Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập sư phạm

Được đăng lên bởi longnhatanh88-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT GIA HỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

----------------

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM
NĂM HỌC: 2013-2014
Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Anh

Khoa: Giáo Dục Thể Chất – ĐH Huế.

Thực tập giảng dạy tại lớp: 11b6 và 11b5 .
Chủ nhiệm tại lớp: 11b6 .
GVHD giảng dạy: Thầy: Phan Sỉ Như Nguyện và Thầy: Trần Nhật Trường.
GVHD chủ nhiệm: Cô: Nguyễn Thị Minh Tiết.
PHẦN I: TỰ ĐÁNH GIÁ QUA CÁC NỘI DUNG THỰC TẬP
1. Thâm nhập thực tế
Trong suốt 10 tuần kể từ ngày 10/02/2014 đến ngày 12/04/2014, ý thức tinh thần
thái độ thâm nhập thực tế trong đợt thực tập này mà cụ thể là từ ngày
17/02/2014 – 06/04/2014 được thực hiện tốt, đúng quy định của đoàn thực tập
và yêu cầu của trường thực tập.

Với tinh thần tự giác, xác định rõ nhiệm vụ phải làm nên luôn cố
gắng tìm hiểu, nắm bắt thực tế, cụ thể tìm hiểu về trường, về lớp một
cách hăng say. Qua trao đổi sổ sách, ghi chép, bản thân tôi đã biết
được lịch sử và truyền thống của trường, những thành tích đạt được
của trường cũng như nắm bắt được những huận lợi và khó khăn mà
trường nói chung, lớp nói riêng đang có.
Qua tìm hiểu, bản thân tôi biết được các hoạt động, các tổ chức trong
nhà trường. Đi sâu tìm hiểu hoạt động Đoàn, công tác chủ nhiệm cũng
như chuyên môn. Nhờ sự tìm hiểu mà có thể có nhiều thuận lợi trong
1

quá trình thực tập. Qua đó, phát huy được thế mạnh và né tránh những
khó khăn mắc phải.
Qúa trình thực tập nghề là quá trình giúp mỗi sinh viên làm quen với
môi trường thực tế làm nền tảng để sau này trở thành một giáo viên
thực thụ. Vì vây, việc tìm hiểu là một việc làm rất quan trọng trong
quá trình thực tập.
Công tác tìm hiểu thực tế là nội dung đầu tiên trong quá trình thực tập
sư phạn năm thứ tư, đóng vai trò quan trọng. Qua công tác này, mỗi
giáo sinh sẽ nắm bắt được tình hình địa phương nơi trường đóng về
các mặt: văn hóa, kinh tế, an ninh, xã hội,….. Tìm hiểu thực tế giúp ta
nắm bắt được tình hình nhà trường, những hiểu biết về học sinh để đề
ra những kế hoạch giáo dục phù hợp.
Để làm tốt công tác này, mỗi giáo sinh có thể tự tìm hiểu thực tế, tự
điều tra thu thập số liệu từ địa phương, nhà trường, qua quan sát, ghi
chép…..
Khi đã xác định được mục đích của công việc, tôi đã rất nhiêt tình, nỗ
lực cố gắng để hoàn thành công việc tốt nhất. Đồng thời được sự giúp
đỡ của BGH, các cán bộ giáo viên trong trường THPT Gia Hội và đặc
biệt với sự giúp đỡ của GVHDCN cô Nguyễn Thị Minh Tiết và sự nỗ
lực, chủ động tì...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ.
TRƯỜNG THPT GIA HỘI
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM
NĂM HỌC: 2013-2014
Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Anh Khoa: Giáo Dục Thể Chất – ĐH Huế.
Thực tập giảng dạy tại lớp: 11b
6
11b
5
.
Chủ nhiệm tại lớp: 11b
6
.
GVHD giảng dạy: Thầy: Phan Sỉ Như Nguyện và Thầy: Trần Nhật Trường.
GVHD chủ nhiệm: Cô: Nguyễn Thị Minh Tiết.
PHẦN I: TỰ ĐÁNH GIÁ QUA CÁC NỘI DUNG THỰC TẬP
1. Thâm nhập thực tế
Trong suốt 10 tuần kể từ ngày 10/02/2014 đến ngày 12/04/2014, ý thức tinh thần
thái độ thâm nhập thực tế trong đợt thực tập này cụ thể từ ngày
17/02/2014 06/04/2014 được thực hiện tốt, đúng quy định của đoàn thực tập
và yêu cầu của trường thực tập.
Với tinh thần tự giác, xác định rõ nhiệm vụ phải làm nên luôn cố
gắng tìm hiểu, nắm bắt thực tế, cụ thể tìm hiểu về trường, về lớp một
cách hăng say. Qua trao đổi sổ sách, ghi chép, bản thân tôi đã biết
được lịch sử và truyền thống của trường, những thành tích đạt được
của trường cũng như nắm bắt được những huận lợi và khó khăn mà
trường nói chung, lớp nói riêng đang có.
Qua tìm hiểu, bản thân tôi biết được các hoạt động, các tổ chức trong
nhà trường. Đi sâu tìm hiểu hoạt động Đoàn, công tác chủ nhiệm cũng
như chuyên môn. Nhờ sự tìm hiểu mà có thể có nhiều thuận lợi trong
1
báo cáo thực tập sư phạm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập sư phạm - Người đăng: longnhatanh88-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
báo cáo thực tập sư phạm 9 10 939