Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức

Được đăng lên bởi meoconvt313
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 708 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phạm Huy Hoàng

huyhoang.231095@gmail.com

BẤT ĐẲNG THỨC-“THẬT ĐƠN GIẢN”
I.Lý do chọn đề tài.
Khi giải các bài toán đặc biệt là các bài toán về các bất đẳng thức mình Nhận thấy các bạn
thường:
+ Các bạn thường sợ các bất đẳng thức. bỏ qua và không có hứng thú, bởi vậy mình
Nhận thấy ở các bạn:
+Lúng túng thụ động không biết từ đâu,phân tích bài toán như thế nào ?.
+Không nắm vững các bất đẳng thức quan trọng cũng như các hệ quả của các bất
đẳng thức như côsi, bunhiacopski ,v…v…
+ Không nắm được một số bất đẳng thức đơn giản thường gặp và có nhiều ứng dụng.
+Khi giải được bài toán rồi thì dừng lại, không tiếp tục tìm tòi khai thác, biến đổi thay
đổi giả thuyết và giải bài toán bằng nhiều cách, từ đó nếu có thể suy ra bài toán tổng quát.
Để khắc phục được hạn chế trên, định hướng các bạn tư duy lôgíc. Mình mạnh dạn đưa ra
một vài kinh nghiệm nhỏ trong bài viết này hy vọng các bạn học tập hiệu quả hơn bằng cách
tiếp cận vấn đề bằng một bất đẳng thức hết sức quen thuộc, dễ chứng minh dễ nhớ và đặc
biệt có rất nhiều ứng dụng ở lớp 10 cũng như ở chương trỡnh phổ thụng.
1
1 1 1
 (  )
Bài Toán: Với hai số dương x và y ta có:
(1)
x y 4 x y
Đẳng thức xảy ra khi x =y.
Bất đẳng thức (1) có nhiều cách chứng minh ở đây đưa ra hai cách chứng minh phổ biến
nhất.
Cách 1. Với hai số dương x và y ta có:
1
1 1 1
 (  )
( x  y ) 2 0  (x + y)2  4 xy 
x y 4 x y
Rừ ràng, đẳng thức xảy ra khi x = y.
Cách 2. áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương ta có
1 1
1 1
2
x  y 2 xy,
 2 . 
x y
x y
xy
1 1
1
1 1 1
 (  )
Từ đó: ( x  y ) (  )  4 
x y
x y 4 x y
Và đẳng thức xảy ra khi x =y.
Tổng Quát: Cho hai số x, y dương và a, b là hai số bất kỡ ta có:
2
2
 a  b
 a  b
a 2 b2
a 2 b2
 (  ) hay (  ) 
.
x y
x
y
x
y
x y
a b
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi  . ( chứng minh bất đẳng thức này cũng có nhiều cách
x y
chứng minh xin dành cho bạn đọc).
II. Biện pháp thực hiện.
Trường THPT Hồng Đức – BMT - ĐăkLăk

1



Phạm Huy Hoàng

huyhoang.231095@gmail.com

Để làm được việc này cần có nhiều việc phải làm.
Thứ nhất: yêu cầu và rèn luyện cho học sinh nắm vững các lý thuyết cơ bản như
côsi,bunhiacopski, v…,v…và các cách chứng minh thông thường.
Thứ hai: Khi cho các bạn làm bài tập mình đặc biệt hướng cho các bạn phân tích các
bài toán bằng cách trả lời câu hỏi:
-Vai trò các số hạng nhân tử có bình đẳng không?
-Bất đẳng thức có xảy ra dấu bằng không? Nếu xảy ra thì thì các số hạng phải thoả
mãn điều kiện nào. Từ đó cho phép áp dụng b...
www.VIETMATHS.com Phạm Huy Hoàng huyhoang.231095@gmail.com
BẤT ĐẲNG THỨC-“THẬT ĐƠN GIẢN”
I.Lý do chọn đề tài.
Khi giải các bài toán đặc biệt các bài toán về các bất đẳng thức mình Nhận thấy các bạn
thường:
+ Các bạn thường sợ các bất đẳng thức. bỏ qua không hứng thú, bởi vậy mình
Nhận thấy ở các bạn:
+Lúng túng thụ động không biết từ đâu,phân tích bài toán như thế nào ?.
+Không nắm vững c bất đẳng thức quan trọng cũng như các hệ quả của các bất
đẳng thức như côsi, bunhiacopski ,v…v…
+ Không nắm được một số bất đẳng thức đơn giản thường gặp và có nhiều ứng dụng.
+Khi giải được bài toán rồi thì dừng lại, không tiếp tục tìm tòi khai thác, biến đổi thay
đổi giả thuyết và giải bài toán bằng nhiều cách, từ đó nếu có thể suy ra bài toán tổng quát.
Để khắc phục được hạn chế trên, định hướng các bạn duy lôgíc. Mình mạnh dạn đưa ra
một vài kinh nghiệm nhỏ trong bài viết này hy vọng các bạn học tập hiệu quả hơn bằng cách
tiếp cận vấn đề bằng một bất đẳng thức hết sức quen thuộc, dễ chứng minh dễ nhớ đặc
biệt có rất nhiều ứng dụng ở lớp 10 cũng như ở chương trỡnh phổ thụng.
Bài Toán: Với hai số dương x và y ta có:
1 1 1 1
( )
4x y x y
(1)
Đẳng thức xảy ra khi x =y.
Bất đẳng thức (1) có nhiều cách chứng minh đây đưa ra hai cách chứng minh phổ biến
nhất.
Cách 1. Với hai số dương x và y ta có:
)( yx
2
0
(x + y)
2
1 1 1 1
4 ( )
4
xy
x y x y
Rừ ràng, đẳng thức xảy ra khi x = y.
Cách 2. áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương ta có
yx
,2 xy
1 1 1 1 2
2 .
x y x y
xy
Từ đó:
( )x y
(
Và đẳng thức xảy ra khi x =y.
Tổng Quát: Cho hai số x, y dương và a, b là hai số bất kỡ ta có:
2
2 2
( )
a b
a b
x y x y
hay
2
2 2
( )
a b
a b
x y x y
.
Dấu bằng xảy ra khi chỉ khi
a b
x y
. ( chứng minh bất đẳng thức này cũng nhiều cách
chứng minh xin dành cho bạn đọc).
II. Biện pháp thực hiện.
Trường THPT Hồng Đức – BMT - ĐăkLăk 1
Bất đẳng thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất đẳng thức - Người đăng: meoconvt313
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bất đẳng thức 9 10 106