Ktl-icon-tai-lieu

Bảo vệ bầu không khí trong sạch

Được đăng lên bởi Ngọc Bích
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CĐSP KON TUM

Giáo viên: Nhóm 6 – K18 GDTH

Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2015
Kiểm tra bài cũ

Khoa
häc
Em hãy nêu những nguyên
Không khí bị ôi nhiễm có
nhân làm không khí bị
tác hại gì?
ôi nhiễm?

- Do bụi: Bụi tự nhiên, bụi núi lửa sinh ra, bụi do hoạt động
-của
Không
con người
khí bị (bụi
ôi nhiễm
nhà máy,xe
có hại cho
cộ, bụi
sứcthan…)
khỏe con người
-Docác
và
khísinh
độc:vật
Sựkhác.
lên mem thối của các xác sinh vật, rác thải,
sự cháy của than đá, dầu mỏ,…

Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2015
Khoa häc
Bài: Baûo veä baàu khoâng khí trong saïch

SGK

80,81

Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2015
Khoa học

Bài : Baûo veä baàu khoâng khí trong
saï
c
h
Hoạt động 1: Những biện pháp để bảo vệ bầu không khí
trong sạch.
* Quan sát các tranh (từ tranh 1 đến tranh 7) - Thảo
luận nhóm 4 (Thời gian 3 phút)
* Nêu việc nào nên làm và việc nào không nên làm để bảo
vệ bầu không khí trong sạch.

1

5

2

3

6

4

7

Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015
Khoa häc

Bài : Baûo veä baàu khoâng khí trong saïch

Hình 1: Các bạn làm vệ sinh lớp học để tránh bụi.

Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015
Khoa häc

Bài : Baûo veä baàu khoâng khí trong
saïch

Hình 2: Vứt rác vào thùng có nắp đậy, để tránh
bốc ra mùi hôi thối và khí độc.

Thứ tư, ngày 15
tháng
4
năm
2015
.
Khoa häc

Bài : Baûo veä baàu khoâng khí trong saïch

Hình 3: Nấu ăn bằng bếp cải tiến tiết kiệm củi ; khói và khí
thải theo ống bay lên cao, tránh cho người đun bếp hít phải.

Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2015
Khoa häc

Bài : Baûo veä baàu khoâng khí trong
saïch

Hình 4: Nhóm bếp than tổ ong gây ra nhiều khói và khí
độc hại, làm cho mọi người sống xung quanh
trực tiếp hít phải.

Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2015
Khoa häc

Bài : Baûo veä baàu khoâng khí trong saïch

Hình 5: Trường học có nhà vệ sinh hợp quy cách giúp HS
đi đại tiểu tiện đúng nơi quy định và xử lí phân tốt không
gây ô nhiễm môi trường.

Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2015
Khoa häc

Bài : Baûo veä baàu khoâng khí trong
saïch

Hình 6: Cảnh thu gom rác ở thành phố làm đường phố
sạch đẹp, tránh bị ô nhiễm môi trường.

Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2015
Khoa häc

Bài : Baûo veä baàu khoâng khí trong
saïch

Hình 7: Trồng cây gây rừng là biện pháp tốt nhất để giữ
cho bầu không khí trong sạch.

Những việc nên làm

1

2

5

6

3

7

Việc không nên làm

4

Liên hệ
Bản thân em, gia đình và nhân dân địa phương
đã làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch ?

Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2015

Khoa häc
Bài : Baûo veä baàu khoâng khí trong saïch

Vậy chúng ta có th...
Gio viên: Nhóm 6 – K18 GDTH
TRƯỜNG CĐSP KON TUM
Bảo vệ bầu không khí trong sạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo vệ bầu không khí trong sạch - Người đăng: Ngọc Bích
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bảo vệ bầu không khí trong sạch 9 10 868