Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢNG DẠY THỰC TẬP ĐỘNG CƠ DIESEL

Được đăng lên bởi xuantoan-ho1994
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1435 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
BỘ MÔN ĐỘNG CƠ

BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ
GIẢNG DẠY THỰC TẬP ĐỘNG CƠ
DIESEL

Nội dung
Chương 1 : Động cơ diesel 4 kỳ và 2 kỳ
Chương 2 : Buồng đốt động cơ diesel
Chương 3 : Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel
Chương 4 : Kim phun nhiên liệu
Chương 5 : Hệ thống nhiên liệu bơm cao áp PF
Chương 6 : Hệ thống nhiên liệu bơm cao áp PE
Chương 7 : Hệ thống nhiên liệu bơm cao áp phân phối VE
Chương 8 : Hệ thống nhiên liệu kim bơm liên hợp GM
Chương 9 : Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel điều khiển bằng điện tử
Phần I : Giới thiệu chung về hệ thống điều khiển bằng điện tử
Phần II : Hệ thống VE – EDC
Phần III : Hệ thống nhiên liệu bơm UP
Phần IV : Hệ thống nhiên liệu kim liên hợp UI
Phần V : Hệ thống nhiên liệu common-rail

Chương 1 : Động cơ diesel 4 kỳ và 2 kỳ
I. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ Diesel
1. Động cơ Diesel 4 kỳ
1.1 Cấu tạo
1.2 Nguyên lý hoạt động động cơ 4 kỳ 1 xilanh
1.3. Nguyên lý hoạt động động cơ nhiều xilanh
1. động cơ 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hành
2. động cơ 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng
3. động cơ 4 kỳ, 6 xilanh chữ V
4. động cơ 4 kỳ, 8 xilanh chữ V
2. Động cơ Diesel 2 kỳ
2.1 Cấu tạo
2.2 Nguyên lý hoạt động
II. So sánh động cơ Diesel và động cơ xăng
1. Về cấu tạo
2. Về nguyên lý hoạt động
3. Ưu, nhược điểm của động cơ Diesel và động cơ xăng

I.Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ diesel

1. Động cơ diesel 4 kỳ
1.1 Cấu tạo
1. Cò mổ
2. Xupáp
3. Buồng đốt
4. Bugi xông
5. Kim phun
6. Piston
7. Bơm cao áp
8. Thanh truyền
9. Cây thăm nhớt
10 Bơm nhớt
11. Ống thoát
12. Lọc gió
Động cơ Diesel 4 kỳ hiệu Berliet cắt ngang
Home

1.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỘNG
CƠ DIESEL 4 KỲ 1 XILANH
Gồm 4 giai đoạn : Hút, nén, nổ, xả

Nguyên lý hoạt động và giản đồ phân phối khí động cơ diesel 4 kỳ
Home

1.3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
ĐỘNG CƠ NHIỀU XILANH
Trên ôtô, động cơ thường có nhiều xilanh, số xilanh có thể là 2, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 12…..khi số xilanh càng tăng thì công suất của động cơ tăng cao.

Thẳng hàng

Chữ V
Đối đỉnh
Cách bố trí động cơ nhiều xilanh

Home

1.3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
ĐỘNG CƠ NHIỀU XILANH
1. Động cơ 4 kỳ - 4 xilanh thẳng hàng
Góc lệch công tác 720/4 = 180, thứ tự công tác 1-3-4-2

Cơ cấu trục khuỷu và thứ tự nổ động cơ 4 xilanh thẳng hàng
Home

1.3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
ĐỘNG CƠ NHIỀU
XILANH
2. Động cơ 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng
- Góc lệch công tác 120, ví dụ thứ tự nổ 1 - 5 - 3 - 6 - 2 – 4

Cơ cấu trục khuỷu và thứ tự nổ động cơ 6 xilanh thẳng hàng
Home

1.3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
ĐỘNG CƠ ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
BỘ MÔN ĐỘNG CƠ
BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ
GIẢNG DẠY THỰC TẬP ĐỘNG CƠ
DIESEL
BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢNG DẠY THỰC TẬP ĐỘNG CƠ DIESEL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢNG DẠY THỰC TẬP ĐỘNG CƠ DIESEL - Người đăng: xuantoan-ho1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢNG DẠY THỰC TẬP ĐỘNG CƠ DIESEL 9 10 797