Ktl-icon-tai-lieu

Bạo lực học đường

Được đăng lên bởi Cò Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
GVHD: PGS. TS. NGƯT Trần Thanh Ái

SV: Nguyễn Nghị Luận
Lớp: SP1310A2

1. Xác định vấn đề nghiên cứu
Hiện nay, nền giáo dục Việt Nam tồn tại nhiều bất cập, trong đó vấn nạn bạo lực
học đường luôn là vấn đề nhức nhối, nguy hiểm, tác động xấu đến sự hình thành và
phát triển toàn diện của học sinh. Tuy có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng có thể
hiểu ngắn gọn: Bạo lực học đường là những hành vi bằng vũ lực hay lời nói đả
kích giữa các học sinh , giáo viên với học sinh hay cả giáo viên với nhau, gây tổn
hại cả về vật chất lẫn tinh thần cho người bị hại. Những hậu quả đó đã trực tiếp tác
động tiêu cực đến đời sống tâm lý học sinh, ảnh hưởng xấu không nhỏ đến gia
đình, nhà trường và xã hội.
Theo nhiều nghiên cứu, bạo lực học đường ngày càng gia tăng cả về số lượng và
mức độ nghiêm trọng. Cuối năm 2012, số vụ tăng gấp 13 lần so với 10 năm trước
( Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, 2012). Từ 2009 - 2010, trên toàn quốc có gần 900
học sinh bị khiển trách, kỷ luật; buộc thôi học hơn 730 học sinh, cảnh cáo gần
1600 học sinh do tham gia vào các vụ đánh nhau; có 7 vụ dẫn đến chết người (Bộ
Giáo dục và Đào tạo, 2010). Hành động bạo lực ở nữ sinh cũng rất đáng báo động:
có 64% nữ sinh thừa nhận hành vi đánh nhau và hơn 45% cho đó là “bình thường”
( Hoàng Bá Thịnh, 2008).
Thực trạng trên đã báo động đỏ, vấn nạn bạo lực học đường đang ngày càng đe dọa
nghiêm trọng đến sự phát triển toàn diện của học sinh. Ngành giáo dục không
ngừng tìm ra và áp dụng những giải pháp can thiệp, ngăn chặn tình trạng trên như:
tạo môi trường học thân thiện, đưa yếu tố dạy người vào trong chương trình giáo
dục, tổ chức chương trình giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh. Tuy vậy, vấn nạn
bạo lực học đường vẫn không ngừng gia tăng và tính chất nguy hiểm ngày càng
trầm trọng. Trước tình hình đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này để tìm ra
nguyên nhân sâu xa, nhằm góp một phần công sức vào công cuộc chống bạo lực
học đường, làm cơ sở khoa học để ngành giáo dục có những biện pháp thiết thực,
hiệu quả hơn vì tương lai thế hệ trẻ.
2. Lược khảo tài liệu

Qua nghiên cứu tài liệu về hiện tượng bạo lực học đường, chúng tôi nhận thấy các
nguyên nhân sau đây đã được phân tích:
2.1. Bạo lực gia đình:
Gia đình là trường học đầu tiên, nền tảng trong việc hình thành nhân cách của trẻ
từ tuổi ấu thơ. Gia đình không hạnh phúc, cha mẹ là tấm gương xấu, là diễn viên
chính trong cuốn phim bạo lực thì tâm lý các em sẽ phát triển không bình thường,
dễ kích động, không kiểm soát được hành vi. Học sinh...
BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
GVHD: PGS. TS. NGƯT Trần Thanh Ái
SV: Nguyễn Nghị Luận
Lớp: SP1310A2
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
1. Xác định vấn đề nghiên cứu
Hiện nay, nền giáo dục Việt Nam tồn tại nhiều bất cập, trong đó vấn nạn bạo lực
học đường luôn là vấn đề nhức nhối, nguy hiểm, tác động xấu đến sự hình thành và
phát triển toàn diện của học sinh. Tuy nhiều định nghĩa khác nhau nhưng có thể
hiểu ngắn gọn: Bạo lực học đường những hành vi bằng lực hay lời nói đả
kích giữa các học sinh , giáo viên với học sinh hay cả giáo viên với nhau, gây tổn
hại cả về vật chất lẫn tinh thần cho người bị hại. Những hậu quả đó đã trực tiếp tác
động tiêu cực đến đời sống tâm học sinh, ảnh hưởng xấu không nhỏ đến gia
đình, nhà trường và xã hội.
Theo nhiu nghiên cu, bo lc học đường ngày càng gia tăng cả v s ng
mức đ nghiêm trng. Cuối năm 2012, số v tăng gấp 13 ln so vi 10 năm trước
( Cc Bo v chăm sóc tr em, 2012). T 2009 - 2010, trên toàn quc gn 900
hc sinh b khin trách, k lut; buc thôi học hơn 730 học sinh, cnh cáo gn
1600 hc sinh do tham gia vào c v đánh nhau; 7 vụ dẫn đến chết người (B
Giáo dc và Đào to, 2010). Hành đng bo lc n sinh cũng rất đáng báo động:
có 64% n sinh tha nhn hành vi đánh nhau và hơn 45% cho đó là bình thường”
( Hoàng Bá Thnh, 2008).
Thc trạng trên đã báo động đỏ, vn nn bo lc học đường đang ngày càng đe dọa
nghiêm trng đến s phát trin toàn din ca hc sinh. Ngành giáo dc không
ngng tìm ra áp dng nhng gii pháp can thiệp, ngăn chn tình trạng trên như:
tạo môi trường hc thân thiện, đưa yếu t dạy người vào trong chương trình giáo
dc, t chức chương trình giáo dục kĩ năng hội cho hc sinh. Tuy vy, vn nn
bo lc học đường vn không ngừng gia tăng tính chất nguy him ngày càng
trm trọng. Trước tình hình đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này để tìm ra
nguyên nhân sâu xa, nhm góp mt phn công sc vào công cuc chng bo lc
học đưng, làm sở khoa học để ngành giáo dc có nhng bin pháp thiết thc,
hiu qu n vì tương lai thế h tr.
2. Lược kho tài liu
Bạo lực học đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bạo lực học đường - Người đăng: Cò Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bạo lực học đường 9 10 901