Ktl-icon-tai-lieu

bộ đề trắc nghiệm kỹ năng giao tiếp

Được đăng lên bởi Ryan Võ
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

BỘ MÔN KỸ NĂNG

NĂM: 2014

************

HỌC PHẦN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP

ĐỀ SỐ: 02

LỚP: TẤT CẢ CÁC LỚP KHÓA 11
THỜI GIAN LÀM BÀI: 30 PHÚT

(SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)
Sinh viên hãy chọn một phương án đúng hoặc phù hợp nhất cho mỗi câu dưới đây:
Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết những định nghĩa nào sau đây mô tả chính xác nhất bản chất
của giao tiếp?
a. Giao tiếp chỉ mang tính chất thời điểm khi những đối tượng giao tiếp tiếp xúc cùng nhau.
b. Giao tiếp là một quá trình truyền tải, chia sẻ thông điệp từ người nói đến người nghe
nhằm đảm bảo thông điệp được truyền đi một cách chuẩn xác nhất, tránh gây hiểu nhầm.
c. Giao tiếp bao gồm sự tương tác giữa người nói và người nghe trong một hoàn cảnh nhất
định.
d. Giao tiếp là sự tương tác và trao đổi thông tin giữa người nói và người nghe.
Câu 2: Khi không đồng ý với một người, ________________ .
a. Nhanh chóng chỉ ra cho người đó những điểm sai và tại sao sai.
b. Đầu tiên bạn sẽ lắng nghe, hỏi lại những điều chưa sáng tỏ và nói lên ý kiến phản đối
của mình.
c. Nói ý kiến thật nhỏ hoặc không nói gì.
Câu 3: Khi bạn muốn đưa ra ý kiến phản đối ý kiến của đồng nghiệp, bạn sẽ ___________.
a. Nói thẳng ý kiến của mình trước mặt người quản lý.
b. Nói cho tất cả mọi người đều biết.
c. Nói riêng với người đó tại một nơi riêng tư.
Câu 4: Lắng nghe và nghe thấy là hai khái niệm giống nhau theo bạn đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai

Mã đề: 02KNGT

1

Câu 5: Khi giao tiếp xã giao với phụ nữ, theo bạn ai sẽ là người chủ động được quyền bắt
tay người kia?
a. Bạn.
b. Phụ nữ.
c. Tùy thích.
Câu 6: Theo bạn để truyền tải một thông điệp khi giao tiếp trực tiếp hiệu quả, kênh nào sau
đây chiếm vai trò quan trọng nhất.
a. Nội dung thông điệp.
b. Giọng nói.
c. Hình ảnh và cử chỉ.
Câu 7: Khi bạn làm việc trong một nhóm, bạn ___________.
a. Tạo vẻ mặt thật nghiêm túc.
b. Giữ vẻ mặt thật nghiêm trang, khó chịu.
c. Vẫn hài hước và cười đùa những lúc thích hợp.
Câu 8: Theo bạn, hiệu suất lắng nghe trung bình của những người tham gia vào quá trình
giao tiếp là bao nhiêu?
a. 50%
b. 30%
c. 20%
d. 80%
Câu 9: Trong quá trình giao tiếp, bạn có bao nhiêu thời gian để gây ấn tượng tốt cho người
khác?
a. 1 phút
b. 5 phút
c. 20 giây
Câu 10: Khi hai đồng nghiệp của bạn xung đột với nhau. Theo bạn quy trình nào sau đây
mô tả phương pháp giải quyết xung đột trong giao tiếp một cách hiệu quả nhất?
a. Mời ngồi – Lắng nghe – Đưa ra giải pháp.
b. Đặt câu hỏi – Lắng nghe – Đưa ra giải pháp.
c. Lắng nghe – Đặ...
Mã đề: 02KNGT 1
KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN
BỘ MÔN KỸ NĂNG
************
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
NĂM: 2014
HỌC PHẦN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP
LỚP: TẤT CẢ CÁC LỚP KHÓA 11
THỜI GIAN LÀM BÀI: 30 PHÚT
(SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)
Sinh viên hãy chọn một phương án đúng hoặc phù hợp nhất cho mỗi câu dưới đây:
Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết những định nghĩa nào sau đây mô tả chính xác nhất bản chất
của giao tiếp?
a. Giao tiếp chỉ mang tính chất thời điểm khi những đối tượng giao tiếp tiếp xúc cùng nhau.
b. Giao tiếp một quá trình truyền tải, chia sẻ thông điệp từ người nói đến người nghe
nhằm đảm bảo thông điệp được truyền đi một cách chuẩn xác nhất, tránh gây hiểu nhầm.
c. Giao tiếp bao gồm stương tác giữa người nói và người nghe trong một hoàn cảnh nhất
định.
d. Giao tiếp là sự tương tác và trao đổi thông tin giữa nời nói và nời nghe.
Câu 2: Khi không đồng ý với một người, ________________ .
a. Nhanh chóng chỉ ra cho người đó những điểm sai và tại sao sai.
b. Đầu tiên bạn sẽ lắng nghe, hỏi lại những điều chưa sáng tỏ nói lên ý kiến phản đối
của mình.
c. Nói ý kiến thật nhỏ hoặc không nói gì.
Câu 3: Khi bạn muốn đưa ra ý kiến phản đối ý kiến của đồng nghiệp, bạn sẽ ___________.
a. Nói thẳng ý kiến của mình trước mặt người quản .
b. Nói cho tất cả mọi người đều biết.
c. Nói riêng với người đó tại một nơi riêng tư.
Câu 4: Lắng nghe và nghe thấy là hai khái niệm giống nhau theo bạn đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai
ĐỀ SỐ: 02
bộ đề trắc nghiệm kỹ năng giao tiếp - Trang 2
bộ đề trắc nghiệm kỹ năng giao tiếp - Người đăng: Ryan Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bộ đề trắc nghiệm kỹ năng giao tiếp 9 10 348