Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập sư phạm tiếng Pháp

Được đăng lên bởi tranbaoly
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại Học Ngoại Ngữ
Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Cộng Hòa Xã Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà nội, ngày 6 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO THỰC TẬP
(từ ngày 02/3 đến ngày 12/4)
-------------------------------Sinh viên TTSP:
Khóa:

NGUYỄN THỊ THANH HOÀ

QH2011

Trường TTSP:

-

Lớp: F2

Đại học ngoại ngữ - ĐHQGHN
Khoa Ngôn ngữ và văn hoá Pháp

Lớp thực tập: 14F5
Giáo viên hướng dẫn: NGHIÊM HOÀNG OANH
Căn cứ nhiệm vụ đã được phân công, kế hoạch thực tập của Khoa Ngôn ngữ và
văn hoá Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ và tình hình giảng dạy thực tế tại lớp
QH2014.F5, dưới sự hướng dẫn tận tình của cô Nghiêm Hoàng Oanh, nhóm giáo sinh
chúng em, sau 6 tuần thực tập ( Từ ngày 2/3/2015 đến ngày 12/4/2015), đã hoàn thành
kỳ thực tập, gồm hai nội dung chính: Thực tập giảng dạy và thực tập công tác chủ
nhiệm lớp. Sau kỳ thực tập, em xin được trình bày cụ thể quá trình và kết quả thực tập
thông qua bản báo cáo này.

1
GVHD: Nghiêm Hoàng Oanh

GSTT: Nguyễn Thị Thanh Hoà

MỤC LỤC

Lời cám ơn
I.

Giới thiệu sơ lược về khoa Ngôn ngữ và văn hoá Pháp

II.

Báo cáo công tác giảng dạy và chủ nhiệm

III.

Những thuận lợi và khó khăn, điểm được và chưa được trong quá
trình thực tập

IV.

Kết luận

2
GVHD: Nghiêm Hoàng Oanh

GSTT: Nguyễn Thị Thanh Hoà

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian thực tập sư phạm ở Khoa Ngôn ngữ và văn hoá Pháp, nhờ có sự
quan tâm ân cần giúp đỡ nhiệt tình của BGH nhà trường, BGH khoa, cùng với giáo viên
hướng dẫn và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của cô Nghiêm Hoàng Oanh, đã tạo điều
kiện rất thuận lợi cho em hoàn thành tốt các nhiệm vụ thực tập của mình. Bước vào đợt
thực tập này, bắt đầu từ ngày 02/03/2015 đến ngày 12/04/2015, bản thân em đã xác định
rõ mục đích của đợt thực tập này là: nắm được phương pháp giảng dạy thực hành tiếng
cho học sinh năm nhất đại học, nắm được các hoạt động chủ nhiệm, nhằm củng cố nâng
cao kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp, học hỏi thêm những kinh nghiệm quý báu ở thầy, cô
và các bạn giáo sinh cùng đoàn. Qua những tiết dự giờ các giáo viên, tiết dạy của bản
thân và các bạn giáo sinh khác, những đợt rút kinh nghiệm tiết dạy em đã được tiếp xúc
và làm việc trong môi trường sư phạm với tư cách là một giáo sinh và rút ra được những
kinh nghiệm quý báu, những bài học giúp em sau này có thể trở thành một người giáo
viên tốt.
Qua đợt thực tập này, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của BGH Khoa
Ngôn ngữ và văn hoá Pháp, thầy Trần Đình Bình – trưởng đoàn thực tập, các thầy cô giáo
tổ thực hành tiếng năm nhất đã tạo ...

Hà nội, ngày 6 tháng 4 năm 2015
BÁO CÁO THỰC TẬP
(từ ngày 02/3 đến ngày 12/4)
--------------------------------
Sinh viên TTSP: NGUYỄN THỊ THANH HOÀ
Khóa: QH2011 - Lớp: F2
Trường TTSP: Đại học ngoại ngữ - ĐHQGHN
Khoa Ngôn ngữ và văn hoá Pháp
Lớp thực tập: 14F5
Giáo viên hướng dẫn: NGHIÊM HOÀNG OANH
Căn cứ nhiệm vụ đã được phân công, kế hoạch thực tập của Khoa Ngôn ngữ
văn hoá Pháp, trưng Đại học Ngoại ngữ tình hình giảng dạy thực tế tại lớp
QH2014.F5, dưới sự hướng dẫn tận nh của cô Nghiêm Hoàng Oanh, nhóm giáo sinh
chúng em, sau 6 tuần thực tập ( Từ ngày 2/3/2015 đến ngày 12/4/2015), đã hoàn thành
kỳ thực tập, gồm hai nội dung chính: Thực tập giảng dạy thực tập công tác chủ
nhiệm lớp. Sau kỳ thực tập, em xin được trình bày cụ thể quá trình và kết quả thực tập
thông qua bản báo cáo này.
1
GVHD: Nghiêm Hoàng Oanh GSTT: Nguyễn Thị Thanh Hoà
Trường Đại Học Ngoại Ngữ
Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Cộng Hòa Xã Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Báo cáo thực tập sư phạm tiếng Pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập sư phạm tiếng Pháp - Người đăng: tranbaoly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Báo cáo thực tập sư phạm tiếng Pháp 9 10 924