Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi Thành
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

NGÔ THỊ THANH
NGUYỄN THỊ THÀNH
NGUYỄN THANH SƠN
PHẠM HỒNG THÁI
NGUYỄN TUẤN THÀNH

Lịch sử phát triển
 Từkhi chuyển sang nền kinh tế thị trường và bước vào hội nhập kinh tế thế giớ , nêm cạnh
những thành tựu đạt được về kinhtếxãhội , thì thỉnh trạng thất nghiệp đang là một trong
những vấn đề nan giải và hết sức bức xúc. Hằng năn có từ 1,1 đến 1,2 triệu người bước vào
tuổi lao động , nhưng khả năng thu hút lao động của nền kinh tế lại có hạn, bên cạnh đó
trong nên kinh tế công nghiệp hóa hiện đại hóa và chuyển dổi cơ cấu kinh tế đổi mới ,sắp
xếp doanh nghiệp nhà nước một bộ phận không nhỏ lao động do nhiều nguyên nhân khác
nhay bị mất việc làm , đời sống rất khó khăn , ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội

 Bảo hiểm thất nghiệp ra đời sẽ góp
phần ổn dịnh đời sống và hỗ trợ
cho người lao động được học nghề
và tìm việc làm, sớm đưa họ trở lại
làm việc.bên cạnh đó bảo hiểm
thất nghiệp còn giảm gánh nặng
cho ngân sách nhà nước và doanh
nghiệp

I.BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP LÀ GÌ?

Bảo hiểm thất nghiệp là khoản hỗ trợ tài chính tạm thời dành cho những người bị mất việc
mà đáp ứng đủ yêu cầu theo Luật định 
Đối tượng được nhận bảo hiểm thất nghiệp là những người bị mất việc không do lỗi của cá
nhân họ. Người lao động vẫn đang cố gắng tìm kiếm việc làm, sẵn sàng nhận công việc
mới và luôn nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng thất nghiệp. Những người lao động này sẽ
được hỗ trợ một khoản tiền theo tỉ lệ nhất định. Ngoài ra, chính sách BHTN còn hỗ trợ học
nghề và tìm việc làm đối với NLĐ tham gia BHTN. 

 Đốitượng được nhận bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động
hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ
đủ 12 tháng - 36 tháng với người sử dụng lao động có từ 10 lao động trở lên. 

 Bảohiểm Thất nghiệp là tiền mặt trả cho người lao động khi họ bị mất việc làm. Quyền lợi thất
nghiệp cũng có thể bao gồm cả bảo hiểm y tế và đào tạo nghề, trong khi bạn tìm kiếm một công
việc mới. Không phải ai cũng có thể nhận lãnh các quyền lợi thất nghiệp, nhưng nhiều người lao
động có thể được hưởng các quyền lợi này. Nếu bạn bị mất việc làm, bạn có thể nhận các quyền
lợi thất nghiệp trong khi bạn tìm kiếm một công việc mới.

II.ĐIỀU KIỆN HƯỞNG BẢO HIỂM
 ĐãđóngBHTNđủ12thángtrởlêntrongthời
gian24thángtrướckhibịmấtviệclàmhoặc
chấmdứtHĐLĐhoặcHĐlàmviệctheođúng
quyđịnhcủaphápluật
 Chưa tìm được việc làm sau mười lăm
ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp
theo quy định. Mức trợ cấp thất ngh...
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
NGÔ THỊ THANH
NGUYỄN THỊ THÀNH
NGUYỄN THANH SƠN
PHẠM HỒNG THÁI
NGUYỄN TUẤN THÀNH
Bảo hiểm xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo hiểm xã hội - Người đăng: Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bảo hiểm xã hội 9 10 586