Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức

Được đăng lên bởi Giang Giang
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1318 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TĂNG HẢI TUÂN

Admin diễn đàn Vật lí phổ thông


BẤT ĐẲNG THỨC
QUA CÁC ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN TOÁN
CỦA CÁC TRƯỜNG, CÁC TỈNH TRÊN CẢ NƯỚC
NĂM HỌC 2014 - 2015

Hà Nội - 2015

1

Đề bài

Bài 1. Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn 3 (x4 + y 4 + z 4 ) − 7 (x2 + y 2 + z 2 ) + 12 = 0. Tìm
giá trị nhỏ nhất của biểu thức
x2
y2
z2
P =
+
+
.
y + 2z z + 2x x + 2y
Chọn HSG Quốc gia, Yên Bái, 2014 - 2015
Bài 2. Cho 2014 số thực dương a1 , a2 , ..., a2014 có tổng bằng 2014. Chứng minh rằng
a20
a20
a20
1
2
2014
+
+
...
+
≥ 2014.
11
11
a2
a3
a11
1
Chọn HSG Quốc gia, Cần Thơ, 2014 - 2015
Bài 3. Tìm hằng số k lớn nhất với mọi a, b, c không âm thỏa mãn a + b + c = 1 thì bất đẳng thức
sau đúng
a
b
c
1
2 +
2 +
2 ≥ .
2
1 + 9bc + k(b − c)
1 + 9ca + k(c − a)
1 + 9ab + k(a − b)
Chọn HSG Quốc gia, Hải Phòng, 2014 - 2015
Bài 4. Cho các số thực x, y, z thay đổi thỏa mãn 4x + 4y + 4z = 1. Tìm giá trị lớn nhất của
S = 2x+2y + 2y+2z + 2z+2x − 2x+y+z
Chọn HSG Quốc gia, Hải Dương, 2014 - 2015
Bài 5. Cho các số x, y thỏa mãn: 0 < x ≤ 1, 0 < y ≤ 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
F =

x5 + y + 4 y 4 − 2y 3 + x
+
.
x
y2
Chọn HSG Quốc gia, Cà Mau, 2014 - 2015

Bài 6. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn ab + bc + ca = 1. Chứng minh rằng
3

a3
b3
c3
(a + b + c)
+
+
≥
.
2
2
2
1 + 9b ac 1 + 9c ba 1 + 9a cb
18
Chọn HSG Quốc gia, chuyên Quốc học Huế, 2014 - 2015
Bài 7. Cho a, b, c là các số không âm, không có hai số nào trong các số đó đồng thời bằng không.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
P =

a(b + c) b(c + a) c(a + b)
+ 2
+ 2
.
a2 + bc
b + ca
c + ab
Chọn HSG Quốc gia, Thanh Hóa, 2014 - 2015

Bài 8. Chứng minh rằng với mọi số thực dương a, b, c ta có
b(a + c)
c(a + b)
6
a(b + c)
+
+
≤
.
(b + c)2 + a2 (a + c)2 + b2 (a + b)2 + c2
5
Chọn HSG Quốc gia, Thái Bình, 2014 - 2015
1

Bài 9. Cho x, y, z là các số không âm. Chứng minh rằng
xyz + x2 + y 2 + z 2 + 5 ≥ 3 (x + y + z) .
Chọn HSG Quốc gia, Chuyên Lê Quý Đôn - Ninh Thuận, 2014 - 2015
Bài 10. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng
(a + b − c)2
(a + c − b)2
(c + b − a)2
3
+
+
≥ .
2
2
2
2
2
2
(a + b) + c
(a + c) + b
(c + b) + a
5
Chọn HSG Quốc gia, Đăk Lăk, 2014 - 2015
Bài 11. Chứng minh bất đẳng thức sau
3(x2 − x + 1)(y 2 − y + 1) ≥ 2(x2 y 2 − xy + 1), ∀x, y ∈ R.
Dấu "=" xảy ra khi nào?
Chọn HSG Quốc gia, Quảng Trị, 2014 - 2015
Bài 12. Cho x, y, z là các số thực không âm và đôi một phân biệt. Chứng minh rằng
x+y
y+z
z+x
9
.
2 +
2 +
2 ≥
x+y+z
(x − y)
(y − z)
(z − x)
Chọn HSG Quốc gia, Chuyên ĐH Sư phạm...
TĂNG HẢI TUÂN
Admin diễn đàn Vật phổ thông
http://vatliphothong.vn
BẤT ĐẲNG THỨC
QUA C ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN TOÁN
CỦA C TRƯỜNG, C TỈNH TRÊN CẢ NƯỚC
NĂM HỌC 2014 - 2015
Nội - 2015
Bất đẳng thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất đẳng thức - Người đăng: Giang Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bất đẳng thức 9 10 343