Ktl-icon-tai-lieu

bảo hộ giống cây trồng

Được đăng lên bởi huy-lu
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 3227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỊNH NGHĨA GIỐNG CÂY TRỒNG
Giống cây trồng là quần thể cây trồng
thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất:
 Đồng nhất về hình thái,
 Ổn định qua các chu kỳ nhân giống,
 Có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng
do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định
 Phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác
bằng sự biểu hiện của
ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được
(Khoản 24, Điều 4 Luật SHTT)



QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

Quyền đối với Giống cây trồng
là quyền của tổ chức, cá nhân
đối với Giống cây trồng mới
do mình CHỌN TẠO
hoặc PHÁT HIỆN và PHÁT TRIỂN
hoặc được hưởng quyền sở hữu

(Khoản 5, Điều 4 Luật SHTT)

CHU KỲ SÁNG TẠO TRÍ TUỆ
TRONG CHỌN TẠO GIỐNG
Chọn tạo giống mới
Thu
tiền
bản
quyền

Đăng
ký
bảo
hộ

Sáng tạo

Khai thác

Bảo hộ

VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG
& VẬT LIỆU THU HOẠCH
VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG

VẬT LIỆU THU HOẠCH

= cây/bộ phận của cây

= cây/bộ phận của cây

có khả năng phát triển

thu được từ

thành một cây mới

việc gieo trồng

dùng để nhân giống

vật liệu nhân giống

hoặc để gieo trồng

(Khoản 26 & 27 Điều 4 Luật SHTT)

CƠ SỞ XÁC LẬP
QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
Quyền đối với Giống cây trồng
được xác lập trên cơ sở
Quyết định cấp
Bằng bảo hộ Giống cây trồng
của Bộ Nông nghiệp & PTNT
theo thủ tục đăng ký
quy định tại Luật SHTT
(Khoản 5, Điều 4 Luật SHTT)

KHUNG PHÁP LUẬT BẢO HỘ
QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
 Chương XXXV Bộ Luật Dân sự: Quyền SHCN và

Quyền đối với Giống cây trồng
 Phần 4, Luật SHTT: Quyền đối với Giống cây trồng
 Nghị định số 104/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật SHTT

về Quyền đối với Giống Cây trồng

 Phần 5, Luật SHTT: Bảo vệ quyền SHTT
 Nghị định số 57/2005/NĐ-CP về Xử phạt Vi phạm hành chính

trong lĩnh vực GCT, sửa đổi, bổ sung theo NĐ 172/2007/NĐ-CP

 Công ước quốc tế về bảo hộ Giống Cây trồng mới

(Công ước UPOV)

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỐI VỚI
GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC BẢO HỘ
2.1. Thuộc Danh mục loài cây trồng được bảo hộ
2.2. Có tính mới
2.3. Có tính khác biệt
2.4. Có tính đồng nhất
2.5. Có tính ổn định
2.6. Có tên phù hợp

DANH MỤC CÁC LOÀI CÂY TRỒNG
ĐƯỢC BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM ĐẾN T8.2011
1. Lúa
2. Ngô
3. Đậu tương
4. Lạc
5. Cà chua
6. Khoai tây
7. Hoa hồng
8. Hoa cúc
9. Dưa hấu
10. Dưa chuột
11. Chè
12. Bông

13. Nho
14. Su hào
15. Cải bắp
16. Cam
17. Dâu tây
18. Ớt
19. Bí Ngô
20. Gừng
21. Xoài
22. Hoa Đồng tiền
23. Hoa Lay ơn
24. Hoa Lily

25. Cẩm chướng
26. Cà rốt
27. Mí...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảo hộ giống cây trồng - Người đăng: huy-lu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
bảo hộ giống cây trồng 9 10 283