Ktl-icon-tai-lieu

biện pháp giáo dục học sinh cá biệt

Được đăng lên bởi thuy lan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bien phap giao duc hoc sinh ca biet
I- Đặt vấn đề :
Mục tiêu giáo dục của bậc THCS là “ … Tiếp tục phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ , thể chất ,
thẫm mỹ và các kỹ năng cơ bản của nhân cách con người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa có trình độ học vấn
THCS và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học PTTH, THCN, học nghề hoặc
đi vào cuộc sống ”.
Vấn đề đặt ra là trường THCS có nhiệm vụ giáo dục học sinh phát triển trở thành con người hữu ích
cho xã hội và trước tiên là phát triển về mặt nhân cách .
Về mặt nhân cách, hay nói cụ thể hơn là đạo đức, hạnh kiểm học sinh (HS) phải được hình thành trên
cơ sở tự rèn luyện của bản thân học sinh ngay trên ghế nhà trường THCS. Đó là ý thức học tập nghiêm túc,
chấp hành đúng nội qui lớp học, trường học, chấp hành đúng pháp luật.
Nhưng thực trạng hiện nay, ở hầu hết các trường THCS đều xuất hiện một bộ phận HS không chấp
hành tốt nội qui nhà trường, học tập không nghiêm túc …làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền nếp chung của
nhà trường và chất lượng học tập giảm sút . Số HS nầy thường được gọi là học sinh cá biệt ( HSCB ) có xu
hướng phát triển. Nhà trường, giáo viên cũng đã có nhiều biện pháp uốn nắn, giáo dục nhưng chưa có hiệu
quả.
Trước tình hình vậy, là cán bộ quản lí, bản thân trăn trở và cố tìm ra biện pháp tối ưu nhằm giáo dục
HSCB trở thành con ngoan trò giỏi.
Với phạm vi bài viết này, bản thân đề xuất một số biện pháp để giáo dục HSCB , mong tìm ra giải
pháp tháo gỡ tình hình HSCB trong trường học .
II- Tình hình học sinh cá biệt ở trường THCS :
1) Khái niệm về học sinh cá biệt :
Học sinh cá biệt là thuật ngữ thường dùng của nhà trường, thầy cô giáo chỉ những học sinh hoang
nghịch : thường gây gỗ đánh nhau, bỏ giờ, trốn học … , không chấp hành nội qui nhà trường … thêm vào đó
là sự lôi kéo của bạn bè về phía mình nhằm thỏa mản cá tính hoặc thỏa mản nhu cầu giải tỏa tâm lý bị ức chế
về hoàn cảnh của bản thân mình .
HSCB là hiện tượng tâm lý ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nó dễ bị lôi cuốn làm cho HS dễ bị tiêm
nhiễm những thói hư tật xấu dẫn đến tình trạng bỏ học giữa chừng và có nguy cơ phạm tội là nỗi day dứt của
nhà trường, gia đình và xã hội .
2) Tình hình HSCB ở trường THCS :
Qua theo dõi đã phát hiện những năm gần đây, hiện tượng HSCB có phần gia tăng và ở nhiều cấp độ
khác nhau. Nó đã để lại hậu quả như một “ di căn “ sau những vụ việc xãy ra ở các trường THPT : đánh thầy
giáo, cướp của giết người, đánh lộn dẫn đến chết người ... và những hành vi khác của thanh thiếu niên, học
sinh t...
Bien phap giao duc hoc sinh ca biet
I- Đặt vấn đề :
Mục tiêu giáo dục của bậc THCS là “ … Tiếp tục phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ , thể chất ,
thẫm mỹ và các kỹ năng cơ bản của nhân cách con người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa có trình độ học vấn
THCS và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học PTTH, THCN, học nghề hoặc
đi vào cuộc sống ”.
Vấn đề đặt ra là trường THCS có nhiệm vụ giáo dục học sinh phát triển trở thành con người hữu ích
cho xã hội và trước tiên là phát triển về mặt nhân cách .
Về mặt nhân cách, hay nói cụ thể hơn là đạo đức, hạnh kiểm học sinh (HS) phải được hình thành trên
cơ sở tự rèn luyện của bản thân học sinh ngay trên ghế nhà trường THCS. Đó là ý thức học tập nghiêm túc,
chấp hành đúng nội qui lớp học, trường học, chấp hành đúng pháp luật.
Nhưng thực trạng hiện nay, ở hầu hết các trường THCS đều xuất hiện một bộ phận HS không chấp
hành tốt nội qui nhà trường, học tập không nghiêm túc …làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền nếp chung của
nhà trường và chất lượng học tập giảm sút . Số HS nầy thường được gọi là học sinh cá biệt ( HSCB ) có xu
hướng phát triển. Nhà trường, giáo viên cũng đã có nhiều biện pháp uốn nắn, giáo dục nhưng chưa có hiệu
quả.
