Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản tổng kết tuần năm học 2014 - 2015

Được đăng lên bởi lieusuty
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS THANH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỔNG KẾT TÌNH HÌNH NỀ NẾP HỌC SINH
TUẦN 1 NĂM HỌC 2013 – 2014

- Học sinh đã bắt đầu đi vào nề nếp.
- Đa số các em học sinh có ý thức trong việc tuân thủ kỷ luật của nhà trường.
- Các em học sinh lớp 6 chưa nắm được nội quy nên còn vi phạm nhiều:
Anh Nhựt, Thanh Bắc (6a1), Đan Phi (6a2)
- Tình trạng đi học trễ còn xảy ra nhiều :Huy Dũng (8a1), Văn Thuận (9a1), Thanh
Giàu(9a3), Anh Bảo (7a1).
- Vệ sinh lớp học của các lớp 6a1, 6a2, 9a2 chưa tốt.
- Nhiều học sinh chưa đủ đồ dùng học tập.
- Nhiều học sinh còn mang cặp chưa đúng quy định.
Giám thị

CAO THỊ LIỆU

PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS THANH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỔNG KẾT TÌNH HÌNH NỀ NẾP HỌC SINH
TUẦN 2 NĂM HỌC 2014 – 2015
- Học sinh đã bắt đầu đi vào nề nếp.
- Đa số các em học sinh có ý thức trong việc tuân thủ kỷ luật của nhà trường.
- Các em học sinh lớp 6 chưa nắm được nội quy nên còn vi phạm nhiều.
- Tình trạng đi học trễ còn xảy ra nhiều: Quang Trường(8a4), Trọng Phú (6a2), Minh
Anh (9a3), Chí Thanh (8a4).
- Vệ sinh lớp học của các lớp 7a2,8a2, 9a2, 9a3 chưa tốt.
- Nhiều em học sinh chưa có ý thức còn xả rác bừa bãi.
- Nhiều học sinh chưa đủ đồ dùng học tập.
- Nhiều học sinh còn mang cặp chưa đúng quy định.
- Một số học sinh đi xe đạp điện không đội nón bảo hiểm.
- Còn có hiện tượng mang điện thoại di động vào trường.
Giám thị

CAO THỊ LIỆU

PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS THANH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỔNG KẾT TÌNH HÌNH NỀ NẾP HỌC SINH
TUẦN 3 NĂM HỌC 2013 – 2014
- Học sinh đã bắt đầu đi vào nề nếp.
- Đa số các em học sinh có ý thức trong việc tuân thủ kỷ luật của nhà trường.
- Các em học sinh lớp 6 chưa nắm được nội quy nên còn vi phạm nhiều.
- Tình trạng đi học trễ còn xảy ra nhiều.
- Vệ sinh lớp học của các lớp 8a2, 9a3 chưa tốt.
- Nhiều học sinh chưa đủ đồ dùng học tập.
- Nhiều học sinh còn mang cặp chưa đúng quy định.
- HS lớp 6 chưa có đồng phục.
- Lớp 8 học sinh vắng học nhiều.
Giám thị

CAO THỊ LIỆU

PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS THANH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỔNG KẾT TÌNH HÌNH NỀ NẾP HỌC SINH
TUẦN 4 NĂM HỌC 2013– 2014
- Học sinh đã bắt đầu đi vào nề nếp.
- Đa số các em học sinh có ý thức trong việc tuân thủ kỷ luật của nhà trường.
- Các học sinh lớp 6 đã có tiến bộ rõ rệt trong việc thực hiện nội quy trường lớp.
- ...
PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THANH AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN TỔNG KẾT TÌNH HÌNH NỀ NẾP HỌC SINH
TUẦN 1 NĂM HỌC 2013 – 2014
- Học sinh đã bắt đầu đi vào nề nếp.
- Đa số các em học sinh có ý thức trong việc tuân thủ kỷ luật của nhà trường.
- Các em học sinh lớp 6 chưa nắm được nội quy nên còn vi phạm nhiều:
Anh Nhựt, Thanh Bắc (6a1), Đan Phi (6a2)
- Tình trạng đi học trễ còn xảy ra nhiều :Huy Dũng (8a1), Văn Thuận (9a1), Thanh
Giàu(9a3), Anh Bảo (7a1).
- Vệ sinh lớp học của các lớp 6a1, 6a2, 9a2 chưa tốt.
- Nhiều học sinh chưa đủ đồ dùng học tập.
- Nhiều học sinh còn mang cặp chưa đúng quy định.
Giám thị
CAO THỊ LIỆU
Biên bản tổng kết tuần năm học 2014 - 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biên bản tổng kết tuần năm học 2014 - 2015 - Người đăng: lieusuty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Biên bản tổng kết tuần năm học 2014 - 2015 9 10 410