Ktl-icon-tai-lieu

Bạo lực học đường

Được đăng lên bởi ptrinhpham95
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các thành viên trong nhóm
Họ tên

MSSV

1. Nguyễn Thị Anh

3010140266

2. Nguyễn Thị Mỹ Duyên

3010140151

3. Trần Như Tố Hà

301014

4. Nguyễn Thị Thanh Hiền

3010140314

5. Lương Thị Nga

3010140244

6. Võ Thị Thu Ngọc

3010140009

7. Huỳnh Trần Trúc Phương

3010140186

8. Nguyễn Thị Mai Thi

3010140257

9. Đinh Thị Ngọc Tuyền

3010140055

10. Phan Thị Vân

301014

1

Nhận xét của giảng viên
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................ ........
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...............................................................................................
Các thành viên trong nhóm
Họ tên MSSV
1. Nguyễn Thị Anh 3010140266
2. Nguyễn Thị Mỹ Duyên 3010140151
3. Trần Như Tố Hà 301014
4. Nguyễn Thị Thanh Hiền 3010140314
5. Lương Thị Nga 3010140244
6. Võ Thị Thu Ngọc 3010140009
7. Huỳnh Trần Trúc Phương 3010140186
8. Nguyễn Thị Mai Thi 3010140257
9. Đinh Thị Ngọc Tuyền 3010140055
10. Phan Thị Vân 301014
1
Bạo lực học đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bạo lực học đường - Người đăng: ptrinhpham95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bạo lực học đường 9 10 852