Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nhà thuốc Thiên Ân

Được đăng lên bởi Hùng Nguyễn
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 9574 lần   |   Lượt tải: 63 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP ĐÔNG NAM Á

KHOA DƯỢC


BÁO CÁO
MÔN THỰC TẬP THỰC TẾ
TẠI NHÀ THUỐC THIÊN ÂN

Người thực hiện: TRẦN THỊ LÀNH

Lớp: 10TP03
Khóa III

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Năm 2012

MỤC LỤC
Nội dung báo cáo

Trang

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP.........................8
1. Tên và địa chỉ đơn vị thực tập..................................................................8
2. Nhiệm vụ và quy mô của tổ chức.............................................................8
3. Chức năng và nhiệm vụ của Dược sĩ trung cấp tại cơ sở.........................10
PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP – THỰC TẾ........................11
1. Các hình thức bán lẻ thuốc.......................................................................11
2. Điều kiện kinh doanh thuốc......................................................................11
3. So sánh điều kiện của cơ sở thực tập với.................................................12
4. Các hoạt động chủ yếu của một cơ sở bán lẻ thuốc.................................13
5. Yêu cầu đối với người bán lẻ thuốc.........................................................15
6. Danh mục thuốc được phép kinh doanh tại Nhà thuốc............................16
7. Hoạt động hướng dẫn sử dụng thuốc.......................................................22
8. Một số nhãn thuốc của Nhà thuốc............................................................26
PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

2

57

LỜI MỞ ĐẦU
Qua 2 năm học tập ở trường TCTH Đông Nam Á, được sự giúp đỡ của nhà
trường, em đã trải qua 3 đợt thực tế ở 3 cơ sở đó là Trạm y tế, Bệnh viện và nhà thuốc.
Trong đó Nhà thuốc là nơi thực tập vô cùng quan trọng, bởi vì Nhà thuốc là nơi giúp
em có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với thuốc, trực tiếp tư vấn và bán thuốc cho bệnh
nhân. Vì thế, Nhà thuốc là nơi tạo điều kiện thuận lợi, quan trọng để em sau này tốt
nghiệp ra trường làm việc trong chuyên ngành của mình, đặc biệt là Nhà thuốc.
Thuốc là một sản phẩm cần thiết ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.
Một người Dược sĩ biết cách bán thuốc, biết cách phối hợp thuốc và biết cách tư vấn
sử dụng thuốc cho bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ khỏi bệnh. Ngược lại, nếu người Dược
sĩ bán thuốc không đúng cách thì bệnh nhân sẽ không khỏi bệnh. Có thể nói vai trò của
người Dược sĩ trong Nhà thuốc là rất quan trọng, quyết định sinh mạng con người, cho
nên người Dược sĩ cần phải nắm vững những kiến thức cần thiết về thuốc cho chuyên
ngành của mình. ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP ĐÔNG NAM Á
KHOA DƯỢC

BÁO CÁO
MÔN THỰC TẬP THỰC TẾ
TẠI NHÀ THUỐC THIÊN ÂN
Người thực hiện: TRẦN THỊ LÀNH
Lớp: 10TP03
Khóa III
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Năm 2012
Báo cáo thực tập nhà thuốc Thiên Ân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập nhà thuốc Thiên Ân - Người đăng: Hùng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Báo cáo thực tập nhà thuốc Thiên Ân 9 10 536