Ktl-icon-tai-lieu

BC chuyên đề sử dụng trang thể bị văn phòng

Được đăng lên bởi c1phuong8c-travinh
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 1785 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
Đất nước ta ngày càng phát triển theo hướng Hiện đại hóa. Sự phát triển đó kéo
theo mọi vật xung quanh cũng phát triển. Do đó, các thiết bị Văn phòng lần lượt ra đời
như: máy in, máy photocopy, máy scan, máy chiếu, máy fax. Những thiết bị này ngày
càng được trang bị theo hướng hiện đại hóa trong các văn phòng hiện đại.
Thiết bị văn phòng là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực công việc văn
phòng. Ngày nay, do khoa học kỹ thuật không ngừng được cải tiến, những thiết bị văn
phòng cũng không ngừng đổi mới luôn xuất hiện những thiết bị văn phòng mới và có
nhiều tiện ích hơn, giúp cho việc thực hiện công việc được nhanh chóng hơn, rút ngắn
được thời gian thực hiện công việc.
Để có thể sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng này thì bản thân người Thư
ký phải có một kỹ năng và trình độ hiểu biết, cũng như cách sử dụng chúng.
Đến với môn học “Chuyên để: Sử dụng thiết bị Văn phòng ”, do thầy Nguyễn
Thanh Đệ hướng dẫn chỉ với thời gian học rất ngắn ngủi. Nhưng đây là môn học hỗ trợ
em có thể học tốt các môn học có liên quan.
Trong quá trình học tập trên lớp em cũng có học qua nhiều môn có liên quan
đến việc sử dụng trang thiết bị văn phòng như môn: Xử lý thư và công văn do thầy –
Tài Lê Khanh hướng dẫn. Thầy hướng dẫn em và các bạn trong lớp khá rõ ràng và chi
tiết về cấu tạo, chức năng cũng như cách sử dụng như thế nào sau cho đúng cách và
cách sửa chữa khi xảy ra sự cố.
Do em học ngành Quản trị Văn phòng nên việc sử dụng các thiết bị văn phòng
là việc thường xuyên và cần phải làm trong công việc. Qua đó, có thể đáp ứng và hoàn
thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo giao phó.
Qua môn học này em đã học hỏi được rất nhiều điều từ bạn bè và thầy cô trong
Bộ môn. Qua buổi thực hành đó, em đã có thể sử dụng các thiết bị văn phòng một cách
thành thạo và chuyên nghiệp.
Riêng bản thân em còn là Sinh viên ngồi trên Giảng đường Đại học. Em tin
chắc rằng với những ưu điểm vừa nêu trên, nó có thể giúp em hoàn thành tốt công việc
mà lãnh đạo giao phó.

1

Bên cạnh đó, em cần phải ra sức trau dồi và học hỏi nhiều hơn nữa từ các anh
chị ở các khóa học trước, để bổ sung lượng kiến thức thật vững vàng và làm hành
trang cho công việc tương lai sau này.

2

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ MÔN HỌC
1. Tên môn học: Chuyên đề: Sử dụng thiết bị văn phòng
2. Thời lượng môn học: 30 tiết
3. Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Đệ
4. Nội dung môn học
Trong quá trình giảng dạy thầy đã hướng dẫn em về 5 loại máy thường sử dụng
trong các Văn phòng. Năm loại máy này gồm n...


 !"#$%$&'()*+,-./0/12
3((4()$(5#67)*+
1*+!-.
8)*+!-./97:;<1=/:!!-
.6(> ?$":@1A)(7)*+!-
.&:@B/$:#$7)*+!-.!
C$DE(F!:!1E(F=
12:!
4G>;)*+!-.H*AI28
JA9?-!H9$*)(&4G>;F
)!: KL$M3G>;)*+,-.N(>06$O
8>PQ!2 =R6I/: <1
 S: /M%$
8%$H"M/& %$C$:/M%$
)!4G>;)*+!-.:3TG/J!:!->0U
8VMW>P80>P!*/X!
)!C$(Y-&4G>;)4$F!
4G7#A4S
' Z$A+,-.M!4G>;)*+!-.
/!2#$M!0A/:!Z$(Y!
S!;/[
Z$: [ \1C$C$@**]!0:
^9:Z$*$B([4G>;)*+!-.9
!$M
_M*AI./!M`MaA2 b
=c!7$!@M$M(FS:!
/[
d
BC chuyên đề sử dụng trang thể bị văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BC chuyên đề sử dụng trang thể bị văn phòng - Người đăng: c1phuong8c-travinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
BC chuyên đề sử dụng trang thể bị văn phòng 9 10 439