Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nâng cao

Được đăng lên bởi dxhbook
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG THỰC TẬP NÂNG CAO
PHẦN I: ĐIỆN TỬ..................................................................................................1
I. Thiết kế, chế tạo mạch ổn áp có bảo vệ dòng.................................................1
1. Sơ đồ nguyên lý..............................................................................................1
2. Thuyết minh nguyên lý hoạt động..................................................................2
3. Thống kê linh kiện..........................................................................................3
4. Thiết kế mạch in..............................................................................................4
5. Thử nghiệm.....................................................................................................6
II. Thiết kế, chế tạo mạch điều chỉnh tốc độ động cơ 1 chiều công suất nhỏ..7
1. Sơ đồ nguyên lý..............................................................................................7
2. Thuyết minh nguyên lý hoạt động..................................................................8
3. Thống kê linh kiện..........................................................................................9
4. Chế tạo..........................................................................................................10
5. Thử nghiệm...................................................................................................11
III. Thiết kế, chế tạo mạch băm xung dùng IRF640.......................................12
1. Sơ đồ nguyên lý............................................................................................12
3. Thống kê linh kiện........................................................................................14
4. Chế tạo..........................................................................................................15
5. Thử nghiệm...................................................................................................16
PHẦN II: VI XỬ LÝ.............................................................................................17
I. Thiết kế, chế tạo bộ đếm.................................................................................17
1. Sơ đồ mạch phần cứng..................................................................................17
2. Thuyết minh..................................................................................................18
3. Thực hành.......................................................
NỘI DUNG THỰC TẬP NÂNG CAO
PHẦN I: ĐIỆN TỬ..................................................................................................1
I. Thiết kế, chế tạo mạch ổn áp có bảo vệ dòng.................................................1
1. Sơ đồ nguyên lý..............................................................................................1
2. Thuyết minh nguyên lý hoạt động..................................................................2
3. Thống kê linh kiện..........................................................................................3
4. Thiết kế mạch in..............................................................................................4
5. Thử nghiệm.....................................................................................................6
II. Thiết kế, chế tạo mạch điều chỉnh tốc độ động cơ 1 chiều công suất nhỏ..7
1. Sơ đồ nguyên lý..............................................................................................7
2. Thuyết minh nguyên lý hoạt động..................................................................8
3. Thống kê linh kiện..........................................................................................9
4. Chế tạo..........................................................................................................10
5. Thử nghiệm...................................................................................................11
III. Thiết kế, chế tạo mạch băm xung dùng IRF640.......................................12
1. Sơ đồ nguyên lý............................................................................................12
3. Thống kê linh kiện........................................................................................14
4. Chế tạo..........................................................................................................15
5. Thử nghiệm...................................................................................................16
PHẦN II: VI XỬ LÝ.............................................................................................17
I. Thiết kế, chế tạo bộ đếm.................................................................................17
1. Sơ đồ mạch phần cứng..................................................................................17
2. Thuyết minh..................................................................................................18
3. Thực hành......................................................................................................20
4. Viết chương trình..........................................................................................21
PHẦN III: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO TỦ ĐIỆN DÙNG CHO MÁY PHÂN
LOẠI SẢN PHẨM.................................................................................................23
1. Giới thiệu về PLC.........................................................................................23
2. Sơ đồ nguyên lý............................................................................................27
3. Thực hành lắp tủ............................................................................................28
4. Thử nghiệm...................................................................................................30
Báo cáo thực tập nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập nâng cao - Người đăng: dxhbook
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Báo cáo thực tập nâng cao 9 10 591