Ktl-icon-tai-lieu

BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN

Được đăng lên bởi ktvt2004
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 5762 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH
VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN
Môn: TOÁN
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A - PHẦN ĐỀ BÀI
I - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

ĐỀ SỐ 1
Câu 1: a) Cho biết a = 2  3 và b = 2  3 . Tính giá trị biểu thức: P = a + b – ab.
 3x + y = 5
b) Giải hệ phương trình: 
.
 x - 2y = - 3


1
1 
x

(với x > 0, x  1)
:
x  1 x - 2 x  1
 x- x

Câu 2: Cho biểu thức P = 

1

a) Rút gọn biểu thức P.
1
.
2
Câu 3: Cho phương trình: x2 – 5x + m = 0 (m là tham số).
a) Giải phương trình trên khi m = 6.
b) Tìm các giá trị của x để P >

b) Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn: x1  x 2  3 .
Câu 4: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ dây cung CD vuông góc với AB tại I (I nằm giữa A và
O ). Lấy điểm E trên cung nhỏ BC ( E khác B và C ), AE cắt CD tại F. Chứng minh:
a) BEFI là tứ giác nội tiếp đường tròn.
b) AE.AF = AC2.
c) Khi E chạy trên cung nhỏ BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp ∆CEF luôn thuộc một đường thẳng cố
định.
1 1
Câu 5: Cho hai số dương a, b thỏa mãn: a + b  2 2 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P =  .
a b

ĐỀ SỐ 2
Câu 1: a) Rút gọn biểu thức:

1
1

.
3 7 3 7

b) Giải phương trình: x2 – 7x + 3 = 0.
Câu 2: a) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d: y = - x + 2 và Parabol (P): y = x2.
 4x + ay = b
b) Cho hệ phương trình: 
.
 x - by = a
Tìm a và b để hệ đã cho có nghiệm duy nhất ( x;y ) = ( 2; - 1).
Câu 3: Một xe lửa cần vận chuyển một lượng hàng. Người lái xe tính rằng nếu xếp mỗi toa 15 tấn hàng thì
còn thừa lại 5 tấn, còn nếu xếp mỗi toa 16 tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi xe lửa có mấy toa và phải
chở bao nhiêu tấn hàng.
Câu 4: Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O;R) ta vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là
tiếp điểm). Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M, vẽ MI  AB, MK  AC (I  AB,K  AC)
a) Chứng minh: AIMK là tứ giác nội tiếp đường tròn.
·
·
b) Vẽ MP  BC (P  BC). Chứng minh: MPK
.
 MBC
c) Xác định vị trí của điểm M trên cung nhỏ BC để tích MI.MK.MP đạt giá trị lớn nhất.
Câu 5: Giải phương trình:

y - 2010  1
x - 2009  1
z - 2011  1 3



x - 2009
y - 2010
z - 2011
4

ĐỀ SỐ 3
Câu 1: Giải phương trình và hệ phương trình sau:
a) x4 + 3x2 – 4 = 0
 2x + y = 1
b) 
 3x + 4y = -1
Câu 2: Rút gọn các biểu thức:
a) A =

2

3  6 2 8

1 2
1 2

1
 1
 x+2 x

b) B = 
( với x > 0, x  4 ).
.
x
 x  4 x + 4 x  4
Câu 3: a) Vẽ đồ thị các hàm số y = - x2 và y = x – 2 trên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của các đồ thị đã vẽ ở trên bằng phép tính.
Câu 4: Cho tam giác ABC có b...
BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH
VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN
Môn: TOÁN
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
A - PHẦN ĐỀ BÀI
I - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
ĐỀ SỐ 1
Câu 1: a) Cho biết a =
2 3
và b =
2 3
. Tính giá tr biu thc: P = a + b ab.
b) Giải hệ phương trình:
3x + y = 5
x - 2y = - 3
.
Câu 2: Cho biểu thức P =
1 1 x
:
x - x x 1 x - 2 x 1
(với x > 0, x
1)
1
BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN - Người đăng: ktvt2004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN 9 10 109