Ktl-icon-tai-lieu

bộ chỉ thị âm thanh sử dụng led đơn

Được đăng lên bởi quanghai24
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 3461 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án cơ bản về Điện – Điện Tử

Trường ĐH SP KỸ THUẬT HƯNG YÊN

Khoa ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BÔ GIAO DUC VA ĐAO TAO
̣
́
̣
̀ ̀
̣
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

ĐỒ ÁN
CƠ BẢN VỀ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Tên đề tài: THIẾT KẾ BỘ CHỈ THỊ ÂM LƯỢNG SỬ DỤNG LED

Sinh viên thực hiện:

1. Cao Quang Hải
2. Đặng Thị Thu Hà

Cán bộ hướng dẫn:
1. Nguyễn Thành Long

Đơn vị:
Bộ môn: Kỹ thuật điện tử

HƯNG YÊN - 2013

Nhom
́ SV thực hiên:
̣
Cao Quang Haỉ
1

Đăng
̣
Thi ̣ Thu Hà

Đồ án cơ bản về Điện – Điện Tử

Trường ĐH SP KỸ THUẬT HƯNG YÊN

Khoa ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

San
̉ phâm
̉

Nhom
́ SV thực hiên:
̣
Cao Quang Haỉ
2

Đăng
̣
Thi ̣ Thu Hà

Trường ĐH SP KỸ THUẬT HƯNG YÊN

Đồ án cơ bản về Điện – Điện Tử

Khoa ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Nhom
́ SV thực hiên:
̣
Cao Quang Haỉ
3

Đăng
̣
Thi ̣ Thu Hà

Trường ĐH SP KỸ THUẬT HƯNG YÊN

Đồ án cơ bản về Điện – Điện Tử

Khoa ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

NHẬN XÉ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.........
Trường ĐH SP KỸ THUẬT HƯNG YÊN Đồ án cơ bản về Điện – Điện Tử
Khoa ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Nhom SV th c hiên: Cao Quang Haí ự ̣ ̉
Đăng Thi Thu Hạ̀ ̣
1
BÔ GIAO DUC VA ĐAO TAÓ ̀ ̣̀ ̣ ̣
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG N
ĐỒ ÁN
CƠ BẢN VỀ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Tên đề tài: THIẾT KẾ BỘ CHỈ THỊ ÂM LƯỢNG SỬ DỤNG LED
Sinh viên thực hiện: 1. Cao Quang Hải
2. Đặng Thị Thu Hà
Cán bộ hướng dẫn: Đơn vị:
1. Nguyễn Thành Long Bộ môn: Kỹ thuật điện tử
HƯNG YÊN - 2013
bộ chỉ thị âm thanh sử dụng led đơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ chỉ thị âm thanh sử dụng led đơn - Người đăng: quanghai24
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
bộ chỉ thị âm thanh sử dụng led đơn 9 10 887