Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề ôn thi HSG Môn GDCD Lớp 9

Được đăng lên bởi Phương Hoàng
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 5001 lần   |   Lượt tải: 12 lần
PHÒNG GD & ĐT
thêng xu©n
trêng thcs
xu©n cÈm

KỲ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 9
NĂM HỌC: 2013-2014

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn thi: GIÁO DỤC CÔNG DÂN.
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2.0 điểm):
Tình huống: Trong tiết học môn Giáo dục công dân về nội dung “Thực
hịên trật tự an toàn giao thông”, sau khi giới thiệu các loại biển báo, cô giáo hỏi
học sinh: Em hãy trình bày đặc điểm (hình dạng, màu sắc) của biển báo cấm?
Bạn Hồng trả lời: Tất cả biển báo cấm có hình tròn, nền màu trắng có viền đỏ,
hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm.
a. Em hãy nhận xét câu trả lời của bạn Hồng.
b. Để đảm bảo an toàn khi đi đường, mỗi chúng ta phải làm gì?
Câu 2: (3 điểm)
Trong thời gian vừa qua trên các phương tiện thông tin đại chúng đang tổ
chức cuộc thi viết về chủ đề “Mái ấm gia đình ”. Để thể hiện lòng tự hào và
tinh thần trách nhiệm với gia đình em hãy trình bày suy nghĩ và hành động của
mình về vấn đề đó.
Câu 3: (3.0 điểm):
Thông tin:
- Theo cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ,
chỉ tính 9 tháng đầu năm 2012, cả nước đã xảy ra 1377 vụ cháy làm 51 người
chết, 112 người bị thương. Những vụ cháy này đã gây thiệt hại lớn về người và
tài sản với trị giá hơn 844,52 tỷ đồng . . .
- Theo tổ chức y tế thế giới, mỗi năm Việt Nam có khoảng trên 8 triệu
người bị ngộ độc thực phẩm hoặc ngộ độc liên quan đến thực phẩm . . .
a. Em có suy nghĩ gì khi biết thông tin trên?
b. Trình bày hiểu biết của em về phòng ngừa vũ khí cháy nổ và các chất
độc hại?
Câu 4 (3.0 điểm) Di sản văn hóa là gì ? Em hãy kể tên 4 di sản văn hóa phi vật
thể và 4 di sản văn hóa vật thể ở nước ta mà em biết?
Câu 5: (4.0 điểm):
Nếu chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2012 là: “Bảo vệ hòa bình”, với
tư cách một công dân của dân tộc yêu chuộng hòa bình thì em sẽ gửi bức thông
điệp nào để bày tỏ những khát vọng của mình đến bạn bè thế giới?

Câu 6 ( 3.0điểm ). Trách nhiệm pháp lý là gì? Nêu hai ví dụ về việc công dân
phải chịu trách nhiệm pháp lí? vì sao pháp luật quy định công dân phải chịu
trách nhiệm pháp lí khi có các hành vi vi phạm pháp luật?
Câu 7:(2.0điểm):Cho tình huống sau:
Hàng cơm gần nhà Hoa có một cô bé làm thuê mới 14 tuổi nhưng ngày nào cô
bé cũng phải gánh những thùng nước to, nặng quá sức mình và còn hay bị bà
chủ đánh đập,chửi mắng.
a.Bà chủ hàng cơm đã có những hành vi sai phạm gì ?
b.Nêú là người chứng kiến, em sẽ ứng xử như thế nào ?
---------------------Hết--------------------Họ và tên ............................................Số báo danh.................
PHÒNG GD & ĐT
thêng xu©n
trêng thcs
xu©n cÈm



 !"#$%&$'(
Thời gian:  phút (không kể thời gian giao đề)
)* (2.0 điểm):
Tình huống: Trong tiết học môn Giáo dục công dân về nội dung “Thực
hịên trật t an toàn giao thông”, sau khi giới thiệu các loại biển báo, cô giáo hi
học sinh: Em hãy trình bày đặc điểm (hình dạng, màu sắc) của biển báo cấm?
Bạn Hồng tr lời: Tất c biển báo cấm hình tròn, nền màu trắng viền đỏ,
hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm.
a. Em hãy nhận xét câu trả lời của bạn Hồng.
b. Để đảm bảo an toàn khi đi đường, mỗi chúng ta phải làm gì?
)*: (3 điểm)
Trong thời gian vừa qua trên các phương tiện thông tin đại chúng đang tổ
chức cuộc thi viết về chủ đề +,!-./!012 3. Đ thể hiện lòng t hào
tinh thần trách nhiệm với gia đình em hãy trình bày suy nghĩ hành động của
mình về vấn đề đó.
)* (3.0 điểm):
Thông tin:
- Theo cục cnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ,
chỉ tính 9 tháng đầu năm 2012, cả nước đã xảy ra 1377 vụ cháy làm 51 người
chết, 112 người bị thương. Những vụ cháy này đã gây thiệt hại lớn v người
tài sản với trị giá hơn 844,52 tỷ đồng . . .
- Theo tổ chức y tế thế giới, mỗi năm Việt Nam khoảng trên 8 triệu
người bị ngộ độc thực phẩm hoặc ngộ độc liên quan đến thực phẩm . . .
a. Em có suy nghĩ gì khi biết thông tin trên?
b. Trình bày hiểu biết của em v phòng ngừa k cháy nvà c chất
độc hại?
)*(3.0 điểm4 Di sản văn hóa là gì ? Em hãy ktên 4 di sản văn hóa phi vật
thể và 4 di sản văn hóa vật thể ở nước ta mà em biết?
)*5 (4.0 điểm):
Nếu chủ đ cuc thi viết thư quốc tế UPU năm 2012 là: “Bảo v hòanh”, với
cách một công dân của dân tộc yêu chuộng hòa nh thì em sgửi bức thông
điệp nào để bày tỏ những khát vọng của mình đến bạn bè thế giới?
6789
Bộ đề ôn thi HSG Môn GDCD Lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề ôn thi HSG Môn GDCD Lớp 9 - Người đăng: Phương Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Bộ đề ôn thi HSG Môn GDCD Lớp 9 9 10 969