Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản Báo cao chuyên đề toán HKII

Được đăng lên bởi nhi.nguyenha.52
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN MỞ CHUYÊN ĐỀ HỌC KÌ II
Thời gian : 30/ 1 /2015
Địa điểm : Phòng học lớp 3A,Trường Tiểu học Cam Hiệp Nam
Chủ trì
: Võ Thị Nậy
Thư kí
: Phạm Thị Tuyết
Thành phần: 5/5GV
NỘI DUNG:
I/ Nhận định tình hình:
Toán học là một môn học không thể thiếu trong bất kì cấp học nào, nó liên quan
đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xung quanh. Nó là một môn học vận dụng vào
thực tế nhiều nhất. Tuy nhiên Toán học là một phân môn rất khó cho cả người học
lẫn người dạy. Thực tế giảng dạy từ đầu năm học đến nay( kể cả những năm học
trước) cho thấy học sinh còn khó khăn về Toán ở nhiều mức độ khác nhau. Các em
khó khăn nhất là giải toán có lời văn. Các em còn sai nhiều ở lời giải, phép tính và
ngay cả cách trình bày. Vì những lí do đó tập thể giáo viên Tổ 3 thông nhất mở
chuyên đề: “Hướng dẫn HS giải toán có lời văn”nhằm giải quyết những tồn tại,
đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học của GV và HS, đặc biệt là giúp đỡ HS
có khó khăn trong giải toán tiến bộ .
II/ Tên chuyên đề:
Hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn
III/ Phân công thực hiện chuyên đề:
1/ Báo cáo và minh họa chuyên đề :
Cô: Phạm Thị Tuyết
Ngày dạy : 5/ 2/2015
Bài dạy
: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
2/Thực tập chuyên đề:
Cô
: Lê Thị Thu Hà
Ngày dạy : 12/ 2/2015
Bài dạy
: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số(tt)
Cô
: Hồ Thị Mỹ Phương
Ngày dạy : 12/ 3/2015
Bài dạy
: Luyện tập
Cô
: Bùi Thị Thuận
Ngày dạy : 19/ 3/2015
Bài dạy
: Luyện tập
Cô
: Võ Thị Nậy
Ngày dạy : 26/ 3/2015
Bài dạy
: Luyện tập

Đối với các tiết dạy chuyên đề,giáo viên trong tổ cần lập kế hoạch cụ thể để lưu
hồ sơ và tham gia dự giờ, góp ý đầy đủ.
Trong quá trình thực hiện chuyên đề,nếu có gì thay đổi sẽ thể hiện trong báo cáo
chuyên đề.
Biên bản kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày
Chủ trì

Võ Thị Nậy

Các thành viên

Thư kí

Phạm Thị Tuyết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GÓP Ý BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỌC KÌ II
“Hướng dẫn HS giải toán có lời văn”
Thời gian: 16 giờ ngày 30/1/2015
Địa điểm : Phòng học lớp 3/A,Trường Tiểu học Cam Hiệp Nam
Chủ trì : Võ Thị Nậy
Thư kí : Phạm Thị Tuyết
Thành phần: 5/5GV
NỘI DUNG:
1/ Cô: Phạm Thị Tuyết báo cáo chuyên đề HKII môn Toán(có báo cáo đính
kèm)
-Báo cáo gồm các phần như sau:
I/ Yêu cầu.
II/ Thực trạng.
III/ Nguyên nhân.
IV/ Biện pháp.
2/ Thảo luận góp ý về các biện pháp dạy học:
Khối thống nhất với các biện pháp đưa ra và thống nhất thực hiện chuyên đề theo
kế hoạch phân công.
Sau mỗi tiết dạy T...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN MỞ CHUYÊN ĐỀ HỌC KÌ II
Thời gian : 30/ 1 /2015
Địa điểm : Phòng học lớp 3A,Trường Tiểu học Cam Hiệp Nam
Chủ trì : Võ Thị Nậy
Thư kí : Phạm Thị Tuyết
Thành phần: 5/5GV
NỘI DUNG:
I/ Nhận định tình hình :
Toán học là một môn học không thể thiếu trong bất kì cấp học nào, nó liên quan
đến nhiều nh vực trong đời sống xung quanh. một môn học vận dụng vào
thực tế nhiều nhất. Tuy nhiên Toán học là một phân môn rất kcho cả người học
lẫn người dạy. Thực tế giảng dạy từ đầu năm học đến nay( kể cả những năm học
trước) cho thấy học sinh còn khó khăn về Toán ở nhiều mức độ khác nhau. Các em
khó khăn nhất là giải toán có lời văn. Các em còn sai nhiều ở lời giải, phép tính và
ngay cả cách trình bày. những do đó tập thể giáo viên Tổ 3 thông nhất mở
chuyên đề: Hướng dẫn HS giải toán lời văn”nhằm giải quyết những tồn tại,
đồng thời nâng cao chất lượng dạy học của GV HS, đặc biệt là giúp đỡ HS
có khó khăn trong giải toán tiến bộ .
II/ Tên chuyên đề:
Hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn
III/ Phân công thực hiện chuyên đề:
1/ Báo cáo và minh họa chuyên đề :
Cô: Phạm Thị Tuyết
Ngày dạy : 5/ 2/2015
Bài dạy : Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
2/Thực tập chuyên đề:
: Lê Thị Thu Hà
Ngày dạy : 12/ 2/2015
Bài dạy : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số(tt)
: Hồ Thị Mỹ Phương
Ngày dạy : 12/ 3/2015
Bài dạy : Luyện tập
: Bùi Thị Thuận
Ngày dạy : 19/ 3/2015
Bài dạy : Luyện tập
: Võ Thị Nậy
Ngày dạy : 26/ 3/2015
Bài dạy : Luyện tập
Biên bản Báo cao chuyên đề toán HKII - Trang 2
Biên bản Báo cao chuyên đề toán HKII - Người đăng: nhi.nguyenha.52
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Biên bản Báo cao chuyên đề toán HKII 9 10 950