Ktl-icon-tai-lieu

bất đẳng thức

Được đăng lên bởi buivantuan07
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẤT ĐẲNG THỨC SVACXƠ VÀ ỨNG DỤNG
Bất đẳng thức Svacxơ được phát biểu như sau: Cho hai dãy số thực
thì ta có:

và

(

)

Ta sẽ chứng minh BĐT (1) bằng BĐT Bunhiacôpxki: Thật vậy, áp dụng bất đẳng thức Bunhiacôpxki cho hai bộ số
, và

ta được BĐT (1).

Đẳng thức xảy ra khi
Sau đây là một số ví dụ minh hoạ cho sự tiện lợi của BĐT Svacxơ trong việc chứng minh BĐT
(Ở đây chỉ là những hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể chứng minh BĐT, còn phần đẳng thức xảy ra thì các ban có
thể dễ dàng tìm ra nên không trình bày )
Ví dụ 1:Chứng minh rằng với các số dương a,b,c ta đều có :

Lời giải: Ycbt (yêu cầu bài toán)
Áp dụng BĐT (1) được:

suy ra ĐPCM

Ví dụ 2: chứng minh rằng với các số dương a,b,c thoả mãn

ta có:

Lời giải: Áp dụng BĐT (1) được

Ta có BĐT quen thuộc
Ví dụ 3: chứng minh rằng với các số dương a,b,c thì
Lời giải : Áp dụng BĐT (1) ta suy ra

, suy ra

(vì

(ĐPCM)

Mà ta có BĐT quen thuộc
ĐPCM.

, thay vào bên trên ta suy ra

Ví dụ 4: Cho các số dương a,b,c thoả mãn abc = 1. CMR
Lời giải : Áp dụng BĐT Svacxơ được:

Theo BĐT côsi ta có

Từ đó suy ra
(ĐPCM)
Ví dụ 5:Cho a,b,c là các số dương và thoả mãn a+b+c = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Lời giải: Ta có
Ta lại có

Từ đó suy ra

, đạt được tại

Ví dụ 6:Cho a,b,c > 0 và thoả mãn a+b+c =1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của

Lời giải: Áp dụng BĐT côsi có
Từ đó
Áp dụng BĐT Svacxơ được
Mặt khác ta lại có
Vậy

, suy ra minQ = 30, đạt được tại

và

...
BẤT ĐẲNG THỨC SVACXƠ VÀ ỨNG DỤNG
Bất đẳng thức Svacxơ được phát biểu như sau: Cho hai dãy số thực ( )
thì ta có:
Ta sẽ chứng minh BĐT (1) bằng BĐT Bunhiacôpxki: Thật vậy, áp dụng bất đẳng thức Bunhiacôpxki cho hai bộ số
, và ta được BĐT (1).
Đẳng thức xảy ra khi
Sau đây là một số ví dụ minh hoạ cho sự tiện lợi của BĐT Svacxơ trong việc chứng minh BĐT
(Ở đây chỉ là những hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể chứng minh BĐT, còn phần đẳng thức xảy ra thì các ban có
thể dễ dàng tìm ra nên không trình bày )
Ví dụ 1:Chứng minh rằng với các số dương a,b,c ta đều có :
Lời giải: Ycbt (yêu cầu bài toán)
Áp dụng BĐT (1) được: suy ra ĐPCM
Ví dụ 2: chứng minh rằng với các số dương a,b,c thoả mãn ta có:
Lời giải: Áp dụng BĐT (1) được
Ta có BĐT quen thuộc , suy ra (vì (ĐPCM)
Ví dụ 3: chứng minh rằng với các số dương a,b,c thì
Lời giải : Áp dụng BĐT (1) ta suy ra
bất đẳng thức - Trang 2
bất đẳng thức - Người đăng: buivantuan07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bất đẳng thức 9 10 153