Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập sư phạm tại Trường Tư thục Mầm non Mây Hồng

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1054 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo thực tập sư phạm

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU
1/ Lý do viết báo cáo thu hoạch.
2/ Nhiệm vụ và phạm vi báo cáo thu hoạh.
3/ Lịch trình thực tập sư phạm.
4/ Kế hoạch cho từng nội dung thực tập sư phạm.

PHẦN II: NỘI DUNG THỰC TẬP SƯ PHẠM VÀ KẾT QUẢ ĐẠT
ĐƯỢC
1/ Tìm hiểu thực tế chăm sóc sức khỏe giáo dục của trường thực tập và địa
phương nơi trường đóng.
2/ Thực tập về công tác chủ nhiệm.
3/ Thực tập giảng dạy.

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1/ Đánh giá chung.
2/ Chuyển biến về nhận thức cá nhân của bản thân.
3/ Bài học kinh nghiệm.

PHẦN IV: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG
1 Nhận xét của giáo viên hướng dẫn.

UBND tỉnh HảiDương
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

1

Báo cáo thực tập sư phạm

Họ và tên:Phạm Thị Út Tư
Giới tính: Nữ
Năm sinh:1990
Chuyên nghành đào tạo :sư phạm mầm non
Lớp:K46-VB2 MN
Trường: Cao đẳng sư phạm Hà Tây
Hệ đào tạo :Trung cấp
Khóa đào tạo: 2014-2016
Thực tập tốt nghiệp tại trường tư thục mầm non Mây Hồng
Từ ngaỳ 18/2 đến ngày 13/4/2013

2

Báo cáo thực tập sư phạm

Mở đầu bài báo cáo này cho em gởi đến các thầy cô lòng biết ơn, lòng biết ơn
sâu sắc đã tận tình giúp đỡ em, truyền đạt cho em những kinh nghiệm mới
những bài học mới và những bài học hôm nay chúng em đã đúc kết suốt cuộc
đời “trồng người” nó là hành trang giúp chúng em vững bước trên tương lai
của sự nghiệp trồng người, đó là nghề cao quý trong xã hội, đúng như ông cha
ta đã nói:
“ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
Một chữ cũng thầy nữa chữ cũng thầy”.
Câu nói ấy đã khắc ghi sâu trong trí em không biết từ lúc nào, luôn nhắc
nhở em phải luôn biết ơn, tôn trọng những người đã dẫn dắt chỉ bảo cho mình.
Xin chân thành cảm ơn! Ban lãnh đạo nhà trường cùng quý thầy cô giáo
viênCao Đẳng Hải Dương, đã tận tình giảng dạy và đã tạo điều kiện cho em
trong những lúc học ở trường .Em xin chân thành cảm ơn! Ban giám hiệu
trường Mầm Non Đồng Phú và các cô trong trường MN Đồng Phú đã tận tụy
giúp đỡ, hướng dẫn và truyền đạt cho em những kinh nghiệm mới giúp em
hoàn thành bài báo cáo thu hoạch này.
Chúng ta thường nghe câu nói: “ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.
Đúng là như vậy qua hai tháng đi thực tập tuy thời gian không dài nhưng em đã
học được rất nhiều kinh nghiệm từ các cô.
Nhìn cô quan tâm đến các cháu mà em cảm thấy lòng mình được ấm lại.
Nếu cho em một điều ước, em ước mình được nhỏ lại, rồi cũng được các cô
chăm sóc và vỗ về.
Từ suy nghĩ đó em đã quyết tâm thực hiện tốt đợt thực tập này, để cũng
được như các cô.
Cuố...
Báo cáo thực tập sư phạm
PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU
1/ Lý do viết báo cáo thu hoạch.
2/ Nhiệm vụ và phạm vi báo cáo thu hoạh.
3/ Lịch trình thực tập sư phạm.
4/ Kế hoạch cho từng nội dung thực tập sư phạm.
PHẦN II: NỘI DUNG THỰC TẬP PHẠM KẾT QUẢ ĐẠT
ĐƯỢC
1/ Tìm hiểu thực tế chăm sóc sức khỏe giáo dục của trường thực tập và địa
phương nơi trường đóng.
2/ Thực tập về công tác chủ nhiệm.
3/ Thực tập giảng dạy.
PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1/ Đánh giá chung.
2/ Chuyển biến về nhận thức cá nhân của bản thân.
3/ Bài học kinh nghiệm.
PHẦN IV: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG
1 Nhận xét của giáo viên hướng dẫn.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
1
UBND tỉnh HảiDương
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI
Báo cáo thực tập sư phạm tại Trường Tư thục Mầm non Mây Hồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập sư phạm tại Trường Tư thục Mầm non Mây Hồng - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Báo cáo thực tập sư phạm tại Trường Tư thục Mầm non Mây Hồng 9 10 322