Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức min max

Được đăng lên bởi caothuongsky
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 2 lần
tìm min -max trong bđt
Bất Đẳng thức, Giá trị lớn nhất và nhỏ
nhất
Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về Bất Đẳng thức, các bài toán tính Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất,
ôn tập rèn luyện kỹ năng giải một số
Đề thi Online
Video bài giảng
Bài tập luyện
Câu 1: Cho số thực x,y thỏa mãn các điều kiện 1≤x≤2 ; 1≤y≤2 .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Xem đáp án| Video lý thuyết
Mã ID : 63714 |Lưu
Câu 2: Cho các số thực a,b,c không âm và thỏa mãn điều kiện (a + b)c >0
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Xem đáp án| Video lý thuyết
Mã ID : 63705 |Lưu
Câu 3: (1,0 điểm) : Cho x, y, z là các số thực không âm và thỏa mãn điều kiện
x
2
+ y
2
+ z
2
= 2
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
P =
Xem đáp án| Video lý thuyết
Mã ID : 63703 |Lưu
Câu 4: Cho ba số x, y,z thuộc nửa khoảng (0;1] và thoả mãn: x + y ≥1+ z . Tìm giá
trị nhỏ nhất của biểu thức:
P =
A. P
min
= -2
Bất đẳng thức min max - Trang 2
Bất đẳng thức min max - Người đăng: caothuongsky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bất đẳng thức min max 9 10 913