Trước tình hình vậy, là cán bộ quản lí, bản thân trăn trở và cố tìm ra biện pháp tối ưu nhằm giáo dục
HSCB trở thành con ngoan trò giỏi.
Với phạm vi bài viết này, bản thân đề xuất một số biện pháp để giáo dục HSCB , mong tìm ra giải
pháp tháo gỡ tình hình HSCB trong trường học .
II- Tình hình học sinh cá biệt ở trường THCS :
1) Khái niệm về học sinh cá biệt :
Học sinh cá biệt là thuật ngữ thường dùng của nhà trường, thầy cô giáo chỉ những học sinh hoang
nghịch : thường gây gỗ đánh nhau, bỏ giờ, trốn học … , không chấp hành nội qui nhà trường … thêm vào đó
là sự lôi kéo của bạn bè về phía mình nhằm thỏa mản cá tính hoặc thỏa mản nhu cầu giải tỏa tâm lý bị ức chế
về hoàn cảnh của bản thân mình .
HSCB là hiện tượng tâm lý ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nó dễ bị lôi cuốn làm cho HS dễ bị tiêm
nhiễm những thói hư tật xấu dẫn đến tình trạng bỏ học giữa chừng và có nguy cơ phạm tội là nỗi day dứt của
nhà trường, gia đình và xã hội .
2) Tình hình HSCB ở trường THCS :
Qua theo dõi đã phát hiện những năm gần đây, hiện tượng HSCB có phần gia tăng và ở nhiều cấp độ
khác nhau. Nó đã để lại hậu quả như một “ di căn “ sau những vụ việc xãy ra ở các trường THPT : đánh thầy
giáo, cướp của giết người, đánh lộn dẫn đến chết người ... và những hành vi khác của thanh thiếu niên, học
sinh tác động trực tiếp đến học sinh đang học trong nhà trường .
- HSCB tăng theo cấp lớp: Ở lớp 6,7 chưa bộc phát, nhưng đến lớp 8,9 học sinh có biểu hiện những
thái độ thiếu nghiêm túc trong học tập, sinh hoạt nếu không kịp thời giáo dục sẽ sớm trở thành HSCB .
- HSCB tăng theo xu thế phát triển của xã hội theo “ cơ chế thị trường “ở khía cạnh tiêu cực .
Học sinh cá biệt biểu hiện ở nhiều khía cạnh, trạng thái khác nhau, tạm chia làm 4 nhóm :
1- Gây gổ đánh nhau , kết bè thành băng nhóm .
2- Bỏ giờ trốn học dẫn đến học tập sa sút hơn .
3- Quậy phá, thiếu nghiêm túc trong học tập .
4- Ươn ngạnh, học đòi, không nghe lời thầy cô giáo, ý thức tổ chức kỷ luật kém .
* Ở nhóm thứ 1 : Học sinh thường có thể lực phát triển, phát sinh tâm lý đua đòi, làm “anh hùng” ở tuổi mới
lớn, thường xuất hiện ở lớp 8,9; tuổi dễ bị kích động, lôi kéo thành băng nhóm, thích gây gỗ đánh nhau …
giữa HS trong lớp, trong trường và ngoài nhà trường .
* Ở nhóm thứ 2 : Một bộ phận HS vì điều kiện học tập thiếu, tiếp thu chậm dẫn đến năng lực học tập hạn
chế, thường không thuộc bài, sợ bị kiểm tra ở những môn học khó, hoặc thầy cô khó, nên bỏ giờ dần dần
thành thói quen hay bỏ giờ trốn học và từ đó lực học sa sút và có khả năng bỏ học giữa chừng hoặc do bạn bè
lôi cuốn vào những trò chơi vô bổ mà bỏ giờ trốn học .
* Ở nhóm thứ 3: Như ở nhóm 2, HS do đặc điểm tâm sinh lý phát triển không bình thường, không tập trung
nghe giảng, tiếp thu hạn chế, không hiểu bài dẫn đến ý thức học tập kém, thường xuyên quậy phá, không tập
trung cho việc học tập, biểu hiện : xé sách vở của bạn,
“phá” bạn và những trò chơi ngớ ngẩn khác trong giờ học. Những HS nầy dần dần lực học giảm sút, dẫn đến
biện pháp giáo dục học sinh cá biệt - Trang 2
biện pháp giáo dục học sinh cá biệt - Người đăng: thuy lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
biện pháp giáo dục học sinh cá biệt 9 10 941