mở đầu này của em sơ sài quá.
Lý do chọn đề tài chưa thuyết phục
1.Lý do chọn đề tài
Kết quả hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nó liên quan chặt
chẽ đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận đem lại không nên diễn đạt bằng ngôn ngữ nói. Do đó việc xác dịnh kết quả hoạt
động kinh doanh là vấn đề vô cùng quan trọng (như thế nào??), nó góp phần cho sự phát triễn bền vững của doanh
nghiệp (rộng quá), giúp cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra những biện
pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận, đấy cũng là nhiệm vụ của công tác kêt toán, đặc biệt là trong doanh nghiệp
thương mại dịch vụ như công ty TNHH Xây Dựng TM Trang trí Nội Thất TÂN LỘC PHÁT nếu vậy thì vì sao chọn
đề tài này??? Em chưa đi tới vấn đề? Rốt cuộc lý do chọn đề tài là gì??
2.Mục tiêu nghiên cứu:
Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị Em cần nêu Kết quả của đề tài là gì
chứ ko phải kết quả này mang lại điều gì
trường tiêu thụ của DN,đánh giá được hiệu quả hoạt động KD của DN, xem xét việc
thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán XĐKQ KD nói riêng ở DN như thế
nào,chung quá việc hạch toán đó có khác so với những gì đã học được ở trường đại học hay
không? Qua đó có thể rút ra được những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán
đó,đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán về
XĐKQ KD để hoạt động KD của D N ngày càng có hiệu quả .
- Tìm hiểu công tác kế toán XĐKQKD quý? Tháng? …của công ty…, xác định được kết quả kd của quý…
- Phân tích kết quả kinh doanh đó có đạt được mục tiêu đề ra hay không và tốc độ tăng/ giảm doanh thu, chi phí, lợi
nhuận trong năm như thế nào
- Trên cơ sở đó nhận xét 1 số ưu điểm và hạn chế của…nhằm đưa ra 1 số giải pháp, kiến nghị…….
3.Phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Xây Dựng TM Trang trí Nội Thất
TÂN LỘC PHÁT
- Nội dung nghiên cứu thuộc kế toán tài chính ???
- Đề tài được thực hiện tại công ty TNHH Xây Dựng TM Trang trí Nội Thất TÂN LỘC PHÁT
- Số liệu được lấy từ kết quả kinh doanh năm 2013,2014.
4. Phương pháp nghiên cứu
Tập chung vào phân tích bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả họat động kinh doanh của công ty trong quý 4 năm
2013 và quý 1 năm 2014 bằng cách tìm hiểu, thu thập và phân tích, so sánh số liệu của công ty theo chiều dọc ( phân
tích, so sánh cơ cấu, tỷ trọng ) và hàng ngang ( theo xu hướng ) để có thể tìm ra được yếu tố nào ảnh hưởng tốt, yếu tố
nào ảnh hưởng xấu đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, để có thể đưa ra các nguyên nhân từ đó đề ra các giải pháp
nâng cao hiệu quả hoạt động của công tyÝ này chỉ liên quan tới nội dung phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.
Bên cạnh đó em còn mô tả công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh của quý 4/2013 thông qua việc thu thập sổ
sách, chứng từ, phỏng vấn…
PP nghiên cứu nên thể hiện từng ý gạch đầu dòng, mỗi pp bắt đầu bằng 1 động từ,
Đánh giá chung: Lý do chọn đề tài còn sơ sài, chưa đi vào trọng tâm, diễn đạt chưa tốt
- Chưa xác định được mục tiêu nghiên cứu cụ thể của đề tài là gì
- Chưa hiểu đúng vấn đề phạm vi nghiên cứu, trình bày ko rõ rang
- Phương pháp nghiên cứu ko bao quát hết nội dung đề tài
- Chưa đạt Viết lại (nếu có gì chưa hiểu em liên hệ gặp cô trên khoa vào chiều thứ 2, sáng thứ 5, sáng thứ
6)
Báo cáo thực tập - Người đăng: An Yên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 280