Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề thi violympic toán lớp 7

Được đăng lên bởi duyenvu200882
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ đề thi Violympic Toán lớp 7- Vòng 15 (Ra ngày
10/3/2011)
(Sưu tầm: Vũ Văn Kiên - Điện thoại: 01686168368
Mời thầy cô vào Web:
 hoặc 
của Vũ Kiên để tải bộ đề thi đầy đủ hơn, có đủ các lớp).
Bộ đề mới cập nhật lần 2

1

2

]

3

BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:
Giá trị của biểu thức
tại x = 2 và y = 4 bằng
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 2:
Cho tam giác ABC vuông tại B có AB = 6cm, BC = 8cm. Độ dài AC bằng

cm

Câu 3:
Biết rằng x, y tỉ lệ với 3, 4 và

. Khi đó x.y =

Câu 4:
Số giao điểm của đồ thị hai hàm số

và

là

Câu 5:
Tìm số tự nhiên n để phân số

có giá trị lớn nhất. Kết quả là n =

.

Câu 6:

4

Cho số

. Chữ số hàng đơn vị của số A là

.

Câu 7:
Cho ba số tự nhiên có ước số chung lớn nhất bằng 12. Ba số đó tỉ lệ nghịch với 4; 6; 15. Số bé nhất
trong ba số đó là
.
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 8:
Cho tam giác ABC cân tại A, có

. So sánh độ dài AB và BC, ta có AB

BC.

Câu 9:
Cho tam giác ABC nhọn. Gọi O là điểm tùy ý bên trong tam giác. Vẽ OH, OK, OL lần lượt vuông góc
với các cạnh AB, BC, AC (H thuộc AB, K thuộc BC, L thuộc AC). So sánh hai biểu thức
và

, ta có kết quả
.

Câu 10:
Cho tam giác ABC cân tại A. Trên hai cạnh AB và AC lấy hai điểm M và N sao cho AM = AN. So sánh
độ dài

và

, ta có

.

BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:
Sau khi rút gọn biểu thức
ta được đơn thức có bậc là
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 2:
Đồ thị hàm số

đi qua điểm A(1;4). Vậy giá trị của a bằng

Câu 3:
Cho tam giác ABC,

, phân giác BD và CE cắt nhau tại O. Trên cạnh BC lấy hai điểm I và K

sao cho

. Số đo góc IOK bằng

.

Câu 4:
Tổng của các đơn thức

,

,

,…,

,

là đơn thức có hệ số bằng

Câu 5:
Cho tam giác ABC, AB = 1cm , AC = 9cm. Biết độ dài cạnh BC là một số nguyên (đơn vị cm), vậy độ
dài cạnh BC là

cm

Câu 6:
Cho ba số tự nhiên có ước số chung lớn nhất bằng 12. Ba số đó tỉ lệ nghịch với 4; 6; 15. Số bé nhất
trong ba số đó là

.

5

Câu 7:
Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy hai điểm D và E sao cho BD=BA và CE=CA. Vậy

Câu 8:
Gọi A là giao điểm của đường thẳng y = - 3x + 1 và đường cong
phần tư thứ 2 của mặt phẳng tọa độ xOy. Tọa độ của A là (

. Biết rằng A nằm trong góc
) (nhập hoành độ và tung độ

theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’).
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 9:
Cho tam giác ABC, AB>AC, H là hình chiếu của A trên đường thẳng BC. Vậy HB

HC

Câu 10:
Điền...
1
Bộ đề thi Violympic Toán lớp 7- Vòng 15 (Ra ngày
10/3/2011)
(Sưu tầm: Vũ Văn Kiên - Điện thoại: 01686168368
Mời thầy cô vào Web:
http://VuKien.tk hoặc http://Violet.vn/VuKienttdt
của Vũ Kiên để tải bộ đề thi đầy đủ hơn, có đủ các lớp).
Bộ đề mới cập nhật lần 2
Bộ đề thi violympic toán lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề thi violympic toán lớp 7 - Người đăng: duyenvu200882
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bộ đề thi violympic toán lớp 7 9 10 831